Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31985R3817

Uredba Komisije (EGS) št. 3817/85 z dne 30. decembra 1985 o spremembi nekaterih uredb za žita in riž zaradi pristopa Španije in Portugalske

OJ L 368, 31.12.1985, p. 16–19 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 040 P. 59 - 62
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 040 P. 59 - 62
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 006 P. 292 - 295
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 006 P. 292 - 295
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 006 P. 292 - 295
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 006 P. 292 - 295
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 006 P. 292 - 295
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 006 P. 292 - 295
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 006 P. 292 - 295
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 006 P. 292 - 295
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 006 P. 292 - 295
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 005 P. 105 - 108
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 005 P. 105 - 108
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 025 P. 36 - 39

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/3817/oj

31985R3817Uradni list L 368 , 31/12/1985 str. 0016 - 0019
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 40 str. 0059
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 40 str. 0059


Uredba Komisije (EGS) št. 3817/85

z dne 30. decembra 1985

o spremembi nekaterih uredb za žita in riž zaradi pristopa Španije in Portugalske

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Akta o pristopu Španije in Portugalske in zlasti člena 396(2) [1] Akta,

ker je skladno s členom 396 Akta o pristopu treba prilagoditi naslednje uredbe za žita in riž:

- Uredbo Komisije št. 158/67/EGS z dne 23. junija 1967 [2], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3135/84 [3],

- Uredbo Komisije št. 470/67/EGS z dne 21. avgusta 1967 o prevzemu neoluščenega riža s strani intervencijskih agencij in določitvi korekcijskih zneskov ter povišanj in znižanj cen, ki jih uporabljajo intervencijske agencije [4], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3461/80 [5],

- Uredbo Komisije (EGS) št. 1613/71 z dne 26. julija 1971 o določitvi podrobnih pravilih za določanje CIF cen in prelevmanov za riž in lomljeni riž ter ustreznih korekcijskih zneskov [6], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2117/80 [7],

- Uredbo Komisije (EGS) št. 2622/71 z dne 9. decembra 1971 o podrobnih pravilih za uvoz rži iz Turčije [8], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3480/80 [9],

- Uredbo Komisije (EGS) št. 2942/73 z dne 30. oktobra 1973 o podrobnih pravilih za izvedbo Uredbe Sveta (EGS) št. 2412/73 z dne 24. julija 1973 o uvozu riža iz Arabske republike Egipt [10], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3480/80,

- Uredbo Komisije (EGS) št. 2042/75 z dne 25. julija 1975 o posebnih podrobnih pravilih za izvajanje sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj za žito in riž [11], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3168/85 [12],

- Uredbo Komisije (EGS) št. 2102/75 z dne 11. avgusta 1975 o določitvi količine krompirja, potrebne za proizvodnjo ene tone škroba [13], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2239/85 [14],

- Uredbo Komisije (EGS) št. 1124/77 z dne 27. maja 1977 o novi določitvi namembnih območij za izvozna nadomestila ali prelevmane in za nekatera izvozna dovoljenja za žito in riž [15], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 501/85 [16],

- Uredbo Komisije (EGS) št. 1031/78 z dne 19. maja 1978 o določitvi podrobnih pravil za uvoz riža v Réunion [17], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 405/85 [18],

- Uredbo Komisije (EGS) št. 1570/78 z dne 4. julija 1978 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (EGS) št. 2742/75 o proizvodnih nadomestilih za škrob in o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2026/75 [19], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2925/83 [20],

- Uredbo Komisije (EGS) št. 1603/79 z dne 26. julija 1979 o določitvi pravil za plačilo premije proizvajalcem krompirjevega škroba in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 1809/78 [21], kakor je bila spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2293/82 [22],

- Uredbo Komisije (EGS) št. 1974/80 z dne 22. julija 1980 o določitvi splošnih pravil za izvajanje akcij pomoči v hrani v obliki žita in riža [23], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1059/82 [24],

- Uredbo Komisije (EGS) št. 3656/83 z dne 23. decembra 1983 o določitvi podrobnih pravil za uporabo uvoznega režima za 1984, 1985 in 1986 za proizvode v okviru podštevilke 07.06 skupne carinske tarife s poreklom iz držav nečlanic, razen Tajske [25],

- Uredbo Komisije (EGS) št. 3675/83 z dne 23. decembra 1983 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje uvoznega režima za proizvode pod podštevilko 07.06 A skupne carinske tarife s poreklom iz Tajske, ki se izvažajo iz te države v letih 1984, 1985 in 1986 [26], kakor je bila spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3283/84 [27],

- Uredbo Komisije (EGS) št. 204/84 z dne 17. julija 1984 o določitvi intervencijskih centrov za riž, razen Vercelli [28],

- Uredbo Komisije (EGS) št. 551/85 z dne 1. marca 1985 o določitvi podrobnih pravil za uvoz riža iz afriških, karibskih in pacifiških držav ter čezmorskih držav in ozemelj [29];

ker so se začela posvetovanja, predvidena v členu 4(5) Uredbe Sveta (EGS) št. 1418/76 z dne 21. junija 1976 o skupni ureditvi trga za riž [30], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1025/84 [31];

ker lahko po členu 2(3) Pristopne pogodbe institucije Evropskih skupnosti pred pristopom sprejmejo ukrepe, navedene v členu 396 Akta; ker začnejo taki ukrepi veljati ob upoštevanju začetka veljavnosti Pogodbe in na dan začetka njene veljavnosti,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Črta se sklicevanje na Španijo v Prilogi k Uredbi št. 158/67/EGS.

2. Prilogo II B k Uredbi št. 470/67/EGS nadomesti naslednja preglednica:

B. Osnovni donos po predelavi

Opis kakovosti riža | Donos v celih zrnih | Skupni donos |

Balilla, Balilla CG, Balilla Sollana, Bomba, Bombon, Colina Frances, Liso, Matusaka, Monticelli, Pegonil, Ticinese | 63 | 71 |

Bahia, Carola, Cristal, Girona, Jucar, Navile, Niva, Rosa Marchetti, Senia, Sequial, Stirpe, Vitro | 60 | 70 |

Aseatico, Arlésienne, Baldo, Bedis, Italpatna Redi, Ribe, Ribello, Ringo, Rizzotto, Rocca, Roma, Romanico, Romeo, Tebre, Volano | 59 | 70 |

Europa, Espanique A, Istitut de céréales 5593, Silla | 58 | 70 |

Cesariot, Marateli, Precoce Rossi, Razza | 56 | 68 |

Arborio, Blue Belle, Blue Bonnet, Institut de céréales 7821 | 56 | 70 |

Delta | 55 | 68 |

Carnaroli, Vialone nano | 55 | 70 |

3. V prilogah I, II in III k Uredbi (EGS) št. 1613/71 se črta vsako sklicevanje na Španijo.

4. Na konec člena 1 Uredbe (EGS) št. 2611/71 se doda:

"Tasa especial aplicable a la exportación según el Reglamento no 1234/71 satisfecha con la suma de …"

5. Na konec člena 2 Uredbe (EGS) št. 2942/72 se doda:

"Tasa especial aplicada a la esportación"

.

6. Uredba (EGS) št. 2042/75 se spremeni na naslednji način:

- členu 4(1) se doda naslednje besedilo:

("Proporción de la restitución de base aplicable a la exportación licitada");

- členu 4(2) se doda:

("Proporción de la exacción reguladora aplicable a la exportación licitada");

- členu 6 se doda:

("Ayuda alimenticia");

- členu 7(1) se doda:

(

);

(

);

- prvemu pododstavku člena 7(2) se doda:

("Fijación anticipada de la exacción reguladora aplicable a la exportación pedida");

- drugemu pododstavku člena 7(2) se doda:

("Exacción reguladora aplicable a la exportación a ajustar eventualmente con areglo a las disposiciones del apartado 2 del articulo 4 del Reglamento (CEE) no 1981/74");

- členu 7(3) se doda:

("Exacción reguladora inaplicable a la exportación");

- prvemu pododstavku člena 9a(3) se doda:

("Certficado inutilizable en ausencia de la mención prevista en la casilla 13, articulo 9 bis del Reglamento (CEE) no 2042/75");

- drugemu pododstavku člena 9a(3) se doda:

("Destino obligatorio comunicado el …").

7. Priloga k Uredbi (EGS) št. 2102/75 se spremeni:

- stolpec št. 1:"Peso bajo agua de 5050 gr de patatas (en gramos);"

- stolpec št. 2:"Tenor en fécula de patatas (en porcentaje)";

- stolpec št. 3:"Cantidad de patatas necesarias par la fabricación de 1000 kg defécula (en kilogramos)";

- stolpec št. 4:"Precio minimo franco fabrica a pagar por el fabricante de feculas para 1000 kg de patatas (en ECU)";

- stolpec št. 5:"Restitución a la producción por 1000 kg de patatas (en ECU)";

- stolpec št. 6:"Precio minimo a percibir por los productores para 1000 kg de patatas (en ECU)";

8. V Prilogi II, cona A k Uredbi (EGS) št. 1124/77, se namembni kraj "Španija, Portugalska, Azori in Madeira" nadomesti s "Ceuta in Melilla".

9. Uredba (EGS) št. 1031/78 se spremeni, kakor sledi:

- prvemu pododstavku člena 3(3) se doda naslednje besedilo:"Documento de subvención arroz Reunión (articulo 11 bis del reglamento (CEE) no 1418/76)";

- drugemu pododstavku člena 3(7) se doda naslednje besedilo:"Subvención arroz Reunión fijada por anticipo el (fecha de depósito de la demanda del documento)";

- členu 4(2)(b) se doda:"— Destinado al consumo en la Reunión (articulo 11 bis del reglamento (CEE) no 1418/86)".

- členu 4(2)(c) se doda:"— Subvención arroz Reunión de las formalidades aduaneras de exportación)".

in

"— Subvención arroz Reunión fijada por anticipo del (fecha de fijación anticipada)".

10. Uredba (EGS) št. 1570/78 se spremeni, kakor sledi:

— drugi alinei člena 6(a) se doda:"(Destinado a ser utilizado en "cerveleria" en "la fabricación de glucosa" conforme al procedimiento de hidrólisis directa, "en panificación" o "en almidoneria" conforme a las disposiciones del reglamento no 1570/78)".

11. Priloga k Uredbi (EGS) št. 1603/79 se spremeni:

- stolpec št. 1: "(Peso bajo agua de 5050 g de patatas (en gramos))";

- stolpec št. 2: "(Tenor en fécula de la patata (en porcentaje))";

- stolpec št. 3: "(Cantidad de patatas necesaria para la fabricación de 1000 kg de fécula (en kilogramos))";

- stolpec št. 4: "(Prima a percibir por el fabricante de féculas para 1000 kg de patatas (en ECUS))".

12. Uredba (EGS) št. 1974/80 se spremeni:

"— Ajustado del monto compensatorio adhesión"

.

13. Členu 3 Uredbe (EGS) št. 3656/83 se doda:

- "(

))"

- "(

)"

.

14. Uredba (EGS) št. 3675/83 se spremeni, kakor sledi:

- prvi alinei člena 6(2)(a) se doda:

- ;

- ;

- drugi alinei člena 6(2)(a) se doda:

- ,

- ;

- tretji alinei člena 6(2)(a) se doda:

- )"

;

- "(

)"

.

15. Prilogi k Uredbi (EGS) št. 2047/84 se doda:

"4. ŠPANIJA

Regija | Intervencijski center |

Aragón | Grañen |

Cataluña | Aldea-Tortosa |

Valencia | Albal-Silla |

Sucea |

Cullera |

Murcia | Calasparra |

Extremadura | Don Benito |

Montijo |

Madrigaleja |

Andalucía | Coria del Río |

Las Caberas de San Juan |

La Puebla del Río |

Los Palacios." |

16. Uredba (EGS) št. 551/85 se spremeni:

- členu 2(2) se doda:"(Tasa especial percibida a la exportación del arroz)",

- členu 3(1)(a) se doda:"(Exacción reguladora reducida ACP/PTU)".

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. marca 1986 ob upoštevanju začetka veljavnosti Pogodbe o pristopu.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. decembra 1985

Za Komisijo

Frans Andriessen

Podpredsednik

[1] UL L 302, 15.11.1985, str. 23.

[2] UL L 128, 27.6.1967, str. 2536/67.

[3] UL L 293, 10.11.1984, str. 11.

[4] UL L 204, 24.8.1967, str. 8.

[5] UL L 363, 31.12.1980, str. 7.

[6] UL L 168, 27.7.1971, str. 28.

[7] UL L 206, 8.8.1980, str. 15.

[8] UL L 271, 10.12.1971, str. 22.

[9] UL L 363, 31.12.1980, str. 84.

[10] UL L 302, 31.10.1973, str. 1.

[11] UL L 213, 11.8.1975, str. 5.

[12] UL L 300, 14.11.1985, str. 28.

[13] UL L 214, 12.8.1975, str. 9.

[14] UL L 209, 6.8.1985, str. 29.

[15] UL L 134, 28.5.1977, str. 53.

[16] UL L 60, 28.2.1985, str. 26.

[17] UL L 132, 20.5.1978, str. 72.

[18] UL L 49, 19.2.1985, str. 5.

[19] UL L 185, 7.7.1978, str. 22.

[20] UL L 289, 22.10.1983, str. 36.

[21] UL L 189, 27.7.1979, str. 58.

[22] UL L 245, 20.8.1982, str. 19.

[23] UL L 192, 26.7.1980, str. 11.

[24] UL L 123, 6.5.1982, str. 20.

[25] UL L 361, 24.12.1983, str. 23.

[26] UL L 366, 28.12.1983, str. 41.

[27] UL L 307, 24.11.1984, str. 20.

[28] UL L 190, 18.7.1984, str. 5.

[29] UL L 63, 2.3.1985, str. 10.

[30] UL L 166, 25.6.1976, str. 1.

[31] UL L 107, 19.4.1984, str. 13.

--------------------------------------------------

Top