EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31985R3562

Uredba Komisije (EGS) št. 3562/85 z dne 17. decembra 1985 o popravku Uredbe (EGS) št. 3143/85 glede navedb na pakiranjih zgoščenega masla

OJ L 339, 18.12.1985, p. 34–34 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 039 P. 141 - 141
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 039 P. 141 - 141
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 019 P. 237 - 237
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 019 P. 237 - 237
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 006 P. 278 - 278
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 006 P. 278 - 278
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 006 P. 278 - 278
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 006 P. 278 - 278
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 006 P. 278 - 278
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 006 P. 278 - 278
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 006 P. 278 - 278
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 006 P. 278 - 278
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 006 P. 278 - 278
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 005 P. 95 - 95
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 005 P. 95 - 95

No longer in force, Date of end of validity: 14/12/2005; implicitno zavrnjeno 32005R1898

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/3562/oj

31985R3562Uradni list L 339 , 18/12/1985 str. 0034 - 0034
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 39 str. 0141
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 39 str. 0141
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 19 str. 0237
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 19 str. 0237


Uredba Komisije (EGS) št. 3562/85

z dne 17. decembra 1985

o popravku Uredbe (EGS) št. 3143/85 glede navedb na pakiranjih zgoščenega masla

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 804/68 z dne 27. junija 1968 o skupni ureditvi trga za mleko in mlečne proizvode [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1298/85 [2], in zlasti člena 6(7) Uredbe,

ker Uredba Komisije (EGS) št. 3143/85 z dne 11. novembra 1985 o prodaji po znižanih cenah intervencijskega masla, namenjenega za neposredno porabo v obliki zgoščenega masla [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3338/85 [4], določa, da morajo imeti pakiranja zgoščenega masla določene navedbe v jasnem in čitljivem tisku; ker zaradi napake navedba v italijanskem jeziku ne ustreza navedbi, sprejeti v besedilu, predloženemu v glasovanje Upravljalnemu odboru za mleko in mlečne proizvode; ker je zaradi tega treba popraviti Uredbo,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predzadnja alinea prvega pododstavka člena 5(4) se nadomesti z naslednjim:

"— burro concentrato"

.

Člen 2

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. decembra 1985

Za Komisijo

Frans Andriessen

Podpredsednik

[1] UL L 148, 28.6.1968, str. 13.

[2] UL L 137, 27.5.1985, str. 5.

[3] UL L 298, 12.11.1985, str. 9.

[4] UL L 318, 29.11.1985, str. 13.

--------------------------------------------------

Top