EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31985R3519

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 3519/85 z dne 12. decembra 1985 o spremembi Uredbe (EGS, Euratom, ESPJ) št. 260/68 o pogojih in postopku obdavčevanja v korist Evropskih skupnosti

OJ L 335, 13.12.1985, p. 59–59 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 01 Volume 005 P. 32 - 32
Portuguese special edition: Chapter 01 Volume 005 P. 32 - 32
Special edition in Finnish: Chapter 01 Volume 002 P. 55 - 56
Special edition in Swedish: Chapter 01 Volume 002 P. 55 - 56
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 147 - 147
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 147 - 147
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 147 - 147
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 147 - 147
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 147 - 147
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 147 - 147
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 147 - 147
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 147 - 147
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 147 - 147
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 008 P. 207 - 207
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 008 P. 207 - 207
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 015 P. 47 - 47

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/3519/oj

31985R3519Uradni list L 335 , 13/12/1985 str. 0059 - 0059
finska posebna izdaja: poglavje 1 zvezek 2 str. 0055
španska posebna izdaja: poglavje 01 zvezek 5 str. 0032
švedska posebna izdaja: poglavje 1 zvezek 2 str. 0055
portugalska posebna izdaja poglavje 01 zvezek 5 str. 0032


Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 3519/85

z dne 12. decembra 1985

o spremembi Uredbe (EGS, Euratom, ESPJ) št. 260/68 o pogojih in postopku obdavčevanja v korist Evropskih skupnosti

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi enotnega Sveta in enotne Komisije Evropskih skupnosti,

ob upoštevanju Protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti in zlasti člena 13 Protokola,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ker je treba spremeniti Uredbo Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 260/68 [2], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ESPJ, EGS, Euratom) št. 2151/82 [3], da se tako upoštevajo naslednje uredbe:

- Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 1679/85 z dne 19. junija 1985 o uvedbi posebnih in začasnih ukrepov za prenehanje dela nekaterih uradnikov Evropskih skupnosti iz znanstvenih in tehničnih služb [4],

- Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 2799/85 z dne 27. septembra 1985 o spremembah Kadrovskih predpisov za uradnike in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev [5],

- Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 3518/85 z dne 12. decembra 1985 o uvedbi posebnih ukrepov za prenehanje dela uradnikov Evropskih skupnosti zaradi pristopa Španije in Portugalske [6],

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

- "prejemniki nadomestil zaradi dokončnega prenehanja zaposlitve iz člena 3 Uredbe (ESPJ, EGS, Euratom) št. 1679/85,

- prejemniki nadomestil za primer brezposelnosti iz člena 28a Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev, kakor izhajajo iz člena 33 Uredbe (ESPJ, EGS, Euratom) št. 2799/85,

- prejemniki nadomestil zaradi dokončnega prenehanja zaposlitve iz člena 4 Uredbe (ESPJ, EGS, Euratom) št. 3518/85."

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se z dnem, ko začnejo veljati uredbe iz člena 1.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. decembra 1985

Za Svet

Predsednik

R. Goebbels

[1] UL C 229, 9.9.1985, str. 97.

[2] UL L 56, 4.3.1968, str. 8.

[3] UL L 228, 4.8.1982, str. 4.

[4] UL L 162, 21.6.1985, str. 1.

[5] UL L 265, 8.10.1985, str. 1.

[6] UL L 335, 13.12.1985, str. 56.

--------------------------------------------------

Top