Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31985R2248

Uredba Komisije (EGS) št. 2248/85 z dne 25. julija 1985 o podrobnih pravilih za upravno pomoč pri izvozu ementalskega sira, za katerega veljajo omejitve kvot, ki je upravičen do posebne obravnave pri uvozu v Združene države Amerike

OJ L 210, 7.8.1985, p. 9–12 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 036 P. 234 - 237
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 036 P. 234 - 237
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 019 P. 63 - 65
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 019 P. 63 - 65
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 006 P. 193 - 195
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 006 P. 193 - 195
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 006 P. 193 - 195
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 006 P. 193 - 195
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 006 P. 193 - 195
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 006 P. 193 - 195
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 006 P. 193 - 195
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 006 P. 193 - 195
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 006 P. 193 - 195
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 005 P. 31 - 33
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 005 P. 31 - 33

No longer in force, Date of end of validity: 29/04/2009; razveljavil 32009R0296 . Latest consolidated version: 01/01/1988

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/2248/oj

31985R2248Uradni list L 210 , 07/08/1985 str. 0009 - 0012
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 19 str. 0063
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 36 str. 0234
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 19 str. 0063
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 36 str. 0234


Uredba Komisije (EGS) št. 2248/85

z dne 25. julija 1985

o podrobnih pravilih za upravno pomoč pri izvozu ementalskega sira, za katerega veljajo omejitve kvot, ki je upravičen do posebne obravnave pri uvozu v Združene države Amerike

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2931/79 z dne 20. decembra 1979 o odobritvi pomoči pri izvozu kmetijskih proizvodov, ki so lahko upravičeni do posebne obravnave pri uvozu v tretjo državo [1], in zlasti člena 1(2) Uredbe,

ker so se Skupnost in Združene države Amerike v skladu s Splošnim sporazumom o carinah in trgovini dogovorile, da se z veljavnostjo od 1. januarja 1980 dovoli uvoz sira iz Skupnosti, za katerega veljajo omejitve kvot, v Združene države Amerike; ker je Sklep Sveta 80/272/EGS [2] ta sporazum potrdil;

ker so se Združene države Amerike zavezale k sprejetju vseh potrebnih ukrepov, da bo administracija upravljala s kvoto na način, da bo njena izraba največja; ker je, glede na izkušnje, primerno okrepiti upravno sodelovanje z Združenimi državami Amerike, da se zagotovi popolna izraba kvote ementalskega sira z izvorom v Skupnosti; ker mora biti zadevni sir opremljen s potrdilom, ki ga izdajo pristojni organi v Skupnosti;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za izvoz ementalskega sira iz podštevilke 04.04 A Skupne carinske tarife in podštevilke. 117.60.25 Tariff Schedule of the United States v Združene države Amerike (vključno s Portorikom in Havaji), za katerega veljajo omejitve kvot, izda na zahtevo izvoznika pristojni upravni organ izvozne države članice EU potrdilo, ki ustreza modelu, navedenemu v Prilogi.

Člen 2

1. Obrazci so tiskani na belem papirju formata 210 × 296 mm z besedilom v angleščini. Na vsakem potrdilu je serijska številka upravnega organa izdajatelja. Izvozne države članice lahko zahtevajo, da je na potrdilih, izdanih na njihovem območju, poleg angleškega besedila tudi besedilo v njihovem uradnem jeziku, ali v enem od njihovih uradnih jezikov.

2. Vsako potrdilo je sestavljeno iz izvirnika in najmanj dveh kopij. Kopiji imata enako serijsko številko kot izvirnik. Izvirnik in kopiji so natipkane ali napisane ročno, z velikimi tiskanimi črkami in s črnilom.

Člen 3

1. Potrdilo in njegovo kopijo izda upravni organ, ki ga v ta namen določi izvozna država članica.

2. Upravni organ izdajatelj obdrži kopijo potrdila. Izvirnik in druga kopija se predložita carinskemu uradu Skupnosti, pri katerem se vloži izvozna deklaracija.

3. Carinski urad iz odstavka 2 izpolni ustrezno rubriko na izvirniku in ga vrne izvozniku ali njegovemu predstavniku. Kopijo obdrži urad.

Člen 4

Potrdilo ni veljavno, dokler ga carinski urad ne opremi z ustreznim žigom. Potrdilo velja za količino ementalskega sira, ki je na njem navedena, in ga je potrebno predložiti carinskim organom Združenih držav Amerike. Šteje se da potrdilo velja za količino, ki do 5 % presega količino, navedeno na potrdilu.

Člen 5

Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe, da preverijo poreklo, vrsto, sestavo in kakovost ementalskega sira, za katere se izdajajo potrdila.

Člen 6

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se od 1. septembra 1985.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. julija 1985

Za Komisijo

Frans Andriessen

Podpredsednik

[1] UL L 334, 28.12.1979, str. 8.

[2] UL L 71, 17.3.1980, str. 129.

--------------------------------------------------

PRILOGA

EUROPEAN COMMUNITY

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top