EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31985L0572

Direktiva Sveta z dne 19. decembra 1985 o določitvi seznama modelnih raztopin za preskušanje migracije sestavin polimernih materialov in izdelkov, namenjenih za stik z živili

UL L 372, 31.12.1985, p. 14–21 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Dokument je bil objavljen v posebni izdaji. (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/12/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1985/572/oj

31985L0572

Direktiva Sveta z dne 19. decembra 1985 o določitvi seznama modelnih raztopin za preskušanje migracije sestavin polimernih materialov in izdelkov, namenjenih za stik z živili

Uradni list L 372 , 31/12/1985 str. 0014 - 0021
finska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 15 str. 0003
španska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 19 str. 0041
švedska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 15 str. 0003
portugalska posebna izdaja poglavje 13 zvezek 19 str. 0041
CS.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 75
ET.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 75
HU.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 75
LT.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 75
LV.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 75
MT.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 75
PL.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 75
SK.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 75
SL.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 75


Direktiva Sveta

z dne 19. decembra 1985

o določitvi seznama modelnih raztopin za preskušanje migracije sestavin polimernih materialov in izdelkov, namenjenih za stik z živili

(85/572/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 82/711/EGS z dne 18. oktobra 1982 o določitvi temeljnih pravil za preskušanje migracije sestavin polimernih materialov in izdelkov, namenjenih za stik z živili [1], in zlasti člena 2(3) direktive,

ob upoštevanju predloga Komisije [2],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [3],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [4],

ker je treba v skladu s členom 2(3) skupaj s prvo alineo poglavja 1(2) Priloge Direktive 82/711/EGS določiti ustrezne modelne raztopine za preskušanje migracije sestavin polimernih materialov in izdelkov, namenjenih za stik s posameznim živilom ali posebno skupino živil;

ker za preskušanje migracije ne sme biti izključena možnost uporabe drugih postopkov poleg tistih, navedenih v tej direktivi;

ker je treba pri izbiri primernih modelnih raztopin upoštevati zlasti kemijsko sestavo živil in njihove fizikalne lastnosti;

ker je pri nekaterih živilih, ki vsebujejo maščobe, rezultat migracijskih preskusov pri uporabi modelnih raztopin višji od rezultata migracijskih preskusov z živilom in ker je zato treba popraviti rezultat z ustreznim "redukcijskim faktorjem"; ker je v nekaterih posebnih primerih, zlasti pri materialu in predmetih v stiku z živili, ki imajo na površini maščobne snovi, ustrezna analizna metoda bistvena za izvajanje te direktive;

ker prilagoditev te direktive tehničnemu napredku pomeni izvedbeni ukrep, za katerega naj bi bila zaradi poenostavitve in pospešitve postopka odgovorna Komisija;

ker je v vseh primerih, pri katerih Svet pooblasti Komisijo za uveljavitev določb v zvezi s polimernimi materiali in predmeti, namenjenimi za stik z živili, treba določiti postopek, ki vzpostavlja tesno sodelovanje med državami članicami in Komisijo v Stalnem odboru za živila, ustanovljenem s Sklepom 69/414/EGS [5],

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

V skladu s členom 2(3) Direktive 82/711/EGS so modelne raztopine za preskušanje migracije sestavin polimernih materialov in izdelkov, namenjenih za stik s posameznim živilom ali posebno skupino živil, in koncentracije teh modelnih raztopin navedene v Prilogi.

Člen 2

Ne glede na člen 1 so lahko po potrebi v seznamu snovi ali materiala, katerega uporaba je izključno dovoljena, določeni postopki za preskušanje migracije posameznih sestavin polimernih materialov in izdelkov, ki se razlikujejo od tistih, navedenih v Prilogi.

Člen 3

Spremembe Priloge te direktive zaradi razvoja znanstvenih in tehnoloških spoznanj se sprejmejo po postopku iz člena 10 Direktive 76/893/EGS [6].

Člen 4

Države članice sprejmejo vse ukrepe, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do časa, ko sprejmejo ukrepe za izvajanje Direktive 82/711/EGS.

Člen 5

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 19. decembra 1985

Za Svet

Predsednik

M. Fischbach

[1] UL L 297, 23.10.1982, str. 26.

[2] UL C 102, 14.4.1984, str. 4.

[3] UL C 175, 15.7.1985, str. 299.

[4] UL C 25, 28.1.1985, str. 6.

[5] UL L 291, 19.11.1969, str. 9.

[6] UL L 340, 9.12.1976, str. 19.

--------------------------------------------------

PRILOGA

SEZNAM MODELNIH RAZTOPIN

1. V naslednjih tabelah, ki ne pomenijo dokončnega seznama živil, so navedene modelne raztopine za posamezno živilo ali skupino živil, ki se uporabljajo za migracijske preskuse. Označene so z naslednjimi črkami:

Raztopina A:

destilirana voda ali voda enake kakovosti;

Raztopina B:

3 % ocetna kislina (m/v) v vodni raztopini;

Raztopina C:

15 % etanol (v/v) v vodni raztopini;

Raztopina D:

prečiščeno oljčno olje [1]; če je iz tehničnih vzrokov pri analiznem postopku treba uporabiti druge raztopine, se mora oljčno olje zamenjati z mešanico sintetičnih trigliceridov [2] ali s sončničnim oljem [3].

2. Za vsako živilo ali skupino živil se smejo uporabiti samo modelne raztopine, označene z "X", pri čemer se za vsako modelno raztopino uporabi nov vzorec materiala ali izdelka. Če ni znaka "X" za to postavko ali podpostavko, migracijski preskus ni potreben.

3. Če oznaki "X" sledi poševna črtica in številka, je treba rezultat migracijskega preskusa deliti s to številko. Ta številka, imenovana "redukcijski faktor", upošteva višjo ekstrakcijsko sposobnost modelnih raztopin za ta živila.

4. Če oznaki "X" sledi (a), se uporabi samo ena od obeh raztopin:

- če je pH živila višji od 4,5, se uporabi raztopina A,

- če je pH živila nižji od 4,5, se uporabi raztopina B.

5. Če je živilo v seznamu navedeno pod posebno in splošno postavko, se uporabi samo raztopina, označena pod posebno postavko.

TABELA

Referenčna številka | Opis živil | Raztopine |

A | B | C | D |

01

Pijače

01.01 | Brezalkoholne pijače ali alkoholne pijače z največ 5 vol. % alkohola: | | | | |

| Vode, jabolčniki, sadni ali zelenjavni sokovi, normalni ali koncentrirani, mošt, sadni nektarji, limonade in mineralne vode, sirupi, grenčice, zeliščni čaji, kava, čaj, tekoča čokolada, piva in drugo | X (a) | X (a) | | |

01.02 | Alkoholne pijače s 5 ali več vol. % alkohola: | | | | |

| Pijače iz postavke 01.01, toda s 5 ali več vol. % alkohola: | | | | |

| Vina, žgane pijače, likerji | | X [4] | X [5] | |

01.03 | Razno: nedenaturirani etanol | | X [4] | X [5] | |

02

Žita, žitni izdelki, pecivo, biskviti, kolači in drugi pekarski izdelki

02.01 | Škrob | | | | |

02.02 | Žitarice, nepredelane, ekspandirane, v kosmičih (vključno pokovka, koruzni kosmiči ipd.) | | | | |

02.03 | Žitna moka in zdrob | | | | |

02.04 | Testenine, špageti in podobni izdelki | | | | |

02.05 | Pecivo, biskviti, kolači in drugi pekarski izdelki, suhi: | | | | |

| A.Z maščobo na površini | | | | X/5 |

| B.Drugo | | | | |

02.06 | Pecivo, biskviti, kolači in drugi pekarski izdelki, sveži: | | | | |

| A.Z maščobo na površini | | | | X/5 |

| B.Drugo | X | | | |

03

Čokolada, sladkor in njuni izdelkiSlaščice

03.01 | Čokolada in izdelki, obliti s čokolado, nadomestki čokolade in izdelki, obliti z nadomestki čokolade | | | | X/5 |

03.02 | Slaščice: | | | | |

| A.V trdni obliki: | | | | |

| I.Z maščobo na površini | | | | X/5 |

| II.Drugo | | | | |

| B.V pastozni obliki: | | | | |

| I.Z maščobo na površini | | | | X/3 |

| II.Vlažni | X | | | |

03.03 | Sladkor in izdelki iz sladkorja: | | | | |

| A.V trdni obliki | | | | |

| B.Med in podobno | X | | | |

| C.Melase in sladkorni sirupi | X | | | |

04

Sadje, zelenjava, sadni in zelenjavni izdelki

04.01 | Sadje, sveže ali ohlajeno | | | | |

04.02 | Predelano sadje: | | | | |

| A.Sušeno sadje, celo ali v obliki moke ali prahu | | | | |

| B.Sadje v koščkih, v obliki paste ali pireja | X (a) | X (a) | | |

| C.Sadje, konzervirano (marmelade in podobno – celo sadje, v koščkih ali v obliki moke ali prahu, konzervirano v tekočem mediju): | | | | |

| I.V vodnem mediju | X (a) | X (a) | | |

| II.V oljnem mediju | X (a) | X (a) | | X |

| III.V alkoholnem mediju (> 5 vol. %) | | X [4] | X | |

04.03 | Oreščki (arašidi, kostanj, mandeljni, lešniki, orehi, zrna pinije ipd.): | | | | |

| A.Oluščeni, sušeni | | | | |

| B.Oluščeni, praženi | | | | X/5 [6] |

| C.V obliki paste ali kreme | X | | | X/3 [6] |

04.04 | Zelenjava, sveža ali ohlajena | | | | |

04.05 | Predelana zelenjava: | | | | |

| A.Sušena zelenjava, cela ali v obliki moke ali prahu | | | | |

| B.Zelenjava, narezana, v obliki pireja | X (a) | X (a) | | |

| C.Konzervirana zelenjava: | | | | |

| I.V vodnem mediju | X (a) | X (a) | | |

| II.V oljnem mediju | X (a) | X (a) | | X |

| III.V alkoholnem mediju (≥ 5 vol. %) | | X [4] | X | |

05

Olja in maščobe

05.01 | Živalska in rastlinska olja in masti, naravna ali obdelana (vključno s kakavovim maslom, lojem, bolj mazavim maslom) | | | | X |

05.02 | Margarina, maslo in druga olja in maščobe iz emulzije vode v olju | | | | X/2 |

06

Živalski izdelki in jajca

06.01 | Ribe: | | | | |

| A.Sveže, ohlajene, slane, dimljene | X | | | X/3 [6] |

| B.V obliki paštete | X | | | X/3 [6] |

06.02 | Raki in mehkužci (vključno z ostrigami, školjkami, polži) brez lupin | X | | | |

06.03 | Meso vseh živalskih vrst (vključno s perutnino in divjačino): | | | | |

| A.Sveže, ohlajeno, slano, dimljeno | X | | | X/4 |

| B.V obliki paštete, kreme | X | | | X/4 |

06.04 | Mesni izdelki (šunka, salame, slanina in drugo) | X | | | X/4 |

06.05 | Konzervirano in delno konzervirano meso in ribe: | | | | |

| A.V vodnem mediju | X (a) | X (a) | | |

| B.V oljnem mediju | X (a) | X (a) | | X |

06.06 | Jajca brez lupin: | | | | |

| A.V prahu ali sušena | | | | |

| B.Drugo | X | | | |

06.07 | Rumenjaki: | | | | |

| A.Tekoči | X | | | |

| B.V prahu ali zamrznjeni | | | | |

06.08 | Sušeni beljak | | | | |

07

Mlečni izdelki

07.01 | Mleko: | | | | |

| A.Polnomastno | X | | | |

| B.Delno zgoščeno | X | | | |

| C.Posneto ali delno posneto | X | | | |

| D.V prahu | | | | |

07.02 | Fermentirano mleko kot jogurt, pinjenec in enaki izdelki s sadjem in sadnimi izdelki | | X | | |

07.03 | Smetana in kisla smetana | X (a) | X (a) | | |

07.04 | Siri: | | | | |

| A.Celi, v skorji | | | | |

| B.Predelani siri | X (a) | X (a) | | |

| C.Drugo | X (a) | X (a) | | X/3 [6] |

07.05 | Sirilo: | | | | |

| A.V tekoči ali viskozni obliki | X (a) | X (a) | | |

| B.V prahu ali sušeno | | | | |

08

Drugi izdelki

08.01 | Kis | | X | | |

08.02 | Pečena ali pražena živila: | | | | |

| A.Krompirček, cvrtnjak ipd. | | | | X/5 |

| B.Živalskega izvora | | | | X/4 |

08.03 | Pripravki za juhe in mesne juhe v tekoči, trdni ali praškasti obliki (ekstrakti, koncentrati); homogenizirani sestavljeni pripravki živil, pripravljene jedi: | | | | |

| A.V prahu ali sušeni | | | | |

| I.Z maščobo na površini | | | | X/5 |

| II.Drugo | | | | |

| B.Tekoči ali pastozni: | | | | |

| I.Z maščobo na površini | X (a) | X (a) | | X/3 |

| II.Drugo | X (a) | X (a) | | |

08.04 | Kvas in sredstva za vzhajanje: | | | | |

| A.V pastozni obliki | X (a) | X (a) | | |

| B.Sušeni | | | | |

08.05 | Sol | | | | |

08.06 | Omake: | | | | |

| A.Brez maščobe na površini | X (a) | X (a) | | |

| B.Majoneza, majonezne omake, solatne kreme in druge emulzije olja v vodi | X (a) | X (a) | | X/3 |

| C.Omake z neemulgiranim oljem in vodo v dveh slojih | X (a) | X (a) | | X |

08.07 | Gorčica (razen v prahu iz postavke 08.17) | X (a) | X (a) | | X/3 [6] |

08.08 | Sendviči, opečenec ipd. z živili vseh vrst: | | | | |

| A.Z maščobo na površini | | | | X/5 |

| B.Drugo | | | | |

08.09 | Sladoledi | X | | | |

08.10 | Posušena živila: | | | | |

| A.Z maščobo na površini | | | | X/5 |

| B.Drugo | | | | |

08.11 | Zamrznjena ali globoko zamrznjena živila | | | | |

08.12 | Zgoščeni ekstrakti z vsebnostjo alkohola 5 vol. % ali več | | X [4] | X | |

08.13 | Kakav: | | | | |

| A.Kakav v prahu | | | | X/5 [6] |

| B.Kakavova masa | | | | X/3 [6] |

08.14 | Kava, surova ali pražena, dekofeinizirana ali topna, kavni nadomestki, granulirani ali v prahu | | | | |

08.15 | Tekoči kavni ekstrakti | X | | | |

08.16 | Aromatična in druga zelišča: kamilice, slez, meta, čaj, lipovo cvetje in drugo | | | | |

08.17 | Začimbe in dišave v naravni obliki: cimet, nageljnove žbice, gorčica v prahu, poper, vanilja, žafran in drugo | | | | |

[1] Lastnosti prečiščenega oljčnega olja

[2] Sestava mešanice sintetičnih trigliceridovPorazdelitev maščobnih kislinČistostTipični absorpcijski spekter (debelina plasti: d = 1 cm; referenca: voda = 35 °C)Najmanj 10 % prepustnosti svetlobe pri 310 nm (kiveta 1 cm, referenca: voda = 35 °C)

[3] Lastnosti sončičnega olja

[4] Ta preskus se izvaja le, če je pH 4,5 ali manj.

[5] Ta preskus se lahko izvaja pri tekočinah in pijačah z vsebnostjo alkohola najmanj 15 vol. % z vodno raztopino etanola podobne koncentracije.

[6] Če se z ustreznim preskusom lahko dokaže, da ni stika med maščobo in polimernim materialom, preskus z raztopino D ni potreben.

--------------------------------------------------

Top