EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31985D0539

Odločba Komisije z dne 29. novembra 1985 o seznamu obratov na Grenlandiji, odobrenih za uvoz svežega mesa v Skupnost

UL L 334, 12.12.1985, p. 25–26 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Dokument je bil objavljen v posebni izdaji. (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/03/2014; razveljavil 32014D0160

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1985/539/oj

31985D0539Uradni list L 334 , 12/12/1985 str. 0025 - 0026
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 19 str. 0233
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 39 str. 0129
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 19 str. 0233
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 39 str. 0129


Odločba Komisije

z dne 29. novembra 1985

o seznamu obratov na Grenlandiji, odobrenih za uvoz svežega mesa v Skupnost

(85/539/EGS)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 72/462/EGS z dne 12. decembra 1972 o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in veterinarskih pregledih ob uvozu govedi in prašičev ter svežega mesa iz tretjih držav [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 83/91/EGS [2], in zlasti členov 4(1) in 18(1) Direktive,

ker obrati v tretjih državah ne morejo biti odobreni za izvoz svežega mesa v Skupnost če ne izpolnjujejo splošnih in posebnih pogojev iz Direktive 72/462/EGS;

ker je Grenlandija v skladu s členom 4(3) Direktive 72/462/EGS predlagala en obrat, ki ima odobritev za izvoz v Skupnost;

ker so pregledi Skupnosti na kraju samem pokazali, da so higienski standardi tega obrata zadovoljivi, in se ga zato lahko v skladu s členom 4(1) navedene direktive odobri za uvoz svežega mesa v Skupnost;

ker je treba poudariti, da za uvoz svežega mesa velja tudi druga veterinarska zakonodaja Skupnosti, zlasti kar zadeva zahteve zdravstvenega varstva;

ker za pogoje za uvoz svežega mesa iz obrata, navedenega v Prilogi, še vedno veljajo drugje predpisane določbe in splošne določbe Pogodbe; ker zlasti za uvoz nekaterih vrst mesa, kot je meso, ki vsebuje ostanke škodljivih snovi, za katere usklajena pravila Skupnosti še ne obstajajo, iz tretjih držav in ponoven izvoz v druge države članice, še vedno velja zdravstvena zakonodaja države članice uvoznice;

ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1. Obratu na Grenlandiji, navedenem v Prilogi, se s tem odobri uvoz svežega mesa v Skupnost v skladu z navedeno prilogo.

2. Za uvoz iz obrata iz odstavka 1 še vedno veljajo drugje predpisane veterinarske določbe Skupnosti in zlasti tiste, ki se nanašajo na zahteve zdravstvenega varstva živali.

Člen 2

Države članice prepovejo uvoz svežega mesa iz obratov, razen obrata, ki je naveden v Prilogi.

Člen 3

Ta odločba se uporablja od 1. marca 1986.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 29. novembra 1985

Za Komisijo

Frans Andriessen

Podpredsednik

[1] UL L 302, 31.12.1972, str. 28.

[2] UL L 59, 5.3.1983, str. 34.

--------------------------------------------------

PRILOGA

SEZNAM OBRATOV

Št. obrata | Obrat | Naslov |

OVČJE MESO

Klavnica in razsekovalnica

100 | Narssaq | Narssaq |

--------------------------------------------------

Top