EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31984R2881

Uredba Sveta (EGS) št. 2881/84 z dne 12. oktobra 1984 o spremembi Uredbe (EGS) št. 896/84 o določitvi dodatnih določb glede dodelitve izvoznih nadomestil za mleko in mlečne proizvode

OJ L 272, 13.10.1984, p. 16–17 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 032 P. 139 - 140
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 032 P. 139 - 140
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 018 P. 56 - 57
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 018 P. 56 - 57
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 006 P. 124 - 125
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 006 P. 124 - 125
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 006 P. 124 - 125
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 006 P. 124 - 125
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 006 P. 124 - 125
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 006 P. 124 - 125
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 006 P. 124 - 125
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 006 P. 124 - 125
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 006 P. 124 - 125
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 004 P. 254 - 255
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 004 P. 254 - 255

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2006; implicitno zavrnjeno 32006R1282

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/2881/oj

31984R2881Uradni list L 272 , 13/10/1984 str. 0016 - 0017
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 18 str. 0056
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 32 str. 0139
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 18 str. 0056
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 32 str. 0139


Uredba Sveta (EGS) št. 2881/84

z dne 12. oktobra 1984

o spremembi Uredbe (EGS) št. 896/84 o določitvi dodatnih določb glede dodelitve izvoznih nadomestil za mleko in mlečne proizvode

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 804/68 z dne 27. junija 1968 o skupni ureditvi trga za mleko in mlečne proizvode [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1557/84 [2], in zlasti člena 17(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 876/68 z dne 28. junija 1968 o določitvi splošnih pravil za dodeljevanje izvoznih nadomestil za mleko in mlečne proizvode in merila za določitev zneska takih nadomestil [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2429/72 [4], in zlasti člena 6(3) Uredbe,

ker je na podlagi Uredbe Komisije (EGS) št. 896/84 [5], kakor je bila spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1161/84 [6], ob začetku mlečnega leta mogoče določena dva zneska za isti proizvod in namembni kraj, z namenom, da se upoštevajo ravni cen pred začetkom novega mlečnega leta in po njem; ker je dodelitev višjega nadomestila odvisna od predložitve dokaza, da se je proizvod izdelal v obdobju, v katerem je veljala višja cena;

ker je v novem mlečnem letu mogoče dva zneska nadomestil ukiniti enega za drugim; ker bi bilo treba v primerih, ko je gospodarski subjekt vnaprej določil nadomestilo v času, ko sta se uporabljala dva zneska nadomestil, od trenutka nadomestitve dveh zneskov nadomestila z enim zneskom opustiti zahtevo, da mora zagotoviti dokaz, naveden zgoraj, kadar se tak dokaz nanaša na dejstvo, da se je blago proizvedlo v novem mlečnem letu;

ker bi bilo treba člen 1 Uredbe (EGS) št. 896/84 ponovno oblikovati, da se razjasni njegov pomen;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 1 Uredbe (EGS) št. 896/84 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 1

1. Kadar se na začetku novega mlečnega leta določita dva zneska nadomestil za isti proizvod in namembni kraj, je dodelitev višjega nadomestila odvisna od:

- predložitve dokaza, da je bil izvožen proizvod izdelan v novem mlečnem letu v primerih, kadar imajo intervencijske cene, ki se uporabljajo od začetka novega mlečnega leta, pozitiven učinek na tržne cene proizvoda,

- predložitve dokaza, da je bil izvožen proizvod izdelan pred začetkom novega mlečnega leta za mleko v primerih, kadar imajo intervencijske cene, ki se uporabljajo od začetka novega mlečnega leta, negativen učinek na tržne cene proizvoda.

2. V primeru gospodarskega subjekta, ki je zaprosil za izvozno dovoljenje z vnaprejšnjo določitvijo nadomestila, dokaza iz prve alinee odstavka 1 ni treba predložiti, kadar se carinske izvozne formalnosti iz člena 22(1)(b) Uredbe Komisije (EGS) št. 3183/80 [7] zaključijo na dan, ko se dva zneska nadomestil nadomestita z enim zneskom, ali pa po tem datumu.

3. Pri proizvodih iz podštevilk 04.03 B ali ex 23.07 B skupne carinske tarife se smejo, poleg dokazov iz odstavka 1 ali namesto njih, zahtevati dokazi o naslednjem:

- da se je maslo ali smetana, uporabljeno kot surovina za izdelavo proizvodov, ki se uvrščajo v podštevilko 04.03 B,

- da se je posneto mleko ali posneto mleko v prahu, vključeno v proizvode, ki se uvrščajo v podštevilko ex 23.07 B,

proizvedlo v obravnavanem obdobju.

4. Države članice sprejmejo potrebne ukrepe o dodatni dokumentaciji, ki se lahko uporabijo kot dokaz iz odstavkov 1 in 3, ter ustrezne nadzorne ukrepe."

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. oktobra 1984

Za Komisijo

Poul Dalsager

Član Komisije

[1] UL L 148, 28.6.1968, str. 13.

[2] UL L 150, 6.6.1984, str. 6.

[3] UL L 155, 3.7.1968, str. 1.

[4] UL L 264, 23.11.1972, str. 1.

[5] UL L 91, 1.4.1984, str. 71.

[6] UL L 112, 28.4.1984, str. 12.

[7] UL L 338, 13.12.1980, str. 1.

--------------------------------------------------

Top