EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31984R1708

Uredba Komisije (EGS) št. 1708/84 z dne 19. junija 1984 o drugi spremembi Uredbe (EGS) št. 65/82 o podrobnih pravilih za prenos sladkorja v naslednje tržno leto

OJ L 162, 20.6.1984, p. 7–7 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 031 P. 52 - 52
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 031 P. 52 - 52
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 017 P. 160 - 160
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 017 P. 160 - 160
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 006 P. 59 - 59
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 006 P. 59 - 59
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 006 P. 59 - 59
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 006 P. 59 - 59
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 006 P. 59 - 59
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 006 P. 59 - 59
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 006 P. 59 - 59
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 006 P. 59 - 59
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 006 P. 59 - 59

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/1708/oj

31984R1708Uradni list L 162 , 20/06/1984 str. 0007 - 0007
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 31 str. 0052
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 31 str. 0052
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 17 str. 0160
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 17 str. 0160


Uredba Komisije (EGS) št. 1708/84

z dne 19. junija 1984

o drugi spremembi Uredbe (EGS) št. 65/82 o podrobnih pravilih za prenos sladkorja v naslednje tržno leto

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1785/81 z dne 30. junija 1981 o skupni ureditvi trgov za sladkor [1], nazadnje spremenjene z Uredbo (EGS) št. 606/82 [2], in zlasti člena 27(3) Uredbe,

ker člen 27 Uredbe (EGS) št. 1785/81 predpisuje, da se začetek obdobja skladiščenja za sladkor, ki se prenese v naslednje tržno leto, lahko spreminja skladno s tem, kdaj je bil zadevni sladkor proizveden; ker člen 2 Uredbe Komisije (EGS) št. 65/82 [3], spremenjene z Uredbo (EGS) št. 948/82 [4], predpisuje, da se obdobje skladiščenja začne na datum, ki ga sporoči podjetje; ker je lahko zadevni datum predhoden obvestilu in tako podjetju omogoči retroaktivno obveščanje, kar ni bil namen navedenega člena 27; ker je zato treba predpisati, da začetek obdobja skladiščenja v prihodnje ne sme biti pred prejemom obvestila;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Četrti pododstavek člena 2(1) Uredbe (EGS) št. 65/82 se nadomesti z naslednjim:

"Za preneseni sladkor se obdobje skladiščenja iz člena 27(2) Uredbe (EGS) št. 1785/81 začne na datum, ki ga podjetje sporoči pristojnemu organu zadevne države članice, če so bili izpolnjeni pogoji iz prvega pododstavka. Vendar pa ta datum ne sme biti pred datumom, na katerega navedeni organ prejme obvestilo. Če je datum naveden v zahtevku pred datumom prejema obvestila, se obdobje skladiščenja začne na dan prejema obvestila."

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. junija 1984

Za Komisijo

Poul Dalsager

Član Komisije

[1] UL L 177, 1.7.1981, str. 4.

[2] UL L 74, 18.3.1982, str. 1.

[3] UL L 9, 14.1.1982, str. 14.

[4] UL L 113, 27.4.1982, str. 7.

--------------------------------------------------

Top