EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31984L0443

Direktiva Komisije z dne 26. julija 1984 o spremembi Priloge k Direktivi Sveta 82/471/EGS o nekaterih proizvodih v prehrani živali

OJ L 245, 14.9.1984, p. 21–27 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 032 P. 95 - 101
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 032 P. 95 - 101
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 018 P. 43 - 49
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 018 P. 43 - 49
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 006 P. 116 - 122
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 006 P. 116 - 122
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 006 P. 116 - 122
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 006 P. 116 - 122
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 006 P. 116 - 122
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 006 P. 116 - 122
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 006 P. 116 - 122
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 006 P. 116 - 122
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 006 P. 116 - 122
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 004 P. 247 - 253
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 004 P. 247 - 253

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2010; implicitno zavrnjeno 32009R0767

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1984/443/oj

31984L0443Uradni list L 245 , 14/09/1984 str. 0021 - 0027
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 18 str. 0043
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 32 str. 0095
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 18 str. 0043
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 32 str. 0095


Direktiva Komisije

z dne 26. julija 1984

o spremembi Priloge k Direktivi Sveta 82/471/EGS o nekaterih proizvodih v prehrani živali

(84/443/EGS)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 82/471/EGS z dne 30. junija 1982 o nekaterih proizvodih v prehrani živali [1], in zlasti člena 6 Direktive,

ker Direktiva 82/471/EGS določa, da se priloge redno prilagajajo znanstvenemu in tehničnemu napredku;

ker je skupino "spojine z nebeljakovinskim dušikom in podobni proizvodi" primerno razdeliti na več skupin, da se jasno razlikujejo proizvodi, ki spadajo v skupino "spojine z nebeljakovinskim dušikom", v skupino "aminokisline in njihove soli" in v skupino "hidroksi-analogi aminokislin"; ker je treba zaradi te nadaljnje razdelitve in glede na opravljene študije pod nekaterimi pogoji dovoliti uporabo novih proizvodov;

ker je treba spremeniti značilnosti sestave in posebne določbe, ki veljajo za nekatere proizvode iz Priloge;

ker so ukrepi, predvideni s to direktivo, v skladu z mnenjem Stalnega odbora za krmo,

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga k Direktivi 82/471/EGS se spremeni v skladu s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s členom 1, najpozneje do 30. junija 1985. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Člen 3

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 26. julija 1984

Za Komisijo

Poul Dalsager

Član Komisije

[1] UL L 213, 21.7.1982, str. 8.

--------------------------------------------------

PRILOGA

1.2.3.4. Naslov stolpca 3 se nadomesti s

"Kemična formula proizvoda ali vrsta referenčnega mikroorganizma"

se nadomesti s

"Prevladujoča analitska sestavina ali vrsta referenčnega mikroorganizma"

.

V angleškem besedilu se naslov stolpca 4

"Nutrient substrate (specifications, if any)"

nadomesti s

"Culture substrate (specifications, if any)."

Doda se naslednja opomba pod črto:

"Navedena vsebina ali vsebina, ki bi morala biti navedena v skladu s stolpcema 5 in 7, se nanaša na proizvod kot tak."

Točka 2

"spojine z nebeljakovinskim dušikom in podobni proizvodi v naslednjih skupinah"

se nadomesti z:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Ime skupine proizvodov | Ime proizvoda | Prevladujoča analitska sestavina ali vrsta referenčnega mikroorganizma | Gojišče | Sestava proizvoda | Vrsta živali | Dodatne zahteve |

2.Spojine z nebeljakovinskim dušikom2.1Urea in njeni derivati | 2.1.1Urea, tehnično čista | CO(NH2)2 | — | Urea: najmanj 97 % | Prežvekovalci z razvitimi predželodci | Označbe proizvoda: navedba "Urea", "Biuret", "Urea fosfat" ali "Diureidoizobutan", odvisno od primeravsebnost dušika; in za proizvod 2.1.3 poleg tega še vsebnost fosforjavrsta ali kategorija živali.Označba krmnih mešanic: navedba "Urea", "Biuret", "Urea fosfat" ali "Diureidoizobutan", odvisno od primera,vsebnost proizvoda v krmi,odstotek skupnih surovih beljakovin iz nebeljakovinskega dušikav navodilih za uporabo, navedba največje dovoljene vsebnosti skupnega nebeljakovinskega dušika, ki ne sme biti presežena v dnevnem obroku, za posamezno vrsto in kategorijo živali. |

2.1.2Biuret, tehnično čist | (CONH2)2 — NH | — | Biuret: najmanj 97 % |

2.1.3Urea fosfat, tehnično čist | CO(NH2)2 — H3PO4 | — | Dušik: najmanj 16,5 % Fosfor: najmanj 18 % |

2.1.4.Diureidoizobutan, tehnično čist | (CH3)2 — (CH)2 — (NHCONH2)2 | — | Dušik: najmanj 30 % Izobutiraldehid: najmanj 35 % |

2.2Amonijeve soli | 2.2.1Amonijev laktat, dobljen s fermentacijo z Lactobacillus bulgaricus | CH3CHOHCOONH4 | Sirotka | Dušik, izražen kot surove beljakovine: najmanj 44 % | Prežvekovalci z razvitimi predželodci | Označba proizvoda: navedba: "amonijev laktat, dobljen s fermentacijo",dušik, izražen kot surove beljakovine,vsebnost surovega pepela,vsebnost vlage,vrsta ali kategorija živali.Označba krmne mešanice: navedba: "amonijev laktat, dobljen s fermentacijo",vsebnost proizvoda v krmi,odstotek skupnih surovih beljakovin iz nebeljakovinskega dušika,v navodilih za uporabo, navedba največje dovoljene vsebnosti skupnega nebeljakovinskega dušika, ki ne sme biti presežena v dnevnem obroku, za posamezno vrsto in kategorijo živali. |

2.3Stranski proizvodi pridobivanja aminokislin s fermentacijo | 2.3.1Tekoči, koncentrirani stranski proizvodi po pridobivanju L-glutaminske kisline s fermentacijo s Corynebacterium melassecola | Amonijeve soli in druge dušikove spojine | Saharoza, melasa, škrobni proizvodi in njihovi hidrolizati | Dušik, izražen kot surove beljakovine: najmanj 48 % Vlaga: največ 28 % | Prežvekovalci z razvitimi predželodci | Označba proizvoda: navedba: "stranski proizvodi po pridobivanju L-glutaminske kisline" pri proizvodu 2.3.1, navedba: "stranski proizvodi po pridobivanju L-lizina" pri proizvodu 2.3.2,dušik, izražen kot surove beljakovine,surovi pepel,vlaga,vrsta ali kategorija živali.Označba krmne mešanice: navedba: "stranski proizvodi po pridobivanju L-glutaminske kisline" pri proizvodu 2.3.1, navedba: "stranski proizvodi po pridobivanju L-lizina" pri proizvodu 2.3.2,odstotek skupnih surovih beljakovin iz nebeljakovinskega dušikav navodilih za uporabo, navedba največje dovoljene vsebnosti skupnega nebeljakovinskega dušika, ki ne sme biti presežena v dnevnem obroku, pri posamezni vrsti ali kategoriji živali. |

2.3.2Tekoči, koncentrirani stranski proizvodi po pridobivanju L-lizin-monohidroklorida s fermentacijo z Brevibacterium lactofermentum | Amonijeve soli in druge dušikove spojine | Saharoza, melasa, škrobni proizvodi in njihovi hidrolizati | Dušik, izražen kot surove beljakovine: najmanj 45 % | Prežvekovalci z razvitimi predželodci |

3.Aminokisline in njihove soli | 3.1DL-metionin, tehnično čist | CH3S(CH2)2 – CH(NH2)-COOH | — | DL-metionin: najmanj 98 % | Vse živalske vrste | Označba proizvoda: navedba: "DL-metionin" pri proizvodu 3.1, navedba: "Dihidrirana kalcijeva sol N-hidroksimetil DL-metionina" pri proizvodu 3.2,vsebnost DL-metionina in vsebnost vlage,vrsta ali kategorija živali pri proizvodu 3.2. |

| 3.2Dihidrirana kalcijeva sol N-hidroksimetil-DL-metionina, tehnično čista | (CH3S(CH2)2 — CH(NH-CH2OH-COO)2Ca-2H2O | — | DL-metionin: min. 67 % Formaldehid: najmanj 14 % Kalcij: najmanj 9 % | Prežvekovalci z razvitimi predželodci | |

| 3.3L-lizin, tehnično čist | NH2(CH2)4 — CH(NH2)-COOH | — | L-lizin: najmanj 98 % | Vse živalske vrste | Označba proizvoda: navedba: "L-lizin" pri proizvodu 3.3; navedba: "L-lizin monohidroklorid" pri proizvodu 3.4; navedba: "L-lizin sulfat in njegovi stranski produkti fermentacije" pri proizvodu 3.5,vsebnost L-lizina in vsebnost vlage. |

| 3.4L-lizin-monohidroklorid, tehnično čist | NH2(CH2)4 — CH(NH2)-COOH-HCl | — | L-lizin: najmanj 78 % |

| 3.5L-lizin-sulfat po fermentaciji s Corynebacterium glutamicum | (NH2 – (CH2)4 — CH(NH2)-COOH)2 – H2SO4 | sladkorni sirup, melasa, žita, škrobni proizvodi in njihovi hidrolizati | L-lizin: najmanj 40 % |

| 3.6L-Treonin, tehnično čist | CH3 – CH(OH)-CH(NH2)-COOH | — | L-treonin: najmanj 98 % | Vse živalske vrste | Označba proizvoda: navedba: "L-treonin",vsebnost L-treonina in vsebnost vlage. |

4.Hidroksi-analogi aminokislin | 4.1DL-2-hidroksi-4-metilmerkaptobutirska kislina | (CH3S-(CH2)2 — CH(OH)-COOH | — | Monomerna kislina: najmanj 65 % | Vse živalske vrste razen prežvekovalcev | Oznaka proizvoda: navedba (stolpec 2),vsebnost monomerne kisline in vlage,vrsta ali kategorija živali. |

| 4.2Kalcijeva sol DL-2-hidroksi-4-metilmerkaptobutirske kisline | (CH3S-(CH2)2 — CH(OH)-COO)2Ca | — | Monomerna kislina: min. 83 % Kalcij: najmanj 12 % |

--------------------------------------------------

Top