EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31983R2897

Uredba Komisije (EGS) št. 2897/83 z dne 18. oktobra 1983 o osemnajsti spremembi Uredbe (EGS) št. 2730/81 glede določitve seznama agencij v državah nečlanicah uvoznicah, ki so upravičene izdajati razpise v sektorju mleka in mlečnih proizvodov

OJ L 286, 19.10.1983, p. 13–13 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 029 P. 73 - 73
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 029 P. 73 - 73
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 016 P. 253 - 253
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 016 P. 253 - 253
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 006 P. 14 - 14
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 006 P. 14 - 14
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 006 P. 14 - 14
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 006 P. 14 - 14
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 006 P. 14 - 14
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 006 P. 14 - 14
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 006 P. 14 - 14
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 006 P. 14 - 14
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 006 P. 14 - 14

No longer in force, Date of end of validity: 02/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/2897/oj

31983R2897Uradni list L 286 , 19/10/1983 str. 0013 - 0013
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 29 str. 0073
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 29 str. 0073
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 16 str. 0253
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 16 str. 0253


Uredba Komisije (EGS) št. 2897/83

z dne 18. oktobra 1983

o osemnajsti spremembi Uredbe (EGS) št. 2730/81 glede določitve seznama agencij v državah nečlanicah uvoznicah, ki so upravičene izdajati razpise v sektorju mleka in mlečnih proizvodov

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 804/68 z dne 27. junija 1968 o skupni ureditvi trga za mleko in mlečne proizvode [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1600/83 [2], ter zlasti členov 13(3) in 17(4) Uredbe,

ker je Uredba Komisije (EGS) št. 2730/81 [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1857/83 [4], vzpostavila seznam agencij v državah uvoznicah nečlanicah, ki so upravičene izdajati razpise v sektorju mleka in mlečnih proizvodov;

ker je v smislu najnovejših informacij, ki so na razpolago Komisiji o trgovski praksi, ki se izvaja v zadevnih državah uvoznicah, in o formalnih značilnostih zadevnih organov, treba to uredbo spremeniti;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (EGS) št. 2730/81 se spremeni:

Seznam organizacij izdajateljic je treba dopolniti z vnosom naslednje organizacije, ki se vnese po abecednem vrstnem redu držav uvoznic:

Država uvoznica | Organizacija izdajateljica |

Sultanat Oman | Ministère de la Défense Omanaise, BP 113, Muscat |

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. oktobra 1983

Za Komisijo

Poul Dalsager

Član Komisije

[1] UL L 148, 28.6.1968, str. 13.

[2] UL L 163, 22.6.1983, str. 56.

[3] UL L 272, 26.9.1981, str. 25.

[4] UL L 184, 8.7.1983, str. 15.

--------------------------------------------------

Top