EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31983R2213

Uredba Komisije (EGS) št. 2213/83 z dne 28. julija 1983 o standardih kakovosti za čebulo in radič za siljenje (witloof)

OJ L 213, 4.8.1983, p. 13–21 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 028 P. 173 - 181
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 028 P. 173 - 181
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 016 P. 178 - 186
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 016 P. 178 - 186
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 005 P. 277 - 285
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 005 P. 277 - 285
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 005 P. 277 - 285
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 005 P. 277 - 285
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 005 P. 277 - 285
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 005 P. 277 - 285
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 005 P. 277 - 285
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 005 P. 277 - 285
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 005 P. 278 - 286
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 004 P. 174 - 182
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 004 P. 174 - 182

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2009; implicitno zavrnjeno 32008R1221 . Latest consolidated version: 06/01/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/2213/oj

31983R2213Uradni list L 213 , 04/08/1983 str. 0013 - 0021
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 28 str. 0173
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 28 str. 0173
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 16 str. 0178
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 16 str. 0178


Uredba Komisije (EGS) št. 2213/83

z dne 28. julija 1983

o standardih kakovosti za čebulo in radič za siljenje (witloof)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1035/72 z dne 18. maja 1972 o skupni ureditvi trga za sadje in zelenjavo [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1738/82 [2], in zlasti člena 2(3) Uredbe,

ker so standardi kakovosti za čebulo določeni v Prilogi II/6 Uredbe št. 23 [3]; ker so bili ti standardi spremenjeni z Uredbo št. 87/64 (EGS) [4];

ker so standardi kakovosti za radič za siljenje (witloof) določeni v Prilogi I/2 k Uredbi št. 58 [5];

ker je prišlo do razvoja v proizvodnji in trženju teh proizvodov, zlasti glede zahtev trgov na debelo in potrošniških trgov; ker je treba skupne standarde kakovosti za čebulo in radič za siljenje (witloof) torej spremeniti, da bi upoštevali te nove zahteve;

ker take spremembe zahtevajo spremenjeno opredelitev dodatnega kakovostnega razreda, kot je določen z Uredbo Sveta št. 1194/69/EGS [6]; ker je treba pri opredelitvi takega razreda upoštevati ekonomski pomen proizvodov za proizvajalce in potrebo po izpolnjevanju zahtev potrošnikov;

ker se standardi uporabljajo na vseh stopnjah trženja; ker lahko prevoz na dolge razdalje, skladiščenje za določen čas ali rokovanje s proizvodi povzročijo poslabšanje zaradi biološkega razvoja proizvodov ali njihove pokvarljivosti; ker je treba torej upoštevati tako poslabšanje pri uporabi standardov na stopnjah trženja po odpošiljanju; ker je treba samo pri proizvodih v razredu "ekstra", ki morajo biti zlasti skrbno sortirani in pakirani, dopustiti le izgubo svežosti in čvrstosti;

ker je treba zaradi večje jasnosti in pravne varnosti pri uporabi tako spremenjene standarde izdati v obliki prečiščenega besedila;

ker so ukrepi, predpisani s to uredbo, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sadje in zelenjavo,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardi kakovosti za čebulo, ki sodi v podštevilko 07.01 H skupne carinske tarife in standardi kakovosti za radič za siljenje, ki sodi v podštevilko 07.01 D II skupne carinske tarife, so določeni v prilogah I in II k tej uredbi.

Ti standardi se uporabljajo na vseh stopnjah trženja pod pogoji iz Uredbe (EGS) št. 1035/72.

Vendar pa lahko na stopnjah po odpošiljanju proizvod v primerjavi s predpisanimi standardi:

- kaže rahlo pomanjkanje svežosti in trdnosti, in/ali

- kaže manjše poslabšanje zaradi biološkega razvoja ali pokvarljivosti proizvodov, razen pri proizvodih "ekstra".

Člen 2

1. Besedilo "čebule" v členu 2 Uredbe št. 23 in besedilo "radič za siljenje" v členu 1 Uredbe št. 211/66/EGS se črta.

2. Razveljavijo se Priloga II/6 k Uredbi št. 23 in Priloga I/2 k Uredbi št. 58 ter prilogi II in III k Uredbi (EGS) št. 1194/69.

Člen 3

Ta uredba začne veljati 1. septembra 1983.

Ta uredba je obvezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. marca 1983

Za Komisijo

Poul Dalsager

Član Komisije

[1] UL L 118, 20.5.1972, str. 1.

[2] UL L 190, 1.7.1982, str. 7.

[3] UL 30, 20.4.1962, str. 965/62.

[4] UL 116, 21.7.1964, str. 1050/64.

[5] UL 56, 7.7.1962, str. 1607/62.

[6] UL 157, 28.6.1969, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA

STANDARDI KAKOVOSTI ZA ČEBULO

I. OPREDELITEV

Ta standard se uporablja za vse sorte (kultivarje) čebule, vzgojene iz Allium cepa L., ki se potrošniku dobavljajo sveže, pri čemer sta izključeni zelena čebula s celim listjem in čebula za industrijsko predelavo.

II. DOLOČBE O KAKOVOSTI

Namen tega standarda je opredeliti zahteve glede kakovosti za čebulo po pripravi in pakiranju.

A. Minimalne zahteve

V vseh razredih morajo čebulice, ob upoštevanju posebnih predpisov za posamezni razred in dovoljena odstopanja, izpolnjevati naslednje zahteve:

- da so nepoškodovane, vendar pa majhne razpoke v zunanji lupini in odsotnost dela zunanje lupine ne štejejo kot pomanjkljivosti, če meso ni razkrito,

- da so zdrave (proizvodi, ki gnijejo ali se kvarijo, tako da niso primerni za uporabo, so izključeni),

- da so čiste, praktično brez vsake vidne tuje snovi;

- da niso poškodovane od slane ali zmrzali,

- da so dovolj suhe za predvideno uporabo (pri čebuli za vlaganje morajo biti popolnoma suhi vsaj prvi dve zunanji lupini in steblo)

- da so brez odvečne zunanje vlage,

- da so brez tujega vonja in/ali okusa.

Čebulni vrat mora biti zavit ali gladko odrezan in ne sme biti daljš od 4 cm (razen pri čebuli, ki je spletena).

Stanje čebule mora biti tako, da čebula

- prenese prevoz in rokovanje, in

- da pride v zadovoljivem stanju v namembni kraj.

B. Razvrstitev

Čebulo razvrščamo v naslednje tri razrede:

(i) razred I:

Čebula tega razreda mora biti dobre kakovosti. Njena oblika in barva morata biti sortno značilna.

Čebulice:

- morajo biti čvrste in trdne,

- morajo biti brez vidnih znakov odganjanja ali rasti,

- ne smejo imeti votlih ali trdih cvetnih stebel,

- ne smejo imeti izboklin zaradi motenega razvoja,

- morajo biti praktično brez koreninic (vendar pa so dovoljene koreninice pri čebuli, ki jo poberemo pred polno zrelostjo); dovoljene so majhne razpoke v zunanji lupini.

Dovoljeno je rahlo obarvanje, ki ne vpliva na zadnjo osušeno lupino, ki ščiti meso.

(ii) razred II:

V tem razredu je čebula, ki ne izpolnjuje zahtev za prvi razred, izpolnjuje pa zgoraj navedene minimalne zahteve.

Čebula mora biti razmeroma čvrsta in sme, če ohrani bistvene značilnosti glede kakovosti in sposobnosti za shranjevanje, imeti naslednje pomanjkljivosti:

- obliko in obarvanje, ki nista tipična za sorto,

- zgodnje znake odganjanja ali rasti poganjka (ne več kot 10 % po številu ali masi na enoto pakiranja),

- rahle odrgnine,

- rahle sledove parazitov ali bolezni,

- majhne zarasle razpoke,

- rahle mehanske poškodbe, ki so zaceljene in za katere ni verjetno, da bi pri shranjevanju povzročile izgubo kakovosti čebule.

Dovoljene so koreninice.

Dovoljeno je rahlo obarvanje, ki ne vpliva na zadnjo osušeno lupino, ki ščiti meso.

(iii) razred III [1]:

V tem razredu je čebula, ki ne izpolnjuje zahtev za višje razrede, izpolnjuje pa zahteve za razred II. Vendar sme čebula:

- imeti rahle sledi prsti,

- kazati začetne znake odganjanja ali rasti poganjka, ki ne prizadenejo več kot 20 % čebulic po številu ali masi na enoto pakiranja,

- imeti rahle mehanske poškodbe, za katere ni verjetno, da bi pri shranjevanju povzročile izgubo kakovosti čebule,

- imeti rahlo obarvanje, ki ne vpliva na zadnjo osušeno lupino, ki ščiti meso.

III. DOLOČBE O VELIKOSTI

Velikost se ugotavlja z največjim premerom v ekvatorialnem prerezu. Minimalni premer je 10 mm. Razlika med premerom največjih in najmanjših čebul v isti enoti pakiranja ne sme presegati:

Razreda I in II:

- 5 mm, če je premer najmanjše čebule 10 mm ali več, vendar manj kot 20 mm; če pa je premer čebule 15 mm ali več, toda manj kot 25 mm, sme biti razlika 10 mm,

- 15 mm, če je premer najmanjše čebule 20 mm ali več, vendar manj kot 40 mm;

- 20 mm, če je premer najmanjše čebule 40 mm ali več, vendar manj kot 70 mm;

- 30 mm, če je premer najmanjše čebule 70 mm ali več.

Čebule iz razreda III se v posamični enoti pakiranja po velikosti ne smejo razlikovati za več kot 30 mm.

IV. DOLOČBE O DOVOLJENIH ODSTOPANJIH

Za proizvode, ki ne izpolnjujejo zahtev za razred, naveden na vsaki enoti pakiranja, so dovoljena naslednja odstopanja od kakovosti in velikosti:

A. Odstopanja od kakovosti

(i) razred I:

10 % čebule po številu ali masi, ki ne izpolnjuje zahtev za razred I, vendar izpolnjuje zahteve za razred II, ali izjemoma, ki je znotraj odstopanj tega razreda.

(ii) razreda II in III:

10 % čebule po številu ali masi, ki ne izpolnjuje zahtev za ta razreda niti minimalnih zahtev, vendar pridelki ne smejo biti gnili, izrazito poškodovani ali kako drugače neprimerni za uživanje.

B. Odstopanja od velikosti

Za vse razrede: 10 % čebule po številu ali masi, ki ni v skladu z določeno velikostjo, vendar premer čebulic lahko od določene velikosti odstopa za največ 20 % navzgor ali navzdol.

V. DOLOČBE O PREDSTAVITVI

A. Izenačenost

Vsebina vsakega pakiranja mora biti izenačena in mora vsebovati le čebulo istega porekla, sorte, kakovosti in velikosti.

Za razred III zadošča, da je čebula istega porekla in velikosti.

Celotna vsebina vsakega pakiranja ali zavitka mora biti taka, kot so vidni deli vsebine pakiranja ali zavitka.

B. Predstavitev

Čebule lahko predstavimo:

- zložene v plasti,

- pakirane v razsutem stanju,

- spletene v kito (najmanj 16 čebul s popolnoma osušenimi čebulnimi vratovi).

C. Pakiranje

Čebula mora biti pakirana tako, da je ustrezno zavarovana.

Notranji material pakiranja mora biti nov, čist in takšne kakovosti, da preprečuje poškodbe proizvodov od zunaj in znotraj. Dovoljena je uporaba takšnih materialov, ki nosijo trgovske oznake (etikete, žigi), če se pri tiskanju in lepljenju uporabljajo nestrupena črnila ali lepila.

Pakiranje mora biti brez tujih primesi.

VI. DOLOČBE O OZNAČEVANJU

Vsaka enota mora imeti na zunanji strani pakiranja natisnjene čitljive in neizbrisljive naslednje oznake, ki morajo biti na isti strani pakiranja:

A. Identifikacija

Tisti, ki pakira | Ime in naslov ali uradna izdana ali priznana kodna oznaka |

in/ali |

razpošilja. |

B. Vrsta proizvoda

"čebula" , če vsebina pakiranja ni vidna od zunaj

C. Poreklo proizvodov

Država porekla in po izbiri, področje rasti, ali državno, regionalno ali lokalno ime kraja.

D. Trgovinske značilnosti

- razred,

- velikost, izražena z maksimalnim in minimalnim premerom,

- teža.

E. Uradni kontrolni znak (neobvezno)

[1] Dodatni kakovostni razred v smislu člena 2(1) Uredbe (EGS) št. 1035/72. O uporabi tega kakovostnega razreda ali nekaterih zahtev za ta razred se sprejme odločitev v skladu s členom 4(1) iste uredbe.

--------------------------------------------------

PRILOGA II

STANDARDI KAKOVOSTI ZA RADIČ ZA SILJENJE

I. OPREDELITEV PROIZVODA

Ta standard se uporablja za radič, t.j. poganjke radiča, siljenega iz korenin sort (kultivarjev) radiča za siljenje, ki izhaja iz Cichorium intybus L. var. foliosum HEGI, namenjenega za dobavo potrošniku svežega, pri čemer je izključen radič za siljenje za industrijsko predelavo.

II. DOLOČBE O KAKOVOSTI

Namen tega standarda je določiti zahteve kakovosti za radič za siljenje po pripravi in pakiranju.

A. Minimalne zahteve

V skladu s posebnimi določbami za vsak razred in dovoljena odstopanja, mora biti radič v vseh razredih:

- cel,

- zdrav; proizvod, ki gnije ali se kvari, tako da ni primeren za uporabo, je izključen,

- brez rdečkastega razbarvanja, ozeblin ali sledi poškodb,

- brez poškodb, ki jih povzročijo glodalci ali bolezni,

- brez poškodb, ki jih povzročijo insekti ali drugi paraziti,

- brez zametkov cvetnih stebel, daljših od treh četrtin dolžine radiča,

- čist, zlasti brez listov, umazanih od prsti in praktično brez kakršnih koli vidnih tujih delcev,

- bled, t.j. bel do rumenkasto bele barve,

- čisto odrezan ali čisto odlomljen pri korenu,

- svežega videza,

- brez odvečne zunanje vlage,

- brez tujega vonja in/ali okusa.

Razvitost in stanje radiča morata biti taka, da radič:

- prenese transport in rokovanje, in

- pride v zadovoljivem stanju v namembni kraj.

B. Razvrstitev

Radič razvrščamo v naslednje štiri razrede:

(i) razred "ekstra":

Radič tega razreda mora biti odlične kakovosti. Zlasti:

- mora biti pravilno oblikovan,

- mora biti čvrst,

- imeti mora zaprte glavice, t.j. glavice z ostrim, dobro zaprtim vrhom,

- zunanji listi morajo segati vsaj do treh četrtin dolžine radiča,

- ne sme biti zelenkastega ali steklastega videza.

(ii) razred I:

Radič tega razreda mora biti dobre kakovosti. Zlasti:

- mora biti zadosti čvrst,

- zunanji listi morajo segati vsaj do polovice dolžine radiča,

- ne sme biti zelenkastega ali steklastega videza.

Lahko ima manj pravilno obliko in vrh, premer razprtosti konice ne sme presegati največjega premera radiča za več kot eno petino, lahko je manj čvrst in zaprt kot razred "ekstra".

(iii) razred II:

V tem razredu je radič, ki ne izpolnjuje zahtev za višje razrede, izpolnjuje pa spodaj navedene minimalne zahteve.

Lahko ima naslednje pomanjkljivosti:

- je rahlo nepravilne oblike,

- je rahlo zelenkast na konicah listov,

- je rahlo odprt na vrhu, premer razprtosti konice ne presega največjega premera radiča za več kot eno tretjino.

(iv) razred III [1]:

Ta razred vključuje radič, ki ne izpolnjuje zahtev za višje razrede, vendar izpolnjuje zahteve, določene za razred II.

Vendar ima lahko naslednje pomanjkljivosti:

- je nepravilne oblike,

- je zelenkast na konicah listov,

- ima rahle sledi rdečkastega razbarvanja na zunanjih listih.

III. DOLOČBE O VELIKOSTI

Velikost se določa, prvič, s premerom najširšega prereza pod pravim kotom na vzdolžno os, ter drugič, z dolžino. Za vsak razred so velikosti določene kot sledi:

(cm) |

| Ekstra | I | II | III |

Najmanjši premer | | | | |

—radič, krajši od 14 cm | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |

—radič, dolg 14 cm ali več | 3 | 3 | 2,5 | 2,5 |

Največji premer | 6 | 8 | – | – |

Najmanjša dolžina | 9 | 9 | 9 | 9 |

Največja dolžina | 17 | 20 | 24 | 24 |

Tisti, ki pakira | Ime in naslov uradno uporabljene ali sprejete kodne oznake |

in/ali |

odpošilja |

B. Vrsta proizvoda

"Radič witloof" ali "radič za siljenje", če vsebina ni vidna od zunaj.

C. Poreklo proizvoda

Država izvora in, po želji, pridelovalno območje, ali državno, regionalno ali lokalno ime kraja.

D. Trgovinske značilnosti

- razred,

- največja in najmanjša dolžina za radič razredov II in III, samo za radič dolžine med 6 in 12 cm.

E. Uradni kontrolni znak (neobvezno)

[1] Dodatni razred v okviru pomena člena 2(1) Uredbe (EGS) št. 1035/72. Uporaba tega kakovostnega razreda ali določenih njegovih zahtev pogojuje sklep na podlagi člena 4(1) iste uredbe.

--------------------------------------------------

Top