EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31983R1981

Uredba Komisije (EGS) št. 1981/83 z dne 18. julija 1983 o šesti spremembi Uredbe (EGS) št. 1842/81 glede dodeljevanja prilagojenih nadomestil za žita, izvožena v obliki nekaterih žganih pijač

OJ L 195, 19.7.1983, p. 37–38 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 028 P. 122 - 123
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 028 P. 122 - 123
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 005 P. 273 - 274
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 005 P. 273 - 274
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 005 P. 273 - 274
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 005 P. 273 - 274
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 005 P. 273 - 274
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 005 P. 273 - 274
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 005 P. 273 - 274
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 005 P. 273 - 274
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 005 P. 274 - 275
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 004 P. 170 - 171
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 004 P. 170 - 171
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 025 P. 34 - 35

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/1981/oj

31983R1981Uradni list L 195 , 19/07/1983 str. 0037 - 0038
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 28 str. 0122
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 28 str. 0122


Uredba Komisije (EGS) št. 1981/83

z dne 18. julija 1983

o šesti spremembi Uredbe (EGS) št. 1842/81 glede dodeljevanja prilagojenih nadomestil za žita, izvožena v obliki nekaterih žganih pijač

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2727/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za žita [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1451/82 [2], in zlasti členov 16(6) in 24 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1188/81 z dne 28. aprila 1981 o določitvi splošnih pravil za dodeljevanje prilagojenih nadomestil za žita, izvožena v obliki nekaterih žganih pijač, in merilih za določitev višine takšnih nadomestil, ter o spremembi Uredbe (EGS) št. 3035/80 o nekaterih proizvodih, ki niso zajeti s Prilogo II k Pogodbi [3], in zlasti člena 12 Uredbe,

ker Uredba Komisije (EGS) št. 1842/81 [4], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2938/82 [5], določa postopek za dodeljevanje prilagojenih nadomestil za žita, izvožena v obliki nekaterih žganih pijač;

ker se v nekaterih primerih namesto običajnega sladu uporabi zeleni slad; ker je treba zato določiti dopustno vsebnost vlage tega proizvoda in koeficient, ki se uporabi za preračunavanje ekvivalentne mase sladu s 7-odstotno vsebnostjo vlage iz zelenega sladu;

ker je viski iz žit, opisan v členu 17 Uredbe (EGS) št. 1842/81 kot viski, izdelan iz 15 % ječmena ali ustrezne količine sladu in 85 % žit; ker so te količine, čeprav so splošno verjetne, večje ali manjše od količin, ki se dejansko uporabijo v vsaki destilarni; ker je zato primerno, da se v navedenem členu 17 črtajo vsa sklicevanja na te količine;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EGS) št. 1842/81 se spremeni:

1. Člen 1(3) se nadomesti z naslednjim:

"3. V tej uredbi je masa žit, ki se upošteva za izračun plačila, neto masa, če vsebnost vlage ni višja od 16 %. Če je vsebnost vlage uporabljenih žit višja od 16 %, vendar ne višja od 17 %, je masa, ki se upošteva, neto masa, zmanjšana za 1 %. Če je vsebnost vlage uporabljenih žit višja od 17 %, vendar ne višja od 18 %, znaša znižanje 2 %. Če je vsebnost vlage uporabljenih žit višja od 18 %, znaša znižanje 2 odstotni točki za vsako odstotno točko vlage nad 16 %.

V tej uredbi je masa sladu, razen zelenega sladu iz člena 10, ki se upošteva za izračun plačila, neto masa, če vsebnost vlage ni višja od 7 %. Če je vsebnost vlage višja od 7 %, vendar ne višja od 8 %, je masa, ki se upošteva, neto masa, znižana za 1 %. Če je vsebnost vlage uporabljenega sladu višja od 8 %, znaša znižanje 2 odstotni točki za vsako odstotno točko vlage nad 7 %.

Standardna metoda Skupnosti za določanje vsebnosti vlage v žitu in sladu, namenjenih za proizvodnjo žganih pijač iz Uredbe (EGS) št. 1188/81, je vsebnost vlage, opisana v Prilogi II k Uredbi (EGS) št. 2731/75."

2. Člen 10 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 10

Koeficient iz člena 7 Uredbe (EGS) št. 1188/81, ki se uporablja za preračunavanje ekvivalenta ječmena za slad, znaša 1,33.

Kadar pa pri sladu pod nadzorom za zeleni slad z vsebnostjo vlage med 43 in 47 %, znaša koeficient, ki se uporabi za preračunavanje ekvivalentne mase ječmena z vsebnostjo vlage 7 %, 0,57."

3. Člen 17 se nadomesti:

"Člen 17

Za uporabo člena 16:

(a) "viski iz žit" pomeni viski, narejen iz sladu in žit;

(b) "viski iz sladu" pomeni viski, narejen izključno iz sladu;

(c) "Irish whisky, kategorija A" pomeni viski, narejen iz sladu in žit, pri čemer znaša vsebnost sladu manj kakor 30 %;

(d) "Irish whisky, kategorija B" pomeni viski, narejen iz ječmena in sladu z najmanj 30 % sladu;

(e) odstotek raznih vrst žit, uporabljenih pri proizvodnji žganih pijač iz člena 13(2), se določi ob upoštevanju skupne količine raznih vrst žit, uporabljenih pri proizvodnji žganih pijač iz člena 2 Uredbe (EGS) št. 1188/81."

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se od 1. avgusta 1983.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. julija 1983

Za Komisijo

Poul Dalsager

Član Komisije

[1] UL L 281, 1.11.1975, str. 1.

[2] UL L 164, 14.6.1982, str. 1.

[3] UL L 121, 5.5.1981, str. 3.

[4] UL L 183, 4.7.1981, str. 10.

[5] UL L 308, 4.11.1982, str. 12.

--------------------------------------------------

Top