Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31983R1400

Uredba Komisije (EGS) št. 1400/83 z dne 1. junija 1983 o šestnajsti spremembi Uredbe (EGS) št. 2730/81 glede določitve seznama agencij v državah nečlanicah uvoznicah, ki so upravičene izdajati razpise v sektorju mleka in mlečnih proizvodov

OJ L 143, 2.6.1983, p. 12–12 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 028 P. 27 - 27
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 028 P. 27 - 27
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 016 P. 114 - 114
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 016 P. 114 - 114
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 005 P. 267 - 267
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 005 P. 267 - 267
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 005 P. 267 - 267
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 005 P. 267 - 267
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 005 P. 267 - 267
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 005 P. 267 - 267
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 005 P. 267 - 267
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 005 P. 267 - 267
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 005 P. 268 - 268

No longer in force, Date of end of validity: 02/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/1400/oj

31983R1400Official Journal L 143 , 02/06/1983 P. 0012 - 0012
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 28 P. 0027
Portuguese special edition Chapter 03 Volume 28 P. 0027
Finnish special edition: Chapter 3 Volume 16 P. 0114
Swedish special edition: Chapter 3 Volume 16 P. 0114


Uredba Komisije (EGS) št. 1400/83

z dne 1. junija 1983

o šestnajsti spremembi Uredbe (EGS) št. 2730/81 glede določitve seznama agencij v državah nečlanicah uvoznicah, ki so upravičene izdajati razpise v sektorju mleka in mlečnih proizvodov

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 804/68 z dne 27. junija 1968 o skupni ureditvi trga mleka in mlečnih proizvodov [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1183/82 [2], ter zlasti členov 13(3) in 17(4) Uredbe,

ker je Uredba Komisije (EGS) št. 2730/81 [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1149/83 [4], vzpostavila seznam agencij v uvoznih državah nečlanicah, upravičenih izdajati razpise v sektorju mleka in mlečnih proizvodov;

ker je treba glede na najnovejše informacije, ki so na voljo Komisiji, o trgovinskih praksah v zadevnih državah uvoznicah in o uradnem značaju zadevnih agencij, to uredbo spremeniti;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Upravnega odbora za mleko in mlečne proizvode,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (EGS) št. 2730/81 se spremeni:

Seznam organizacij izdajateljic je treba dopolniti z dodajanjem naslednjih organizacij, ki se vnesejo po abecednem vrstnem redu držav uvoznic:

Država uvoznica Organizacija izdajateljica

Iran République Islamique de l'Iran Ministre de l'Agriculture Sociéée des Industries du lait de l'Iran Iran Milk Industry Avenue Dr. All Shariati N 737 Teheran

Šri Lanka Lanka Milk Foods (CWE) Ltd Welisara Ragama

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. junija 1983

Za Komisijo

Poul Dalsager

Član Komisije

[1] UL L 148, 28.6.1968, str. 13.

[2] UL L 140, 20.5.1982, str. 1.

[3] UL L 272, 26.9.1981, str. 25.

[4] UL L 124, 12.5.1983, str. 33.

Top