EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31983L0191

Druga direktiva Komisije z dne 30. marca 1983 o prilagoditvi prilog II, III, IV in V Direktive Sveta 76/768/EGS o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s kozmetičnimi izdelki tehničnemu napredku

OJ L 109, 26.4.1983, p. 25–27 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 004 P. 124 - 126
Portuguese special edition: Chapter 15 Volume 004 P. 124 - 126
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 012 P. 171 - 173
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 012 P. 171 - 173
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 007 P. 15 - 17
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 007 P. 15 - 17
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 007 P. 15 - 17
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 007 P. 15 - 17
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 007 P. 15 - 17
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 007 P. 15 - 17
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 007 P. 15 - 17
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 007 P. 15 - 17
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 007 P. 15 - 17
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 006 P. 115 - 117
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 006 P. 115 - 117
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 004 P. 181 - 183

No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1983/191/oj

31983L0191Uradni list L 109 , 26/04/1983 str. 0025 - 0027
španska posebna izdaja: poglavje 15 zvezek 4 str. 0124
portugalska posebna izdaja poglavje 15 zvezek 4 str. 0124
finska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 12 str. 0171
švedska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 12 str. 0171


Druga direktiva Komisije

z dne 30. marca 1983

o prilagoditvi prilog II, III, IV in V Direktive Sveta 76/768/EGS o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s kozmetičnimi izdelki tehničnemu napredku

(83/191/EGS)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 76/768/EGS z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s kozmetičnimi izdelki [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 82/368/EGS [2], in zlasti člena 8(2) Direktive,

ker se na podlagi raziskav lahko odobrijo barijeva, stroncijeva in cirkonijeva karminsko rdeča barvila, soli in pigmenti omejenega števila barvil;

ker se na podlagi znanstvenega znanja lahko pod določenimi pogoji odobri uporaba 6-metilkumarina v kozmetičnih izdelkih;

ker je treba za varovanje javnega zdravja sprejeti predpise glede srebrovih nitratov;

ker se lahko na podlagi razpoložljivih informacij pod določenimi pogoji začasno odobrijo nekatere cirkonijeve spojine kot snovi proti potenju;

ker francoske in italijanske različice prilog k Direktivi 76/768/EGS vsebujejo tiskovne napake, ki jih je treba popraviti;

ker so ukrepi, predvideni s to direktivo, v skladu z mnenjem Odbora za prilagajanje tehničnemu napredku direktiv za odpravo tehničnih ovir pri trgovanju s kozmetičnimi izdelki,

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 76/768/EGS se spremeni, kakor sledi:

1. V Prilogi II se besedilo v zvezi s snovjo št. 46 nadomesti z naslednjim:

"46. Barijeve soli, z izjemo barijevega sulfata, barijevega sulfida, pod pogoji, navedenimi v delu 1 Priloge III, in karminsko rdeča barvila soli in pigmenti, pripravljeni iz barvil, ki so navedena pod napotilom (5) v delu 2 Priloge III in v delu 2 Priloge IV."

2. Delu 1 Priloge III se doda naslednje:

"Referenčna številka | Snov | Omejitve | Pogoji uporabe in opozorila, ki morajo biti natisnjeni na etiketi |

a | b | Področje uporabe in/ali uporaba | Najvišja dovoljena koncentracija v končnem kozmetičnem izdelku | Druge omejitve in zahteve | f |

c | d | e |

46 | 6-metilkumarin | Izdelki za ustno higieno | 0,003 %" | |

3. Del 2 Priloge III se spremeni, kakor sledi:

- izbrišejo se naslednje številke barvnega indeksa:

15630: 1 (Ba)

15630: 3 (Sr)

15865: 3 (Sr);

- izbrišejo se "(Ba)" v "45170: 1 (Ba)";

- napotilo (5) se vstavi po naslednjih številkah barvnega indeksa:

12085 | 10316 | 42051 |

15585 | 12075 | |

15630 | 15510 | |

15850 | 15985 | |

15865 | 19140 | |

16255 | | |

45170 | | |

45370 | | |

45380 | | |

45410 | | |

45430 | | |

- doda se naslednja opomba:

"(5) Netopna barijeva, stroncijeva in cirkonijeva karminsko rdeča barvila, soli in pigmenti teh barvil so tudi dovoljeni. Prestati morajo test netopnosti, ki je določen s postopkom, predpisanim v členu 8."

4. Delu 1 Priloge IV se doda naslednje:

"Referenčna številka | Snov | Omejitve | Pogoji uporabe in opozorila, ki morajo biti natisnjeni na etiketi |

a | b | Področje uporabe in/ali uporaba | Najvišja dovoljena koncentracija v končnem kozmetičnem izdelku | Druge omejitve in zahteve | f |

c | d | e |

6 | Srebrov nitrat | Le za izdelke, namenjene barvanju trepalnic in obrvi | 4 % | | srebrov nitratTakoj sperite oči, če pridejo v stik z izdelkom. |

7 | Aluminij cirkonijeve hidroksidkloridkompleksne spojine AlxZr(OH)yCl2 in aluminij cirkonijevi hidroksid klorid kompleksi z glicinom | Snovi proti potenju | 20 % kot aluminij cirkonijev hidroksid klorid brezvodni 5,4 % kot cirkonij | 1.Razmerje števila aluminijevih atomov in cirkonijevih atomov mora biti med 2 in 102.Razmerje števila atomov (Al + Zr) in kloridnih atomov mora biti med 0,9 in 2,13.Prepovedano v razpršilcih (sprejih)" | |

5. Del 2 Priloge IV se spremeni, kakor sledi:

- naslednja številka barvnega indeksa se izbriše:

15585: 1 (Ba)

- napotilo (5) se vstavi po naslednji številki barvnega indeksa: 27290

- doda se naslednja opomba:

"(5) Netopna barijeva, stroncijeva in cirkonijeva karminsko rdeča barvila, soli in pigmenti teh barvil so tudi dovoljeni. Prestati morajo test netopnosti, ki je določen s postopkom, predpisanim v členu 8."

6. Del 3B Priloge IV se spremeni, kakor sledi:

- pod naslovom "Vijolična, rjava, črna in bela barvila", se "Disperse violet 23" nadomesti s "60724".

7. V Prilogi V se besedilo v zvezi s snovmi številka 5 in 6 nadomesti z:

"5. Stroncij in njegove spojine, z izjemo stroncijevega sulfida, pod pogoji, navedenimi v delu 1 Priloge III, in z izjemo stroncijevih soli, karminsko rdečih barvil in pigmentov barvil, navedenih pod napotilom (5) v delu 2 Priloge III in v delu 2 Priloge IV.

6. Cirkonij in njegove spojine, z izjemo spojin pod številko 7 v delu 1 Priloge IV in z izjemo cirkonijevih lakov, soli in pigmentov barvil, navedenih pod napotilom (5) v delu 2 Priloge III in v delu 2 Priloge IV."

Člen 2

1. Francoska različica dela 1 Priloge IV k Direktivi 76/768/EGS se popravi, kakor sledi:

- v stolpcu d v zvezi s snovjo, označeno z referenčno številko 4, se "3,5 %" popravi v "35 %",

- v stolpcu b v zvezi s snovjo, označeno z referenčno številko 5, se beseda med oklepaji "Tribomsalan" popravi v "Tribromsalan".

2. V italijanski različici se opomba (3) k delu 1 Priloge III in k delu 2 Priloge IV k Direktivi 76/768/EGS bere, kakor sledi:

"(3) Sono ammessi anche le lacche o i sali de tali coloranti che contengono sostanze non vietate dall'allegato II o non escluse dal campo di applicazione della direttiva in base all'allegato V."

Člen 3

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 31. decembra 1984. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 30. marca 1983

Za Komisijo

Karl-Heinz Narjes

Član Komisije

[1] UL L 262, 27.9.1976, str. 169.

[2] UL L 167, 15.6.1982, str. 1.

--------------------------------------------------

Top