EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31983L0116

Direktiva Komisije z dne 8. marca 1983 o spremembi Direktive 82/287/EGS o spremembi prilog k direktivama Sveta 66/401/EGS in 69/208/EGS o trženju semen krmnih rastlin ter semen oljnic in predivnic in direktiv 78/386/EGS in 78/388/EGS

OJ L 76, 22.3.1983, p. 21–21 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 027 P. 101 - 101
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 027 P. 101 - 101
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 016 P. 54 - 54
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 016 P. 54 - 54
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 005 P. 248 - 248
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 005 P. 248 - 248
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 005 P. 248 - 248
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 005 P. 248 - 248
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 005 P. 248 - 248
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 005 P. 248 - 248
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 005 P. 248 - 248
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 005 P. 248 - 248
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 005 P. 249 - 249
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 004 P. 157 - 157
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 004 P. 157 - 157
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 056 P. 64 - 64

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1983/116/oj

31983L0116Uradni list L 076 , 22/03/1983 str. 0021 - 0021
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 16 str. 0054
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 27 str. 0101
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 16 str. 0054
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 27 str. 0101


Direktiva Komisije

z dne 8. marca 1983

o spremembi Direktive 82/287/EGS o spremembi prilog k direktivama Sveta 66/401/EGS in 69/208/EGS o trženju semen krmnih rastlin ter semen oljnic in predivnic in direktiv 78/386/EGS in 78/388/EGS

(83/116/EGS)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 66/401/EGS z dne 14. junija 1966 o trženju semena krmnih rastlin [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 82/287/EGS [2], in zlasti člena 21a Direktive,

ker so bile v luči razvoja znanstvenega in tehničnega znanja narejene spremembe prilog I in II k direktivama 66/401/EGS in 69/208/EGS z Direktivo 82/287/EGS, ki vključujejo spremembe v zvezi s sortno čistostjo semena Poa spp.;

ker je bil 1. januar 1983 določen kot datum za uveljavitev določb, potrebnih za uskladitev s temi spremembami;

ker pravila, ki so bila s tem namenom sprejeta v shemah za potrjevanje sortnosti semena, namenjenega za mednarodno trgovino, ki jih je določila Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), trenutno preučuje navedena organizacija;

ker je treba počakati na rezultat tega preučevanja;

ker je treba določiti primernejši datum za izvajanje zadevnih določb, da bi se izognili prezgodnjim ukrepom;

ker so ukrepi, predvideni s to direktivo, v skladu z mnenjem Stalnega odbora za seme in razmnoževalni material za poljedelstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo,

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

1. V drugi alinei člena 7(1) Direktive 82/287/EGS se besede "1. januarja 1983" nadomesti z "najkasneje 1. januarja 1984".

2. V členu 7(2) Direktive 82/287/EGS se besede "tretja alinea" nadomesti z "druga in tretja alinea".

Člen 2

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 8. marca 1983

Za Komisijo

Poul Dalsager

Član Komisije

[1] UL 125, 11.7.1966, str. 2298/66.

[2] UL L 131, 13.5.1982, str. 24.

--------------------------------------------------

Top