EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31983D0414

Sklep Sveta z dne 25. julija 1983 o pristopu Skupnosti h Konvenciji o ribolovu in ohranjanju živih virov v Baltskem morju in Beltih, kakor je bila spremenjena s protokolom Konference predstavnikov držav pogodbenic Konvencije, podpisanim 11. novembra 1982 v Varšavi

OJ L 237, 26.8.1983, p. 4–4 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 04 Volume 002 P. 129 - 137
Portuguese special edition: Chapter 04 Volume 002 P. 129 - 137
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 004 P. 127 - 127
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 004 P. 127 - 127
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 001 P. 73 - 73
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 001 P. 73 - 73
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 001 P. 73 - 73
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 001 P. 73 - 73
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 001 P. 73 - 73
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 001 P. 73 - 73
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 001 P. 73 - 73
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 001 P. 73 - 73
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 001 P. 73 - 73
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 001 P. 67 - 67
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 001 P. 67 - 67
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 008 P. 43 -

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1983/414/oj

Related international agreement
Related international agreement

31983D0414Uradni list L 237 , 26/08/1983 str. 0004 - 0004
finska posebna izdaja: poglavje 15 zvezek 4 str. 0127
španska posebna izdaja: poglavje 04 zvezek 2 str. 0129
švedska posebna izdaja: poglavje 15 zvezek 4 str. 0127
portugalska posebna izdaja poglavje 04 zvezek 2 str. 0129


Sklep Sveta

z dne 25. julija 1983

o pristopu Skupnosti h Konvenciji o ribolovu in ohranjanju živih virov v Baltskem morju in Beltih, kakor je bila spremenjena s protokolom Konference predstavnikov držav pogodbenic Konvencije, podpisanim 11. novembra 1982 v Varšavi

(83/414/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, zlasti člena 43 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ker je za upravljanje in ohranjanje živih virov v Baltskem morju in Beltih potrebna mednarodna ureditev;

ker je bila v ta namen 13. septembra 1973 v Gdansku podpisana Konvencija o ribolovu in ohranjanju živih virov v Beltskem morju in Beltih, v nadaljevanju "Gdanska konvencija", in je začela veljati 28. julija 1974;

ker je Skupnost izključno pristojna za sprejemanje ohranitvenih ukrepov za žive vire v morju, ne samo na avtonomen način, ampak tudi s pogodbenimi obveznostmi s tretjimi državami in v okviru mednarodnih organizacij;

ker sta leta 1977 državi članici, pogodbenici Gdanske konvencije, in sicer Kraljevina Danska in Federativna republika Nemčija, predložili poljski vladi, depozitarju konvencije, predlog za spremembo te konvencije, da bi omogočila pristop Skupnosti;

ker so države pogodbenice Gdanske konvencije 11. novembra 1982 podpisale protokol, ki je vseboval predloge za spremembo konvencije, med katerimi je bil navedeni dansko-nemški predlog;

ker bodo te spremembe začele veljati 90 dni potem, ko bo vlada depozitar od vseh pogodbenic prejela priglasitve o sprejemu spremembe; ker lahko po tem začetku veljavnosti Skupnost pristopi k Gdanski konvenciji;

ker mora Skupnost nujno pristopiti h konvenciji, da bi prispevala k ohranjanju živih virov na območju, ki ga zajema Gdanska konvencija in na katerem ribiči Skupnosti lovijo,

SKLENIL:

Člen 1

Skupnost odobri pristop Evropske gospodarske skupnosti h Konvenciji o ribolovu in ohranjanju živih virov v Baltskem morju in Beltih, kakor je bila spremenjena s protokolom Konference predstavnikov držav podpisnic konvencije, podpisanim 11. novembra v Varšavi.

Besedili konvencije in protokola sta priloženi k temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta predloži listino o pristopu vladi Ljudske republike Poljske v skladu s členom XVIII Konvencije [3].

Člen 3

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 25. junija 1983

Za Svet

Predsednik

C. Simitis

[1] UL C 117, 30.4.1983, str. 4.

[2] Mnenje, podano 8. julija 1983 (še ni bilo objavljeno v Uradnem listu).

[3] Začetek veljavnosti konvencije v zvezi s Skupnostjo bo v Uradnem listu Evropskih skupnosti objavil generalni sekretariat Sveta.

--------------------------------------------------

Top