EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31982R1534

Uredba Sveta (EGS) št. 1534/82 z dne 25. maja 1982 o uporabi Sklepa št. 5/81 Skupnega odbora EGS-Švica o spremembi protokolov 1 in 2 sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in navedeno državo

OJ L 174, 21.6.1982, p. 20–20 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 11 Volume 015 P. 245 - 247
Portuguese special edition: Chapter 11 Volume 015 P. 245 - 247
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 001 P. 401 - 401
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 001 P. 401 - 401
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 001 P. 401 - 401
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 001 P. 401 - 401
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 001 P. 401 - 401
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 001 P. 401 - 401
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 001 P. 401 - 401
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 001 P. 401 - 401
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 001 P. 401 - 401
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 002 P. 108 - 108
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 002 P. 108 - 108
Special edition in Croatian: Information about publishing OJ Special Edition not found, P. 45 - 45

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/1534/oj

31982R1534Uradni list L 174 , 21/06/1982 str. 0020 - 0022
španska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 15 str. 0245
portugalska posebna izdaja poglavje 11 zvezek 15 str. 0245


Uredba Sveta (EGS) št. 1534/82

z dne 25. maja 1982

o uporabi Sklepa št. 5/81 Skupnega odbora EGS-Švica o spremembi protokolov 1 in 2 sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in navedeno državo

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 113 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker je Evropska gospodarska skupnost s Švicarsko konfederacijo dne 22. julija 1972 podpisala sporazum [1], ki je začel veljati 1. januarja 1973;

ker je v skladu s členom 12a zgornjega sporazuma Skupni odbor sprejel Sklep št. 5/81 o spremembi protokolov 1 in 2;

ker bi morali ta sklep uveljaviti v Skupnosti,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za izvajanje sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo se v Skupnosti uporablja Sklep št. 5/81 Skupnega odbora.

Besedilo Sklepa je priloženo tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se z učinkom od 1. januarja 1982.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. maja 1982

Za Svet

Predsednik

L. Tindemans

[1] UL L 300, 31.12.1972, str. 189.

--------------------------------------------------

Top