EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31982R0752

Uredba Komisije (EGS) št. 752/82 z dne 31. marca 1982 o spremembi Uredbe (EGS) št. 32/82 o določitvi pogojev za dodelitev posebnih izvoznih nadomestil za goveje in telečje meso

OJ L 86, 1.4.1982, p. 50–51 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 024 P. 256 - 257
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 024 P. 256 - 257
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 014 P. 240 - 241
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 014 P. 240 - 241
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 005 P. 123 - 124
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 005 P. 123 - 124
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 005 P. 123 - 124
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 005 P. 123 - 124
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 005 P. 123 - 124
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 005 P. 123 - 124
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 005 P. 123 - 124
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 005 P. 123 - 124
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 005 P. 123 - 124
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 004 P. 91 - 92
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 004 P. 91 - 92

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2007; implicitno zavrnjeno 32007R0433

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/752/oj

31982R0752Uradni list L 086 , 01/04/1982 str. 0050 - 0052
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 14 str. 0240
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 24 str. 0256
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 14 str. 0240
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 24 str. 0256


Uredba Komisije (EGS) št. 752/82

z dne 31. marca 1982

o spremembi Uredbe (EGS) št. 32/82 o določitvi pogojev za dodelitev posebnih izvoznih nadomestil za goveje in telečje meso

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 805/68 z dne 27. junija 1968 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso [1], nazadnje spremenjene z Aktom o pristopu Grčije, in zlasti člena 18(6) Uredbe,

ker je Uredba Komisije (EGS) št. 32/82 [2] določila pogoje za dodelitev posebnih izvoznih nadomestil za goveje in telečje meso;

ker je nekatere napake v nemški različici navedene uredbe in priloge k njej treba popraviti;

ker je treba določiti postopek, po katerem bodo države članice obveščale Komisijo o količinah proizvodov, za katere so bila dodeljena posebna izvozna nadomestila;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za goveje in telečje meso,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EGS) št. 32/82 se spremeni:

1. Nemška različica člena 2(2) se nadomesti z naslednjim:

"(2) Dieser Nachweis wird durch eine Bescheinigung gemäss dem im Anhang beigefügten Muster erbracht, die auf Antrag des Beteiligten von der Interventionsstelle oder einer anderen Stelle ausgestellt wird, welche von dem Mitgliedstaat, in dem die Tiere geschlachtet wurden und in dem die Ausfuhrzollförmlichkeiten erfüllt werden, hierfür bestimmt wird. Diese Bescheinigung ist den Zollbehörden bei der Erfüllung der Ausfuhrzollförmlichkeiten zu übergeben."

2. Vstavi se naslednji člen 4a:

"Člen 4a

Države članice Komisiji prek teleksa pred vsakim 25. dnem v mesecu sporočijo količine in, kolikor je to mogoče, navedejo proizvode, za katere je bilo plačano posebno nadomestilo ali je bilo opravljeno predplačilo tega po členu 25 Uredbe (EGS) št. 2730/79 v prejšnjem mesecu na podlagi potrdil."

3. Priloga se nadomesti s prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. marca 1982

Za Komisijo

Poul Dalsager

Član Komisije

[1] UL L 148, 28.6.1968, str. 24.

[2] UL L 4, 8.1.1982, str. 11.

--------------------------------------------------

PRILOGA

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top