EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31982L0893

Direktiva Sveta z dne 21. decembra 1982 o spremembi direktiv 64/432/EGS in 72/461/EGS glede nekaterih ukrepov v zvezi s slinavko in parkljevko ter vezikularno boleznijo prašičev

OJ L 378, 31.12.1982, p. 57–57 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 015 P. 214 - 214
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 015 P. 214 - 214
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 005 P. 190 - 190
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 005 P. 190 - 190
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 005 P. 190 - 190
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 005 P. 190 - 190
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 005 P. 190 - 190
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 005 P. 190 - 190
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 005 P. 190 - 190
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 005 P. 190 - 190
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 005 P. 190 - 190
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 004 P. 140 - 140
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 004 P. 140 - 140
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 017 P. 14 - 14

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; implicitno zavrnjeno 32016R0429

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1982/893/oj

31982L0893Uradni list L 378 , 31/12/1982 str. 0057 - 0057
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 15 str. 0214
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 15 str. 0214


Direktiva Sveta

z dne 21. decembra 1982

o spremembi direktiv 64/432/EGS in 72/461/EGS glede nekaterih ukrepov v zvezi s slinavko in parkljevko ter vezikularno boleznijo prašičev

(82/893/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti ter zlasti členov 43 in 100 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [2],

ker Direktiva 64/432/EGS [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 82/61/EGS [4], določa pogoje v zvezi z zdravstvenim varstvom, ki jih morajo izpolnjevati živo govedo in prašiči, namenjeni trgovini znotraj Skupnosti;

ker je, z vidika razvoja slinavke in parkljevke ter vezikularne bolezni prašičev v Skupnosti, treba ohraniti ukrepe Skupnosti, predvidene v členih 4a in 4b Direktive 64/432/EGS, za dodatno obdobje; ker se mora poleg tega, v primeru naključnega pojava slinavke in parkljevke na omejenem delu ozemlja države članice, ohraniti pravica do uporabe zadevnih določb, če je bolezen odpravljena;

ker Direktiva 72/461/EGS [5], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 81/476/EGS [6], določa pogoje glede zdravstvenega stanja, ki jih morajo izpolnjevati živali, katerih meso je namenjeno trgovini znotraj Skupnosti;

ker je, glede na trend slinavke in parkljevke v Skupnosti, treba ohraniti ukrepe Skupnosti, predvidene v členu 13 Direktive 72/461/EGS,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 64/432/EGS se spremeni:

1. V prvem pododstavku člena 4a se datum "31. december 1982" nadomesti z datumom "31. december 1983";

2. V členu 4b:

(a) v prvem in drugem pododstavku se "31. december 1982" nadomesti z "31. december 1983";

(b) doda se odstavek:

"Ta člen se še naprej uporablja za:

(i) države članice, opredeljene v uvodnem delu prvega odstavka, v katerih je prišlo do pojava slinavke in parkljevke na omejenem delu njihovega ozemlja in je bila ta bolezen odpravljena,

(ii) države članice, opredeljene v točkah A in B prvega odstavka, v katerih je prišlo do pojava slinavke in parkljevke na omejenem delu njihovega ozemlja in je bila ta bolezen odpravljena."

Člen 2

V členu 13 Direktive 72/461/EGS se datum "31. december 1982" nadomesti z datumom "31. december 1983".

Člen 3

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 1. januarja 1983.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 21. decembra 1982

Za Svet

Predsednik

O. Møller

[1] Mnenje podano dne 17. decembra 1982 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

[2] Mnenje podano dne 17. decembra 1982 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

[3] UL 121, 29.7.1964, str. 1977/64.

[4] UL L 29, 6.2.1982, str. 13.

[5] UL L 302, 31.12.1972, str. 24.

[6] UL L 186, 8.7.1982, str. 20.

--------------------------------------------------

Top