EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31981R3423

Uredba Komisije (EGS) št. 3423/81 z dne 30. novembra 1981 o sporočanju podatkov s strani držav članic o izvozu proizvodov iz žita in riža kot pomoči v hrani

OJ L 345, 1.12.1981, p. 50–51 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 023 P. 200 - 201
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 023 P. 200 - 201
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 014 P. 80 - 81
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 014 P. 80 - 81
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 014 P. 270 - 271
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 014 P. 270 - 271
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 014 P. 270 - 271
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 014 P. 270 - 271
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 014 P. 270 - 271
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 014 P. 270 - 271
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 014 P. 270 - 271
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 014 P. 270 - 271
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 014 P. 270 - 271
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 003 P. 188 - 189
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 003 P. 188 - 189
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 033 P. 5 - 6

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/3423/oj

31981R3423Uradni list L 345 , 01/12/1981 str. 0050 - 0051
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 14 str. 0080
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 23 str. 0200
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 14 str. 0080
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 23 str. 0200


Uredba Komisije (EGS) št. 3423/81

z dne 30. novembra 1981

o sporočanju podatkov s strani držav članic o izvozu proizvodov iz žita in riža kot pomoči v hrani

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2727/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za žita [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1949/81 [2], in zlasti člena 24 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1418/76 z dne 21. junija 1976 o skupni ureditvi trga za riž [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu Grčije, in zlasti člena 26 Uredbe,

ker naj se izvajanje zavez, ki jih je sprejela Skupnost v okviru Konvencije o pomoči v hrani, opravlja v tesni povezavi z upravljanjem skupne ureditve trga za žita in riž v zvezi z akcijami pomoči v hrani, ki jih izvaja Skupnost in posamezne države;

ker mora Komisija v okviru navedene konvencije imeti na razpolago določene podatke, povezane z izvajanjem akcij pomoči v hrani, tako akcij Skupnosti kot tudi tistih, ki jih izvajajo posamezne države;

ker so ukrepi predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Države članice sporočijo Komisiji za vsak koledarski mesec najpozneje štiri tedne po koncu zadevnega meseca podatke navedene v prilogi, o izvozu proizvodov iz žit in riža izvedenim v obliki pomoči v hrani, tako nacionalne pomoči kot pomoči Skupnosti, v skladu s Konvencijo o pomoči v hrani.

2. Za akcije, ki so se izvajale v obdobju od 1. avgusta 1981 do datuma začetka veljavnosti te uredbe, države članice najpozneje do 31. decembra 1981 sporočijo Komisiji podatke iz odstavka 1.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. novembra 1981

Za Komisijo

Poul Dalsager

Član Komisije

[1] UL L 281, 1.11.1975, str. 1.

[2] UL L 198, 20.7.1981, str. 2.

[3] UL L 166, 25.6.1976, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top