EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31981D0477

Odločba Sveta z dne 24. junija 1981 o spremembi odločb 73/88/EGS in 77/97/EGS, sklepov 79/509/EGS, 79/510/EGS in 80/877/EGS ter odločb 80/1096/EGS in 80/1097/EGS glede postopkov Stalnega veterinarskega odbora

OJ L 186, 8.7.1981, p. 22–22 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 022 P. 126 - 126
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 022 P. 126 - 126
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 005 P. 51 - 51
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 005 P. 51 - 51
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 005 P. 51 - 51
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 005 P. 51 - 51
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 005 P. 51 - 51
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 005 P. 51 - 51
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 005 P. 51 - 51
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 005 P. 51 - 51
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 005 P. 51 - 51
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 004 P. 50 - 50
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 004 P. 50 - 50
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 017 P. 13 - 13

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1981/477/oj

31981D0477Uradni list L 186 , 08/07/1981 str. 0022 - 0022
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 22 str. 0126
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 22 str. 0126


Odločba Sveta

z dne 24. junija 1981

o spremembi odločb 73/88/EGS in 77/97/EGS, sklepov 79/509/EGS, 79/510/EGS in 80/877/EGS ter odločb 80/1096/EGS in 80/1097/EGS glede postopkov Stalnega veterinarskega odbora

(81/477/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 43 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ker Stalni veterinarski odbor, ustanovljen s Sklepom Sveta 68/361/EGS [3], daje svoje mnenje v skladu s postopki, veljavnimi do 21. ali 22. junija 1981, odvisno od primera;

ker je bila zadeva prvič napotena na Odbor 22. decembra 1972; ker je minilo dovolj časa, da se lahko doseže dokončna odločitev o teh postopkih; ker veljavnost navedenih postopkov ne bi smela več biti omejena;

ker so izkušnje, pridobljene z uporabo trenutnih postopkov pokazale, da na splošno predstavljajo učinkovito metodo za hitro sprejemanje odločitev, za katere so se prvotno oblikovali;

ker je poleg tega po pristopu Grčije treba prilagoditi število glasov, ki sestavljajo zahtevano večino v Odboru, za pravne akte, ki so bili sprejeti po sprejetju Akta o pristopu iz leta 1979 in se še niso prilagodili,

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Razveljavijo se predpisi:

- člen 8 Odločbe 73/88/EGS [4],

- člen 7 Odločbe 77/97/EGS [5],

- člen 6 sklepov 79/509/EGS [6], 79/510/EGS [7] in 80/877/EGS [8],

- člen 7 Odločbe 80/1096/EGS [9],

- člen 9 Odločbe 80/1097/EGS [10].

Člen 2

Sklicevanje na 41 se nadomesti s 45 v členu 5(3) sklepov 79/509/EGS, 79/510/EGS in 80/877/EGS, v členu 6(3) Odločbe 80/1096/EGS in v členu 8(3) Odločbe 80/1097/EGS.

Člen 3

Svet na podlagi poročila Komisije o delovanju Stalnega veterinarskega odbora, ki po potrebi vsebuje ustrezne predloge, pred 1. julijem 1987 ponovno preveri postopek navedenega odbora.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Luxembourgu, 24. junija 1981

Za Svet

Predsednik

G. M. V. van Aardenne

[1] UL C 102, 5.5.1981, str. 4.

[2] Mnenje podano dne 19. junija 1981 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

[3] UL L 255, 18.10.1968, str. 23.

[4] UL L 106, 20.4.1973, str. 26.

[5] UL L 26, 31.1.1977, str. 78.

[6] UL L 133, 31.5.1979, str. 27.

[7] UL L 133, 31.5.1979, str. 29.

[8] UL L 250, 23.9.1980, str. 12.

[9] UL L 325, 1.12.1980, str. 5.

[10] UL L 325, 1.12.1980, str. 8.

--------------------------------------------------

Top