Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31981D0121

Sklep Sveta z dne 3. marca 1981 o odobritvi dnevnic in povrnitvi potnih stroškov članom Ekonomsko-socialnega odbora, namestnikom in strokovnjakom

OJ L 67, 12.3.1981, p. 29–29 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 01 Volume 006 P. 61 - 61
Portuguese special edition: Chapter 01 Volume 006 P. 61 - 61
Special edition in Finnish: Chapter 01 Volume 002 P. 13 - 14
Special edition in Swedish: Chapter 01 Volume 002 P. 13 - 14
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 108 - 108
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 108 - 108
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 108 - 108
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 108 - 108
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 108 - 108
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 108 - 108
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 108 - 108
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 108 - 108
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 108 - 108
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 001 P. 38 - 38
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 001 P. 38 - 38
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 005 P. 3 - 3

No longer in force, Date of end of validity: 14/10/2013; razveljavil 32013D0471 . Latest consolidated version: 01/05/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1981/121/oj

31981D0121Uradni list L 067 , 12/03/1981 str. 0029 - 0029
finska posebna izdaja: poglavje 1 zvezek 2 str. 0013
španska posebna izdaja: poglavje 01 zvezek 6 str. 0061
švedska posebna izdaja: poglavje 1 zvezek 2 str. 0013
portugalska posebna izdaja poglavje 01 zvezek 6 str. 0061


Sklep Sveta

z dne 3. marca 1981

o odobritvi dnevnic in povrnitvi potnih stroškov članom Ekonomsko-socialnega odbora, namestnikom in strokovnjakom

(81/121/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi enotnega Sveta in enotne Komisije Evropskih skupnosti, zlasti člena 6 Pogodbe,

ker je treba določiti postopke za odobritev dnevnic in povrnitev potnih stroškov članov Ekonomsko-socialnega odbora ter namestnikov in strokovnjakov v smislu Poslovnika Ekonomsko-socialnega odbora z dne 13. junija 1974 [1], kakor je bil nazadnje spremenjen 22. julija 1980 [2],

SKLENIL:

Člen 1

Člani Ekonomsko-socialnega odbora, namestniki in strokovnjaki so upravičeni do dnevnic za dneve, ki jih preživijo na sejah ali potovanjih, in za povrnitev potnih stroškov v skladu s spodnjimi določbami.

Člen 2

Dnevnica za en dan zasedanja znaša:

- 3300 BEF za člane,

- 2475 BEF za namestnike in strokovnjake.

Člen 3

1. Čas, ki se upošteva za dnevnico za dni, prebite na potovanju, se izračuna pavšalno za povratna potovanja v skladu z naslednjim izračunom:

- tričetrt dneva za razdaljo nad 100 kilometrov do največ 200 kilometrov,

- en dan za razdaljo nad 200 kilometrov do največ 500 kilometrov,

- en dan in pol za razdaljo nad 500 kilometrov do največ 1000 kilometrov,

- dva dneva za razdaljo nad 1000 kilometrov.

2. Vendar pa se dnevnica za dni, prebite na potovanju, še naprej izplačuje po tarifah iz finančnega pravilnika Ekonomsko-socialnega odbora, veljavnega na dan 1. marca 1981, dokler metoda izračunavanja iz odstavka 1 ne omogoči doseganja enake ravni povračila.

Člen 4

1. Potni stroški se povrnejo v skladu s finančnim pravilnikom Ekonomsko-socialnega odbora, veljavnega na dan 1. marca 1981, in sicer se namestnike obravnava na enak način kot člane in strokovnjake.

2. Potni stroški letalskih prevozov članov, namestnikov in strokovnjakov se povrnejo na podlagi potovanja v turističnem razredu, razen v primeru službenih poti predsednika in podpredsednika, ki sta upravičena do povračila letalske vozovnice v prvem razredu.

Člen 5

Ta sklep začne učinkovati 1. marca 1981.

V Bruslju, 3. marca 1981

Za Svet

Predsednik

G. M. V. van Aardenne

[1] UL L 228, 19.8.1974, str. 1

[2] UL L 366, 31.12.1980, str. 30

--------------------------------------------------

Top