EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31981D0092

Odločba Komisije z dne 30. januarja 1981 o seznamu obratov v Republiki Urugvaj, odobrenih za uvoz svežega govejega in telečjega mesa, ovčjega mesa in mesa domačih kopitarjev v Skupnost

OJ L 58, 5.3.1981, p. 43–45 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 021 P. 45 - 47
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 021 P. 45 - 47
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 013 P. 19 - 21
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 013 P. 19 - 21
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 005 P. 14 - 16
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 005 P. 14 - 16
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 005 P. 14 - 16
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 005 P. 14 - 16
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 005 P. 14 - 16
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 005 P. 14 - 16
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 005 P. 14 - 16
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 005 P. 14 - 16
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 005 P. 14 - 16
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 004 P. 18 - 20
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 004 P. 18 - 20
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 029 P. 3 - 5

No longer in force, Date of end of validity: 21/03/2014; razveljavil 32014D0160 . Latest consolidated version: 22/09/1986

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1981/92/oj

31981D0092Uradni list L 058 , 05/03/1981 str. 0043 - 0045
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 13 str. 0019
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 21 str. 0045
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 13 str. 0019
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 21 str. 0045


Odločba Komisije

z dne 30. januarja 1981

o seznamu obratov v Republiki Urugvaj, odobrenih za uvoz svežega govejega in telečjega mesa, ovčjega mesa in mesa domačih kopitarjev v Skupnost

(81/92/EGS)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 72/462/EGS z dne 12. decembra 1972 o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in veterinarskimi pregledi ob uvozu govedi in prašičev ter svežega mesa iz tretjih držav [1] ter zlasti členov 4(1) in 18(1)(a) ter (b) Direktive,

ker morajo obrati v državah nečlanicah za pridobitev odobritve za izvoz svežega mesa v Skupnost izpolnjevati splošne in posebne zahteve iz Direktive 72/462/EGS;

ker je Urugvaj v skladu s členom 4(3) Direktive 72/462/EGS poslal seznam obratov, odobrenih za izvoz v Skupnost;

ker so pregledi Skupnosti na kraju samem pokazali, da so higienski standardi mnogih od teh obratov zadovoljivi in se lahko zato vpišejo na prvi seznam obratov, iz katerih se lahko odobri uvoz svežega mesa, sestavljen v skladu s členom 4(1) navedene direktive;

ker je treba primer drugih obratov, ki jih je predlagal Urugvaj, ponovno preučiti na podlagi dodatnih podatkov v zvezi z njihovimi higienskimi standardi in njihovo sposobnostjo hitrega prilagajanja zadevni zakonodaji Skupnosti; ker se v tem času in da bi se izognili kakršnikoli nenadni prekinitvi obstoječih trgovinskih tokov tem obratom lahko začasno dovoli, da nadaljujejo z izvozi svežega mesa v tiste države članice, ki so jih pripravljene sprejeti;

ker bo zato treba to odločbo ponovno preučiti in po potrebi spremeniti ob upoštevanju ukrepov, sprejetih v ta namen, in opravljenih izboljšav;

ker je treba poudariti, da za uvoz svežega mesa velja tudi druga veterinarska zakonodaja Skupnosti, zlasti v zvezi z zahtevami javnozdravstvenega varstva, vključno s posebnimi določbami za Dansko, Irsko in Združeno kraljestvo;

ker za pogoje za uvoz svežega mesa iz obratov, navedenih v seznamu, priloženem k tej odločbi, še naprej veljajo drugje določeni predpisi Skupnosti in splošne določbe Pogodbe; ker zlasti za uvoz iz držav nečlanic in ponoven izvoz v druge države članice nekaterih vrst mesa, kot je meso s težo manj kakor 3 kilograme ali meso, ki vsebuje ostanke škodljivih snovi, za katere posebna usklajena pravila še ne obstajajo, še naprej velja javnozdravstvena zakonodaja države članice uvoznice;

ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1. Obratom v Republiki Urugvaj, naštetim v Prilogi, se odobri uvoz svežega govejega in telečjega mesa, ovčjega mesa in mesa domačih kopitarjev v Skupnost.

2. Za uvoz iz teh obratov še naprej veljajo drugje določeni veterinarski predpisi Skupnosti in zlasti tisti, ki se nanašajo na zahteve zdravstvenega varstva.

Člen 2

1. Države članice prepovejo uvoz vrst svežega mesa iz člena 1(1) iz obratov, ki niso našteti v Prilogi.

2. Vendar ta prepoved do 31. avgusta 1981 ne velja za obrate, ki sicer niso našteti v Prilogi, vendar so jih 1. septembra 1980 uradno odobrile in predlagale urugvajske oblasti v skladu s členom 4(3) Direktive 72/462/EGS, razen če ni v zvezi z njimi pred 1. septembrom 1981 sprejeta nasprotna odločitev v skladu s členom 4(1) zgoraj navedene direktive.

Komisija pošlje državam članicam seznam teh obratov.

Člen 3

Ta odločba začne veljati 1. februarja 1981.

Člen 4

Ta odločba se pregleda in po potrebi spremeni pred 1. julijem 1981.

Člen 5

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 30. januarja 1981

Za Komisijo

Poul Dalsager

Član Komisije

[1] UL L 302, 31.12.1972, str. 28.

--------------------------------------------------

PRILOGA

SEZNAM OBRATOV

I. GOVEJE MESO

Klavnice in razsekovalnice

Št. obrata | Naslov |

1 | Codadesa |

2 | Colonia |

3 | Carrasco |

7 | Infrinsa |

8 | Canelones |

12 | Tacuarembo |

14 | e.f.c.s.a. (planta Durazno) |

106 | Inprognan |

344 | San Jacinto |

394 | Cybaran |

II. OVČJE MESO

Klavnice in razsekovalnice

Št. obrata | Naslov |

1 | Codadesa |

2 | Colonia |

3 | Carrasco |

7 | Infrinsa |

8 | Canelones |

12 | Tacuarembo |

14 | e.f.c.s.a. (planta Durazno) |

106 | Inprognan |

344 | San Jacinto |

394 | Cybaran |

III. KONJSKO MESO

Klavnice in razsekovalnice

Št. obrata | Naslov |

303 | Clay, Montevideo |

IV. HLADILNICE

Št. obrata | Naslov |

903 | Acer, Montevideo |

--------------------------------------------------

Top