EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31981D0091

Odločba Komisije z dne 30. januarja 1981 o seznamu obratov v Republiki Argentini, odobrenih za uvoz svežega govejega in telečjega mesa, ovčjega mesa in mesa domačih kopitarjev v Skupnost

OJ L 58, 5.3.1981, p. 39–42 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 021 P. 41 - 44
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 021 P. 41 - 44
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 013 P. 15 - 18
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 013 P. 15 - 18
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 005 P. 10 - 13
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 005 P. 10 - 13
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 005 P. 10 - 13
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 005 P. 10 - 13
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 005 P. 10 - 13
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 005 P. 10 - 13
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 005 P. 10 - 13
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 005 P. 10 - 13
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 005 P. 10 - 13
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 004 P. 14 - 17
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 004 P. 14 - 17
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 032 P. 11 - 14

No longer in force, Date of end of validity: 21/03/2014; razveljavil 32014D0160 . Latest consolidated version: 23/07/1986

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1981/91/oj

31981D0091Uradni list L 058 , 05/03/1981 str. 0039 - 0042
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 13 str. 0015
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 21 str. 0041
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 13 str. 0015
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 21 str. 0041


Odločba Komisije

z dne 30. januarja 1981

o seznamu obratov v Republiki Argentini, odobrenih za uvoz svežega govejega in telečjega mesa, ovčjega mesa in mesa domačih kopitarjev v Skupnost

(81/91/EGS)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 72/462/EGS z dne 12. decembra 1972 o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in veterinarskimi pregledi ob uvozu govedi, prašičev, ovac in koz ter svežega mesa in mesnih izdelkov iz tretjih držav [1], in zlasti členov 4(1) in 18(1)(a) in (b) Direktive,

ker morajo obrati v državah nečlanicah za pridobitev dovoljenja za izvoz svežega mesa v Skupnost izpolnjevati splošne in posebne pogoje iz Direktive 72/462/EGS;

ker je Argentina v skladu s členom 4(3) Direktive 72/462/EGS posredovala seznam obratov z dovoljenjem za izvoz v Skupnost;

ker so pregledi Skupnosti na kraju samem pokazali, da so higienski standardi mnogih od teh obratov zadovoljivi, in se zato lahko vnesejo na prvi seznam obratov, iz katerih se lahko dovoli uvoz svežega mesa, sestavljen v skladu s členom 4(1) navedene Direktive;

ker je treba primer ostalih obratov, ki jih je predlagala Argentina, ponovno preučiti na podlagi dodatnih informacij v zvezi z njihovimi higienskimi standardi in zmožnostjo za hitro prilagoditev ustrezni zakonodaji Skupnosti;

ker se med tem časom in da bi se izognili kakršni koli nenadni prekinitvi obstoječih trgovinskih tokov tem obratom lahko začasno dovoli, da nadaljujejo z izvozi svežega mesa v tiste države članice, ki so jih pripravljene sprejeti;

ker bo zato treba to odločbo ponovno preučiti in po potrebi spremeniti ob upoštevanju ukrepov, sprejetih v ta namen, in opravljenih izboljšav;

ker je treba opozoriti, da za uvoz svežega mesa velja tudi druga veterinarska zakonodaja Skupnosti, zlasti v zvezi z zahtevami varovanja zdravja, vključno s posebnimi določbami za Dansko, Irsko in Združeno kraljestvo;

ker za uvoz svežega mesa iz obratov s seznama, priloženega k tej odločbi, še naprej veljajo drugje določeni predpisi in splošne določbe Pogodbe; ker zlasti za uvoz iz držav nečlanic in ponoven izvoz v druge države članice nekaterih vrst mesa, kot je meso z maso manj kot 3 kilograme ali meso, ki vsebuje ostanke nekaterih snovi, za katere posebna usklajena pravila še ne obstajajo, še naprej velja zdravstvena zakonodaja države članice uvoznice;

ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1. Obratom v Republiki Argentini, naštetim v Prilogi, se odobri uvoz svežega govejega in telečjega mesa, ovčjega mesa in mesa domačih kopitarjev v Skupnost.

2. Za uvoz iz navedenih obratov še naprej veljajo drugje določeni veterinarski predpisi Skupnosti in zlasti tisti, ki se nanašajo na zahteve zdravstvenega varstva.

Člen 2

1. Države članice prepovejo uvoz zgoraj navedenih vrst svežega mesa iz člena 1(1) iz obratov, ki niso na seznamu v Prilogi.

2. Vendar ta prepoved ne velja do 31. avgusta 1981 za obrate, ki niso na seznamu v Prilogi, a so jih 1. septembra 1980 uradno odobrile in predlagale argentinske oblasti v skladu členom 4(3) Direktive 72/462/EGS, razen če ni v zvezi z njimi pred 1. septembrom 1981 sprejeta nasprotna odločitev v skladu s členom 4(1) navedene direktive.

Komisija posreduje seznam teh obratom državam članicam.

Člen 3

Ta odločba začne veljati 1. februarja 1981.

Člen 4

Ta odločba se pregleda in po potrebi spremeni pred 1. julijem 1981.

Člen 5

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 30. januarja 1981

Za Komisijo

Poul Dalsager

Član Komisije

[1] UL L 302, 31.12.1972, str. 28.

--------------------------------------------------

PRILOGA

SEZNAM OBRATOV

I. GOVEJE MESO

A. Klavnice in razsekovalnice

Št. obrata | Naslov |

8 | Corporación argentina de productores de carnes-Cap-cuatreros, Daniel Cerri — Buenos Aires |

9 | Corporación argentina de productores de carnes-Cap-yuqueri, Concordia — Entre Ríos |

13 | Cia Swift de la Plata S. A., Rosario — Santa Fe |

15 | Frigorífico Colón S. A., Colón — Entre Ríos |

16 | Frigorífico regional Santa Elena S. A., Santa Elena — Entre Ríos |

20 | S. A. Frigorífico Monte Grande Ltda, Monte Grande — Buenos Aires |

89 | Frigorífico Carcarana S. A. C. I., Carcarana — Santa Fe |

249 | Industrias frigoríficas Nelson S. A. C. I. A., Nelson — Santa Fe |

1113 | La Morocha S. A. A. I. C. F., Villa Mercedes — San Luis |

1333 | Frigorífico argentino San Antonio — Fasa, Paraná — Entre Ríos |

1344 | Vizental y Cia S. A. C. I. A., Ramirez — Entre Ríos |

1352 | Frigorífico Meatex Ciafiiesa, Alejandro Korn — Buenos Aires |

1373 | Frigorífico el Gentenario S. A., Venado Tuerto — Santa Fe |

1383 | Barreca Hnos, Vivorata — Buenos Aires |

1399 | Frigorífico regional industria argentina S. A. I. C. — Fria, Casilda — Santa Fe |

1404 | Pedro Hnos S. A. I. C. I. F. A., Monte Chingolo — Buenos Aires |

1408 | Subpga S. A. C. I. E. I., Berazategui — Buenos Aires |

1905 | Frigorífico Yaguune SACIFA, Gonzalez Catan — Buenos Aires |

1918 | Cocarsa Cia de carneceros S. A. I. C. A. I., San Fernando — Buenos Aires |

1920 | Frigorífico rioplatense S. A. I. C. I. F., General Pacheco — Buenos Aires |

1921 | San Telmo S. A. C. I. A. F. I. F., Mar de Plata — Buenos Aires |

1930 | Vizental y Cia S. A. C. I. A., San José — Entre Ríos |

1970 | Frigorifico regional industrias alimenticias reconquista S. A., Reconquista — Santa Fe |

1984 | Matadero y Frigorífico regional de Azul S. A. G. I. C., Azul — Buenos Aires |

1989 | Corporación argentina de productores de carnes-Cap, Rosario — Santa Fe |

2012 | Frigorífico el Duranzillo IFCA S. A. I. F. C. A., Río Segundo — Córdoba |

2019 | Abastecedora delfino S. A. C. I., Tres Lomas — Buenos Aires |

2052 | Matadero y Frigorífico Antártico S. A. I. C., Gonzalez Catan — Buenos Aires |

2064 | Frigorífico Siracusa S. A. A. C. I. I. F., Bahía Blanca — Buenos Aires |

2065 | Frigorífico mediterraneos SAICIFA, Pajas Blancas |

2067 | Cia elaboradora de productos animales S. A. I.. C. A. G. T., Pontevedra — Buenos Aires |

2072 | Frigorífico ganadero S. A. C. I., A. F. I. G. M. S., Curuzu Cuatia — Corrientes |

2080 | Caucan S. A., Ezeiza — Buenos Aires |

B. Razsekovalnice

Št. obrata | Naslov |

273 | Frigorífico guardia nacional S. A., Guardia Nacional — 1166 Cap. Federal |

1122 | Frigorífico Lafayette S. A. I. C. A. G., Lafayette 1740 — Cap. Federal |

1311 | Frymat S. A. I. C. F. A., Buenos Aires 3680 — Santa Fe |

1920 a. | Frigorífico rioplatense S. A. I. C. I. F., General Pacheco — Buenos Aires |

II. OVČJE MESO

Klavnice in razsekovalnice

Št. obrata | Naslov |

8 | Corporación argentina de productores de carnes-Cap-cuatreros, Daniel Cerri — Buenos Aires |

9 | Corporación argentina de productores de carnes — Cap — yuqueri, Concordia — Entre Ríos |

14 | Corporación argentina de productores de carnes — Cap, Río Grande — Tierra del fuego |

97 | Corporación argentina de productores de carnes-Cap, Pto. deseado — Santa Cruz |

1352 | Frigorífico Meatex Ciafiiesa, Alejandro Korn — Buenos Aires |

1408 | Subpga S. A. C. I. E. I., Berazategui — Buenos Aires |

2006 | Vizental y Cia S. A. C. I. A., General Pico — La Pampa |

2044 | Frigorífico Siracusa S. A. A. C. I. I. F., Comodoro Rivadavia — Chubut |

2062 | Finexcor, Pernal — Buenos Aires |

2072 | Frigorífico ganadero S. A. C. I. A., F. I. G. M. S., Curuzu Cuatia — Corrientes |

III. MESO KOPITARJEV

Klavnice in razsekovalnice

Št. obrata | Naslov |

1400 | Frigorífico Juchco SCA, Gialeguay — Entre Ríos |

1451 | Lamar SRL, Mercedes — Buenos Aires |

IV. HLADILNICE

Št. obrata | Naslov |

152 | Comalfri, Pilar — Buenos Aires |

267 | Frymat S. A. C. I. F. A., Sante Fe |

308 | Frigorífico americano de morris Neremberg Ltda S. A., Boulogne sur mer, 260/2 Cap. Federal |

391 | Frigorífico Siracusa S. A. A. C. I. I. F., Avellaneda — Buenos Aires |

1326 | Establecimiento azul SRL, Azul — Buenos Aires |

1838 | Guaicos S. A. I. I. F., Osvaldo Cruz 3047 — Cap. Federal |

--------------------------------------------------

Top