Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31980R3475

Uredba Komisije (EGS) št. 3475/80 z dne 30. decembra 1980 o spremembah različnih uredb v sektorjih sladkorja in izoglukoze zaradi pristopa Grčije

OJ L 363, 31.12.1980, p. 69–70 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 032 P. 177 - 178
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 020 P. 114 - 115
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 020 P. 114 - 115
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 012 P. 262 - 263
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 012 P. 262 - 263
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 004 P. 278 - 279
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 004 P. 278 - 279
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 004 P. 278 - 279
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 004 P. 278 - 279
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 004 P. 278 - 279
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 004 P. 278 - 279
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 004 P. 278 - 279
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 004 P. 278 - 279
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 004 P. 278 - 279
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 003 P. 251 - 252
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 003 P. 251 - 252
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 003 P. 14 - 15

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1980/3475/oj

31980R3475Uradni list L 363 , 31/12/1980 str. 0069 - 0070
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 12 str. 0262
grška posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 32 str. 0177
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 12 str. 0262
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 20 str. 0114
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 20 str. 0114


Uredba Komisije (EGS) št. 3475/80

z dne 30. decembra 1980

o spremembah različnih uredb v sektorjih sladkorja in izoglukoze zaradi pristopa Grčije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Akta o pristopu Grčije, in zlasti člena 146 Akta,

ker je treba na podlagi člena 22 Akta prilagoditi različne uredbe o sladkorju in izoglukozi v skladu s smernicami iz Priloge II k Aktu; ker je poleg tega treba v skladu s členom 146 Akta prilagoditi uredbe, ki niso vključene v Akt ali njegove priloge; ker se te prilagoditve nanašajo izključno na jezikovne dodatke in roke, navedene v:

- Uredbi Komisije (EGS) št. 100/72 z dne 14. januarja 1972 o podrobnih pravilih za denaturacijo sladkorja za živalsko krmo [1], kakor je bila spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2867/72 [2],

- Uredbi Komisije (EGS) št. 2782/76 z dne 17. novembra 1976 o podrobnih izvedbenih pravil za uvoz preferenčnega sladkorja [3],

- Uredbi Komisije (EGS) št. 2990/76 z dne 9. decembra 1976 o posebnih podrobnih pravilih za izvajanje sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj za sladkor [4], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1367/78 [5],

- Uredbi Komisije (EGS) št. 1470/77 z dne 30. junija 1977 o posebnih podrobnih pravilih za sistem izvoznih in uvoznih dovoljenj za izoglukozo in o spremembah Uredbe (EGS) št. 193/75 [6], kakor je bila spremenjena z Uredbo (EGS) št 1630/79 [7],

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EGS) št. 100/72 se spremeni:

(a) člen 16(3) in (4) se nadomestita odstavkom 3:

"3. Rok, določen v tej uredbi, ustreza belgijskemu času.";

(b) členu 25(1) se doda: "μετουσιωμένη ξάχαςη"

.

Člen 2

Uredba (EGS) št. 2782/76 se spremeni:

(a) prvemu pododstavku prve alinee člena 6(1) se doda: "εφαρμογή τού κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2782/76"

(b) prvi alinei drugega pododstavka člena 7(2) se doda: "εφαρμογή τού κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2782/76"

Člen 3

Uredba (EGS) št. 2990/76 se spremeni:

(a) členu 2(2) se doda: "κανονισμός διαγωνισμού (ΕΟΚ) αριθ… (EE αριθ. … της…) προθεσμία παρουσιάσεως των προσφορών έκπνέουσα την…"

(b) prvemu pododstavku člena 2(3) se doda: "έφαρμοζόμενο ψος έπιστροφής"

(c) zadnjemu pododstavku člena 2(3) se doda: "έφαρμοζόμενο ψος είσφοράς κατά την εξαγωγή…"

(d) prvemu pododstavku člena 3(1) se doda: "πρóς έξαγωγή σύμφωνα μέ τó άρθρο 26 παράγραφος 1 τού κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3330/74"

(e) zadnjemu pododstavku člena 3(1) se doda: "πρóς έξαγωγή χωρίς έπιστροφή ή είσφορά’ πιστοποιητικό ίσχύον είς: … (Κράτος μέλος)"

(f) prvi alinei člena 6 se doda: "προτιμησιακή ζάχαρη (κανονισμός (EOK) αριθ. 2782/76)"

(g) prvemu pododstavku člena 10(2) se doda: "ΈΧ/ΙΜ, άρθρο 25, óδηγίας ένεργητικής τελειοποιήσεως – πιστοποιητικό ισχύον είς… (Κράτος μέλος έκδόσεως)"

Člen 4

Uredba (EGS) št. 1470/77 se spremeni:

(a) členu 5a(1) se doda: "πρóς εξαγωγή σύμφωνα μέ τó άρθρο 9 παράγραφος 7 τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 1111/77"

(b) drugemu pododstavku člena 5a(2) se doda: "πρóς εξαγωγή χωρίς έπιστροφή πιστοποιητικό ίσχύον εις (Κράτος μέλος)"

Člen 5

Ta uredba začne veljati 1. januarja 1981.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. decembra 1980

Za Komisijo

Finn Gundelach

Podpredsednik

[1] UL L 12, 15.1.1972, str. 15.

[2] UL L 299, 31.12.1972, str. 4.

[3] UL L 318, 18.11.1976, str. 13.

[4] UL L 341, 10.12.1976, str. 14.

[5] UL L 166, 23.6.1978, str. 24.

[6] UL L 162, 1.7.1977, str. 11.

[7] UL L 190, 28.7.1979, str. 38.

--------------------------------------------------

Top