EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31980R3472

Commission Regulation (EEC) No 3472/80 of 30 December 1980 supplementing the Annex to Regulation (EEC) No 3130/78 determining intervention centres for olive oil, as a result of Greek accession

OJ L 363, 31.12.1980, p. 47–48 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 032 P. 173 - 174
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 020 P. 93 - 94
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 020 P. 93 - 94
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 012 P. 260 - 261
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 012 P. 260 - 261

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1980/3472/oj

31980R3472Official Journal L 363 , 31/12/1980 P. 0047 - 0048
Finnish special edition: Chapter 3 Volume 12 P. 0260
Greek special edition: Chapter 03 Volume 32 P. 0173
Swedish special edition: Chapter 3 Volume 12 P. 0260
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 20 P. 0093
Portuguese special edition Chapter 03 Volume 20 P. 0093


Uredba Komisije (EGS) št. 3472/80

z dne 30. decembra 1980

o dopolnitvi Priloge Uredbe (EGS) št. 3130/78 o določitvi intervencijskih centrov za oljčno olje, kot rezultat priključitve Grčije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Akta o pristopu Grčije [1], in zlasti člena 146,

ker Uredba Komisije (EGS) št. 3130/78[2] določa intervencijske centre za oljčno olje v državah članicah proizvajalkah; ker je treba navedeni seznam centrov dopolniti, da se upošteva priključitev Grčije,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga Uredbe (EGS) št. 3130/78 se dopolni s seznamom intervencijskih centrov v Grčiji iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. januarja 1981.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. december 1980

Za Komisijo

Finn Gundelach

Podpredsednik

[INSERT MULTILINGUAL ANNEX FROM ORIGINAL, OJ p. 48]

[1] UL L 291, 19.11.1979, str. 17.

[2] UL L 370, 30.12.1978, str. 58.

Top