Help Print this page 

Document 31980R3396

Title and reference
Uredba Sveta (EGS) št. 3396/80 z dne 8. decembra 1980 o sklenitvi Dodatnega protokola k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško, ki sledi pristopu Helenske republike k Skupnosti
  • In force
OJ L 357, 30.12.1980, p. 78–78 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 11 Volume 023 P. 185 - 185
Spanish special edition: Chapter 11 Volume 013 P. 176 - 201
Portuguese special edition: Chapter 11 Volume 013 P. 176 - 201
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 001 P. 314 - 314
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 001 P. 314 - 314
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 001 P. 314 - 314
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 001 P. 314 - 314
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 001 P. 314 - 314
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 001 P. 314 - 314
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 001 P. 314 - 314
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 001 P. 314 - 314
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 001 P. 314 - 314
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 002 P. 21 - 21
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 002 P. 21 - 21
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 019 P. 5 - 5

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1980/3396/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 08/12/1980
  • Date of effect: 31/12/1980; začetek veljavnosti datum objave + 1 glej člen 3
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Svet Evropske unije
  • Form: Uredba
Procedure
Text

31980R3396Uradni list L 357 , 30/12/1980 str. 0078 - 0078
grška posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 23 str. 0185
španska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 13 str. 0176
portugalska posebna izdaja poglavje 11 zvezek 13 str. 0176


Uredba Sveta (EGS) št. 3396/80

z dne 8. decembra 1980

o sklenitvi Dodatnega protokola k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško, ki sledi pristopu Helenske republike k Skupnosti

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 113 Pogodbe,

ob upoštevanju priporočila Komisije,

ker je treba sprejeti Dodatni protokol k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško [1], podpisan v Bruslju 14. maja 1973, da se upošteva pristop Helenske republike k Skupnosti,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V imenu Skupnosti se sprejme Dodatni protokol k sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško, ki sledi pristopu Helenske republike k Skupnosti.

Besedilo Protokola je priloženo k tej uredbi.

Člen 2

Predsednik Sveta da uradno obvestilo, predvideno v členu 13 Dodatnega protokola [2].

Člen 3

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. decembra 1980

Za Svet

Predsednik

C. Ney

[1] UL L 171, 27.6.1973, str. 2.

[2] Datum začetka veljave Protokola bo Generalni sekretariat Sveta objavil v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

--------------------------------------------------

Top