EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31980R2211

Uredba Sveta (EGS) št. 2211/80 z dne 27. junija 1980 o sklenitvi Sporazuma o ribolovu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in vlado Danske ter lokalno vlado Ferskih otokov

OJ L 226, 29.8.1980, p. 11–11 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 11 Volume 021 P. 121 - 121
Spanish special edition: Chapter 04 Volume 001 P. 110 - 114
Portuguese special edition: Chapter 04 Volume 001 P. 110 - 114
Special edition in Finnish: Chapter 04 Volume 001 P. 48 - 48
Special edition in Swedish: Chapter 04 Volume 001 P. 48 - 48
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 001 P. 25 - 25
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 001 P. 25 - 25
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 001 P. 25 - 25
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 001 P. 25 - 25
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 001 P. 25 - 25
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 001 P. 25 - 25
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 001 P. 25 - 25
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 001 P. 25 - 25
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 001 P. 25 - 25
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 001 P. 25 - 25
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 001 P. 25 - 25
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 009 P. 5 - 5

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1980/2211/oj

Related international agreement

31980R2211Official Journal L 226 , 29/08/1980 P. 0011 - 0011
Finnish special edition: Chapter 4 Volume 1 P. 0048
Greek special edition: Chapter 11 Volume 21 P. 0121
Swedish special edition: Chapter 4 Volume 1 P. 0048
Spanish special edition: Chapter 04 Volume 1 P. 0110
Portuguese special edition Chapter 04 Volume 1 P. 0110


Uredba Sveta (EGS) št. 2211/80

z dne 27. junija 1980

o sklenitvi Sporazuma o ribolovu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in vlado Danske ter lokalno vlado Ferskih otokov

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 43 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ker je Svet z resolucijo z dne 3. novembra 1976 o nekaterih zunanjih vidikih oblikovanja 200 milj dolgega ribolovnega območja v Skupnosti z začetkom veljavnosti 1. januarja 1977 soglašal, da je treba ribolovne pravice za ribiče Skupnosti v vodah tretjih držav pridobiti in ohraniti s primernimi sporazumi Skupnosti;

ker je treba skleniti Sporazum o ribolovu med Skupnostjo in vlado Danske ter lokalno vlado Ferskih otokov, podpisan 15. marca 1977,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sporazum o ribolovu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in vlado Danske ter lokalno vlado Ferskih otokov se odobri v imenu Skupnosti.

Besedilo Sporazuma je priloženo tej uredbi.

Člen 2

Predsednik Sveta da uradno obvestilo iz člena 11 Sporazuma [2].

Člen 3

Ta uredba začne veljati na dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. junija 1980

Za Svet

Predsednik

A. Sarti

[1] UL C 182, 31.7.1978, str. 55.

[2] Generalni sekretariat Sveta bo objavil datum začetka veljavnosti Sporazuma v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Top