Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31980R1661

Uredba Sveta (EGS) št. 1661/80 z dne 27. junija 1980 o zaščitnih ukrepih, določenih v Sporazumu o sodelovanju in Začasnem sporazumu o trgovini in gospodarskem sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Socialistično federativno republiko Jugoslavijo

OJ L 164, 30.6.1980, p. 1–2 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 11 Volume 013 P. 15 - 16
Portuguese special edition: Chapter 11 Volume 013 P. 15 - 16
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 014 P. 108 - 109
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 014 P. 108 - 109
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 014 P. 108 - 109
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 014 P. 108 - 109
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 014 P. 108 - 109
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 014 P. 108 - 109
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 014 P. 108 - 109
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 014 P. 108 - 109
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 014 P. 108 - 109
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 002 P. 240 - 241
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 002 P. 240 - 241
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 126 P. 17 - 18

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1980/1661/oj

31980R1661Official Journal L 164 , 30/06/1980 P. 0001 - 0002
Spanish special edition: Chapter 11 Volume 13 P. 0015
Portuguese special edition Chapter 11 Volume 13 P. 0015


Uredba Sveta (EGS) št. 1661/80

z dne 27. junija 1980

o zaščitnih ukrepih, določenih v Sporazumu o sodelovanju in Začasnem sporazumu o trgovini in gospodarskem sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Socialistično federativno republiko Jugoslavijo

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti členov 43 in 113 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ker je bil 2. aprila 1980 podpisan Sporazum o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Socialistično federativno republiko Jugoslavijo (v nadaljnjem besedilu: "Sporazum o sodelovanju") in ker je bil 30. maja 1980 sklenjen Začasni sporazum o trgovini in trgovinskem sodelovanju (v nadaljnjem besedilu:"Začasni sporazum");

ker je treba za namene izvajanja zaščitnih klavzul in previdnostnih ukrepov, določenih v členih 35 do 38 in 55 Sporazuma o sodelovanju ter členih 22 do 25 in 36 Začasnega sporazuma, določiti podrobna pravila za uporabo uredb Skupnosti, zlasti Uredbe Sveta (EGS) št. 926/79 z dne 8. maja 1979 o skupnih pravilih za uvoz [2] in Uredbe Sveta (EGS) št. 3017/79 z dne 20. decembra 1979 o zaščiti proti dampingu ali subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti [3],

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V primeru dampinga ali subvencij, na podlagi katerih Skupnost lahko uporabi ukrepe, določene v členu 35 Sporazuma o sodelovanju in členu 22 Začasnega sporazuma, se o uvedbi protidampinških ali izravnalnih dajatev odloči v skladu s postopkom in podrobnimi pravili, določenimi v Uredbi (EGS) št. 3017/79.

Člen 2

V primerih, ko Skupnost lahko uporabi ukrepe, določene v členih 36 in 55 Sporazuma o sodelovanju ter členih 23 in 36 Začasnega sporazuma, lahko Svet pod pogoji, opredeljenimi v teh členih, sprejme ustrezne zaščitne ukrepe v skladu s postopkom in podrobnimi pravili, določenimi v Uredbi (EGS) št. 926/74 in zlasti v členu 13(2) in (3) Uredbe.

V nujnih primerih in pod pogoji, opredeljenimi v členu 36 Sporazuma o sodelovanju in členu 23 Začasnega sporazuma, lahko:

- Komisija sprejme ustrezne zaščitne ukrepe v skladu s postopkom in podrobnimi pravili, določenimi v Uredbi (EGS) št. 926/74 in zlasti v členu 12 Uredbe,

- katera koli država članica sprejme začasne zaščitne ukrepe v skladu s postopkom, opredeljenim v členu 14 Uredbe (EGS) št. 926/79.

Člen 3

1.Ta uredba ne posega v uporabo uredb o skupni ureditvi kmetijskih trgov ali upravnih določb Skupnosti oziroma nacionalnih upravnih določb, ki izhajajo iz teh uredb, niti posebnih uredb, sprejetih v skladu s členom 235 Pogodbe za predelane kmetijske proizvode; ta uredba se uporablja kot dopolnitev navedenim uredbam in upravnim določbam.

2. Druga alinea člena 2(2) se kot taka ne uporablja za proizvode, ki jih zajemajo take uredbe.

Člen 4

Komisija uradno obvesti Svet za sodelovanje in Skupni odbor, kot je določeno v členu 38 Sporazuma o sodelovanju in členu 25 Začasnega sporazuma.

Člen 5

Ta uredba začne veljati 1. julija 1980.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. junija 1980

Za Svet

Predsednik

A. Sarti

[1] Mnenje podano 20. junija 1980 (še neobjavljeno v Uradnem listu).

[2] UL L 131, 29.5.1979, str. 15.

[3] UL L 339, 31.12.1979, str. 1.

Top