Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31980L0590

Direktiva Komisije z dne 9. junija 1980 o določitvi znaka na materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili

OJ L 151, 19.6.1980, p. 21–22 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 13 Volume 009 P. 125 - 126
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 011 P. 24 - 25
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 011 P. 24 - 25
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 010 P. 203 - 204
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 010 P. 203 - 204
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 006 P. 32 - 33
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 006 P. 32 - 33
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 006 P. 32 - 33
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 006 P. 32 - 33
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 006 P. 32 - 33
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 006 P. 32 - 33
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 006 P. 32 - 33
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 006 P. 32 - 33
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 006 P. 32 - 33

No longer in force, Date of end of validity: 02/12/2004; razveljavil 32004R1935

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1980/590/oj

31980L0590Uradni list L 151 , 19/06/1980 str. 0021 - 0022
finska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 10 str. 0203
grška posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 9 str. 0125
švedska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 10 str. 0203
španska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 11 str. 0024
portugalska posebna izdaja poglavje 13 zvezek 11 str. 0024


Direktiva Komisije

z dne 9. junija 1980

o določitvi znaka na materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili

(80/590/EGS)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 76/893/EGS z dne 23. novembra 1976 o približevanju zakonodaje držav članic o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili [1], in zlasti zadnje alinee člena 7(1)(a) Direktive,

ker zadnja alinea člena 7(1)(a) Direktive 76/893/EGS predvideva določitev znaka za označevanje materialov in izdelkov namesto oznake "za živila" ali posebnih oznak za uporabo takih materialov in izdelkov;

ker mora biti tak znak lahko razumljiv; ker mora biti znak oblikovan tako, da se z njim lahko pod najboljšimi tehničnimi pogoji označi material, izdelke ali druge podlage;

ker znak v Prilogi ustreza tem zahtevam;

ker so ukrepi, predvideni v tej direktivi, skladni z mnenjem Stalnega odbora za živila,

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Znak iz zadnje alinee člena 7(1)(a) Direktive 76/893/EGS je znak, natisnjen v Prilogi.

Člen 2

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, da s 1. januarjem 1981 uveljavijo uporabo znaka iz člena 1.

Člen 3

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 9. junija 1980

Za Komisijo

Étienne Davignon

Član Komisije

[1] UL L 340, 9.12.1976, str. 19.

--------------------------------------------------

BILAGANHANGANNEXANNEXEALLEGATOBIJLAGE

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top