EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31980D0982

Sklep Sveta z dne 14. oktobra 1980 o sklenitvi sporazumov z Argentino, Avstralijo, Novo Zelandijo in Urugvajem o prostovoljnem omejevanju v sektorju ovčjega in kozjega mesa

OJ L 275, 18.10.1980, p. 13–13 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 11 Volume 022 P. 3 - 3
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 019 P. 102 - 131
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 019 P. 102 - 131
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 012 P. 147 - 147
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 012 P. 147 - 147
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 004 P. 227 - 227
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 004 P. 227 - 227
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 004 P. 227 - 227
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 004 P. 227 - 227
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 004 P. 227 - 227
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 004 P. 227 - 227
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 004 P. 227 - 227
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 004 P. 227 - 227
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 004 P. 227 - 227

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1980/982/oj

Related international agreement
Related international agreement
Related international agreement
Related international agreement

31980D0982Uradni list L 275 , 18/10/1980 str. 0013 - 0013
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 12 str. 0147
grška posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 22 str. 0003
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 12 str. 0147
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 19 str. 0102
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 19 str. 0102


Sklep Sveta

z dne 14. oktobra 1980

o sklenitvi sporazumov z Argentino, Avstralijo, Novo Zelandijo in Urugvajem o prostovoljnem omejevanju v sektorju ovčjega in kozjega mesa

(80/982/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 113 Pogodbe,

ob upoštevanju priporočila Komisije,

ker je Komisija že začela pogajanja za sklenitev sporazumov z državami nečlanicami, ki dobavljajo ovčje in kozje meso ali žive ovce in koze, o prostovoljnem omejevanju njihovega izvoza v Skupnost;

ker je Komisija že dosegla sporazum z Argentino, Avstralijo, Novo Zelandijo in Urugvajem;

ker navedeni sporazumi omogočajo, da trgovina poteka v skladu s skupno ureditvijo trgov v zadevnem sektorju,

SKLENIL:

Člen 1

1. Sporazumi s spodaj naštetimi državami, ki so sestavljeni v obliki izmenjave pisem o trgovini v sektorju ovčjega in kozjega mesa, se potrdijo v imenu Evropske gospodarske skupnosti:

- Argentino,

- Avstralijo,

- Novo Zelandijo,

- Urugvajem.

2. Besedila sporazumov so priložena k temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pristojen za imenovanje osebe, pooblaščene za podpis sporazumov iz člena 1, ki zavezujejo Skupnost.

V Luxembourgu, 14. oktobra 1980

Za Svet

Predsednik

C. Ney

--------------------------------------------------

Top