EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31980D0763

Odločba Komisije z dne 8. julija 1980 o določitvi dodatnih predpisov glede statističnih raziskav o površini vinogradov

OJ L 213, 16.8.1980, p. 26–27 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 030 P. 85 - 86
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 018 P. 301 - 302
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 018 P. 301 - 302
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 012 P. 86 - 87
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 012 P. 86 - 87
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 004 P. 209 - 210
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 004 P. 209 - 210
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 004 P. 209 - 210
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 004 P. 209 - 210
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 004 P. 209 - 210
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 004 P. 209 - 210
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 004 P. 209 - 210
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 004 P. 209 - 210
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 004 P. 209 - 210
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 003 P. 212 - 213
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 003 P. 212 - 213
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 022 P. 29 - 30

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1980/763/oj

31980D0763

Odločba Komisije z dne 8. julija 1980 o določitvi dodatnih predpisov glede statističnih raziskav o površini vinogradov

Uradni list L 213 , 16/08/1980 str. 0026 - 0027
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 12 str. 0086
grška posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 30 str. 0085
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 12 str. 0086
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 18 str. 0301
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 18 str. 0301
CS.ES poglavje 3 zvezek 04 str. 209 - 210
ET.ES poglavje 3 zvezek 04 str. 209 - 210
HU.ES poglavje 3 zvezek 04 str. 209 - 210
LT.ES poglavje 3 zvezek 04 str. 209 - 210
LV.ES poglavje 3 zvezek 04 str. 209 - 210
MT.ES poglavje 3 zvezek 04 str. 209 - 210
PL.ES poglavje 3 zvezek 04 str. 209 - 210
SK.ES poglavje 3 zvezek 04 str. 209 - 210
SL.ES poglavje 3 zvezek 04 str. 209 - 210


Odločba Komisije

z dne 8. julija 1980

o določitvi dodatnih predpisov glede statističnih raziskav o površini vinogradov

(80/763/EGS)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 357/79 z dne 5. februarja 1979 o statističnih raziskavah o površini vinogradov [1] in zlasti člena 6(2) Uredbe,

ker bi glede na to, da v Skupnosti obstajajo pridelovalna območja z zelo različnimi pridelki, morali zaradi učinkovitega spremljanja razvoja vinogradniških možnosti površine vinogradov, na katerih se gojijo vinske sorte grozdja, nadalje razdeliti v razrede pridelka na podlagi povprečnega pridelka na hektar;

ker so v skladu s členom 6(2) Uredbe (EGS) št. 357/79 takšni razredi pridelka oblikovani v skladu s postopkom iz člena 8 navedene uredbe;

ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, v skladu z mnenjem Stalnega odbora za statistiko kmetijstva,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Razredi pridelka iz člena 6(2) Uredbe (EGS) št. 357/79 so navedeni v Prilogi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 8. julija 1980

Za Komisijo

François-Xavier Ortoli

Podpredsednik

[1] UL L 54, 5.3.1979, str. 124.

--------------------------------------------------

PRILOGA

RAZREDI PRIDELKA

(v hl/ha grozdnega mošta ali vina)

Razredi pridelka | Kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom (ZGP) | Druga vina |

I | < 30 | < 40 |

II | 30 – 70 | 40 – 70 |

III | 70 – 110 | 70 – 100 |

IV | > 110 | 100 – 130 |

V | | > 130 |

--------------------------------------------------

Top