EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31979R2748

Uredba Komisije (EGS) št. 2748/79 z dne 6. decembra 1979 o uvrstitvi blaga v tarifno podštevilko 13.03 C III skupne carinske tarife

OJ L 311, 7.12.1979, p. 20–20 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 02 Volume 007 P. 307 - 307
Spanish special edition: Chapter 02 Volume 006 P. 119 - 119
Portuguese special edition: Chapter 02 Volume 006 P. 119 - 119
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 002 P. 143 - 143
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 002 P. 143 - 143
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 001 P. 294 - 294
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 001 P. 294 - 294
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 001 P. 294 - 294
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 001 P. 294 - 294
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 001 P. 294 - 294
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 001 P. 294 - 294
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 001 P. 294 - 294
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 001 P. 294 - 294
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 001 P. 294 - 294
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 002 P. 5 - 5
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 002 P. 5 - 5
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 005 P. 82 - 82

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/2748/oj

31979R2748Uradni list L 311 , 07/12/1979 str. 0020 - 0020
finska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 2 str. 0143
grška posebna izdaja: poglavje 02 zvezek 7 str. 0307
švedska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 2 str. 0143
španska posebna izdaja: poglavje 02 zvezek 6 str. 0119
portugalska posebna izdaja poglavje 02 zvezek 6 str. 0119


Uredba Komisije (EGS) št. 2748/79

z dne 6. decembra 1979

o uvrstitvi blaga v tarifno podštevilko 13.03 C III skupne carinske tarife

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 97/69 z dne 16. januarja 1969 o ukrepih, ki jih je treba sprejeti za enotno uporabo nomenklature skupne carinske tarife [1], kot je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 280/77 [2], in zlasti člena 3 Uredbe,

ker je treba za zagotovitev enotne uporabe nomenklature skupne carinske tarife sprejeti določbe za uvrstitev proizvoda, ki ima naslednjo sestavo:

kalcijev karagenat | 62,1 % |

dekstroza | 32,9 % |

saharoza | 5,0 % |

ker vključuje skupna carinska tarifa, priložena Uredbi Sveta (EGS) št. 950/68 [3], kot je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (EGS) št. 2384/79 [4], pod tarifno podštevilko 13.03 C III sluzi in sredstva za zgoščevanje, pridobljena iz rastlinskih proizvodov, razen agar–agarja in sluzi ter sredstev za zgoščevanje, ekstrahiranih iz rožičev ali rožičevih semen;

ker je edini namen dodajanja sladkorjev (saharoze in dekstroze) zagotovitev standardnih pogojev snovi, ki deluje zgoščevalno (kalcijev karagenat), drugače povedano zato, da se zagotovi konstantna aktivnost med uporabo;

ker prisotnost 37,9 % sladkorja ne vpliva na naravo zadevnega proizvoda kot sredstva za zgoščevanje, pridobljenega iz rastlinskega proizvoda iz tarifne podštevilke 13.03 C III;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Odbora za nomenklaturo skupne carinske tarife,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Proizvod, ki ima naslednjo sestavo:

kalcijev karagenat | 62,1 % |

dekstroza | 32,9 % |

saharoza | 5,0 % |

se uvrsti pod naslednjo tarifno podštevilko skupne carinske tarife:

13.03 Rastlinski sokovi in ekstrakti; pektinske snovi; pektinati in pektati; agar-agar in druge sluzi ter sredstva za zgoščevanje, pridobljena iz rastlinskih proizvodov:

C. Agar-agar in druge rastlinske sluzi ter sredstva za zgoščevanje, pridobljena iz rastlinskih proizvodov:

III. Drugo

Člen 2

Ta uredba začne veljati 21. dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. decembra 1979

Za Komisijo

Étienne Davignon

Član Komisije

[1] UL L 14, 21.1.1969, str. 1.

[2] UL L 40, 11.2.1977, str. 1

[3] UL L 172, 22.7.1978, str. 1.

[4] UL L 274, 31.10.1979, str. 9.

--------------------------------------------------

Top