EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31979R0936

Uredba Komisije (EGS) št. 936/79 z dne 11. maja 1979 o uvrstitvi govejega mesa v tarifno podštevilko 02.01 A II a) 4 aa) skupne carinske tarife

OJ L 117, 12.5.1979, p. 19–19 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 02 Volume 007 P. 211 - 212
Spanish special edition: Chapter 02 Volume 006 P. 5 - 5
Portuguese special edition: Chapter 02 Volume 006 P. 5 - 5
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 002 P. 140 - 140
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 002 P. 140 - 140
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 001 P. 277 - 277
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 001 P. 277 - 277
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 001 P. 277 - 277
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 001 P. 277 - 277
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 001 P. 277 - 277
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 001 P. 277 - 277
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 001 P. 277 - 277
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 001 P. 277 - 277
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 001 P. 277 - 277
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 001 P. 266 - 266
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 001 P. 266 - 266

No longer in force, Date of end of validity: 22/12/2009; razveljavil 32009R1179

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/936/oj

31979R0936Uradni list L 117 , 12/05/1979 str. 0019 - 0019
finska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 2 str. 0140
grška posebna izdaja: poglavje 02 zvezek 7 str. 0211
švedska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 2 str. 0140
španska posebna izdaja: poglavje 02 zvezek 6 str. 0005
portugalska posebna izdaja poglavje 02 zvezek 6 str. 0005


Uredba Komisije (EGS) št. 936/79

z dne 11. maja 1979

o uvrstitvi govejega mesa v tarifno podštevilko 02.01 A II a) 4 aa) skupne carinske tarife

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 97/69 z dne 16. januarja 1969 o ukrepih za enotno izvajanje nomenklature skupne carinske tarife [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 280/77 [2], in zlasti člena 3 Uredbe,

ker je za zagotovitev enotne uporabe nomenklature skupne carinske tarife treba predpisati določbe o tarifni uvrstitvi razkosanih sprednjih četrti goveda v svežem ali ohlajenem stanju, od katerih je odstranjeno prvo vratno vretence (atlas);

ker tarifna podštevilka 02.01 A II a) 4 aa) skupne carinske tarife, ki je v prilogi Uredbe Sveta (EGS) št. 950/68 [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 882/79 [4], velja za goveje meso, sveže ali ohlajeno, s kostmi;

ker opomba 1 A e) k poglavju 2 skupne carinske tarife natančno opredeljuje razkosane sprednje četrti in posebej navaja, da so to sprednji deli polovic trupov z vsemi kostmi; ker izdelkov, ki ne vključujejo atlas kosti, ni mogoče šteti kot razkosane sprednje četrti;

ker je treba zadevne izdelke uvrstiti kot goveje meso, sveže ali ohlajeno, drugo, s kostmi v tarifno podštevilko 02.01 A II a) 4 aa);

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Odbora za nomenklaturo skupne carinske tarife,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Razkosane sprednje četrti goveda v svežem ali ohlajenem stanju, od katerih je odstranjeno prvo vratno vretence (atlas), se uvrstijo v naslednjo tarifno podštevilko skupne carinske tarife:

02.01 Meso in užitni odpadki živali iz tarifnih številk 01.01, 01.02, 01.03 ali 01.04, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno:

A. meso:

II. goveje:

a) sveže ali ohlajeno:

4. drugo:

aa) s kostmi

Člen 2

Ta uredba začne veljati enaindvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. maja 1979

Za Komisijo

Étienne Davignon

Član Komisije

[1] UL L 14, 21.1.1969, str. 1.

[2] UL L 40, 11.2.1977, str. 1.

[3] UL L 172, 22.7.1968, str. 1.

[4] UL L 111, 4.5.1979, str. 14.

--------------------------------------------------

Top