EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31979R0561

Uredba Sveta (EGS) št. 561/79 z dne 5. marca 1979 o uporabi Sklepa št. 3/78 Sveta za sodelovanje EGS-Tunizija o spremembi Protokola o opredelitvi pojma izdelki s poreklom in načinih upravnega sodelovanja k Sporazumu o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Tunizijo

OJ L 80, 31.3.1979, p. 44–44 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 02 Volume 007 P. 156 - 198
Spanish special edition: Chapter 02 Volume 005 P. 218 - 260
Portuguese special edition: Chapter 02 Volume 005 P. 218 - 260
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 008 P. 58 - 58
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 008 P. 58 - 58
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 001 P. 276 - 276
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 001 P. 276 - 276
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 001 P. 276 - 276
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 001 P. 276 - 276
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 001 P. 276 - 276
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 001 P. 276 - 276
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 001 P. 276 - 276
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 001 P. 276 - 276
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 001 P. 276 - 276
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 001 P. 265 - 265
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 001 P. 265 - 265
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 005 P. 81 - 81

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/561/oj

31979R0561Uradni list L 080 , 31/03/1979 str. 0044 - 0044
finska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 8 str. 0058
grška posebna izdaja: poglavje 02 zvezek 7 str. 0156
švedska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 8 str. 0058
španska posebna izdaja: poglavje 02 zvezek 5 str. 0218
portugalska posebna izdaja poglavje 02 zvezek 5 str. 0218


Uredba Sveta (EGS) št. 561/79

z dne 5. marca 1979

o uporabi Sklepa št. 3/78 Sveta za sodelovanje EGS-Tunizija o spremembi Protokola o opredelitvi pojma "izdelki s poreklom" in načinih upravnega sodelovanja k Sporazumu o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Tunizijo

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 113 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker je bil Sporazum o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Tunizijo [1] podpisan 25. aprila 1976 in je začel veljati 1. januarja 1979;

ker je Svet za sodelovanje EGS-Tunizija v skladu s členom 28 Protokola o opredelitvi pojma "izdelki s poreklom" in načinih upravnega sodelovanja sprejel Sklep št. 3/78 o spremembi Protokola v zvezi s pravili o poreklu;

ker bi bilo treba v Skupnosti ta sklep uporabljati,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sklep št. 3/78 Sveta za sodelovanje EGS-Tunizija se uporablja v Skupnosti.

Besedilo Sklepa je priloženo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih Skupnosti.

Uporablja se od 1. januarja 1979.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. marca 1979

Za Svet

Predsednik

J. François-poncet

[1] UL L 265, 27.9.1978, str.1.

--------------------------------------------------

Top