EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31979L0268

Direktiva Sveta z dne 5. marca 1979 o spremembi Direktive 77/504/EGS o čistopasemskem plemenskem govedu

OJ L 62, 13.3.1979, p. 5–5 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 024 P. 257 - 257
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 016 P. 48 - 48
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 016 P. 48 - 48
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 010 P. 199 - 199
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 010 P. 199 - 199
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 004 P. 48 - 48
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 004 P. 48 - 48
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 004 P. 48 - 48
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 004 P. 48 - 48
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 004 P. 48 - 48
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 004 P. 48 - 48
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 004 P. 48 - 48
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 004 P. 48 - 48
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 004 P. 48 - 48
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 003 P. 75 - 75
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 003 P. 75 - 75

No longer in force, Date of end of validity: 01/01/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1979/268/oj

31979L0268Uradni list L 062 , 13/03/1979 str. 0005 - 0005
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 10 str. 0199
grška posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 24 str. 0257
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 10 str. 0199
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 16 str. 0048
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 16 str. 0048


Direktiva Sveta

z dne 5. marca 1979

o spremembi Direktive 77/504/EGS o čistopasemskem plemenskem govedu

(79/268/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti členov 43 in 100 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker je Direktiva Sveta 77/504/EGS z dne 25. julija 1977 o čistopasemskem plemenskem govedu [4] določila pogoje za postopno sprostitev prometa znotraj Skupnosti na tem področju;

ker je do uveljavitve pravil Skupnosti v tej zadevi sprejeto splošno načelo v skladu s členom 7 navedene direktive, da za uvoz iz držav nečlanic ne bi smeli veljati ugodnejši pogoji, kakor veljajo za promet znotraj Skupnosti;

ker pravila Skupnosti v zvezi s prometom med državami članicami še niso v celoti vzpostavljena, zlasti kar zadeva merila za vpis v rodovniško knjigo; ker ta pravila ne bodo v celoti vzpostavljena, dokler se ne sprejme vrsta izvedbenih ukrepov, zlasti tistih, predvidenih v členu 6 zgoraj navedene direktive; ker je zato treba predvideti, da se člen 7 navedene direktive uporabi ob uvedbi predpisov znotraj Skupnosti,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Člen 9 Direktive 77/504/EGS se nadomesti z naslednjim:

"Člen 9

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za:

(a) uskladitev s to direktivo, z izjemo člena 7, najpozneje do 1. januarja 1979;

(b) uskladitev s členom 7 glede vsake točke, ki jo zajema, na datume, ko so usklajeni z ustreznimi določbami, ki se uporabljajo v prometu znotraj Skupnosti, ter zlasti odločbami, naknadno sprejetimi v skladu s členom 6.

O tem takoj obvestijo Komisijo."

.

Člen 2

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 5. marca 1979

Za Svet

Predsednik

P. Mehaignerie

[1] UL C 9, 11.1.1979, str. 4.

[2] Mnenje z dne 16. februarja 1979 (še ni bilo objavljeno v Uradnem listu).

[3] Mnenje z dne 21. in 22. februarja 1979 (še ni bilo objavljeno v Uradnem listu).

[4] UL L 206, 12.8.1977, str. 8.

--------------------------------------------------

Top