Help Print this page 

Document 31978R2454

Title and reference
Uredba Sveta (EGS) št. 2454/78 z dne 19. septembra 1978 o sprejetju Sporazuma v obliki izmenjave pisem o spremembi Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško, katerega namen je prilagoditi nekatere tarifne specifikacije
  • In force
OJ L 303, 28.10.1978, p. 1–1 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 11 Volume 013 P. 125 - 125
Spanish special edition: Chapter 11 Volume 011 P. 163 - 175
Portuguese special edition: Chapter 11 Volume 011 P. 163 - 175
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 001 P. 270 - 270
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 001 P. 270 - 270
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 001 P. 270 - 270
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 001 P. 270 - 270
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 001 P. 270 - 270
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 001 P. 270 - 270
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 001 P. 270 - 270
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 001 P. 270 - 270
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 001 P. 270 - 270
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 001 P. 259 - 259
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 001 P. 259 - 259
Special edition in Croatian: Information about publishing OJ Special Edition not found, P. 27 - 27

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1978/2454/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 19/09/1978
  • Date of effect: 01/01/1978; uporaba glej člen 3
  • Date of effect: 31/10/1978; začetek veljavnosti datum objave + 3 glej člen 3
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Svet Evropske unije
  • Form: Uredba
Text

31978R2454Uradni list L 303 , 28/10/1978 str. 0001 - 0001
grška posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 13 str. 0125
španska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 11 str. 0163
portugalska posebna izdaja poglavje 11 zvezek 11 str. 0163


Uredba Sveta (EGS) št. 2454/78

z dne 19. septembra 1978

o sprejetju Sporazuma v obliki izmenjave pisem o spremembi Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško, katerega namen je prilagoditi nekatere tarifne specifikacije

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 113 Pogodbe,

ob upoštevanju priporočila Komisije,

ker bi bilo treba zaradi sprememb iz Priporočila Sveta za carinsko sodelovanje z dne 18. junija 1976 in zaradi nekaterih avtonomnih sprememb skupne carinske tarife in norveške carinske tarife, prilagoditi nekatere tarifne specifikacije v Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško [1];

ker je prav tako treba spremeniti zgoraj omenjeni sporazum zato, da se vzpostavi poenostavljen postopek za prilagoditev tarifnih specifikacij v primeru nadaljnjih sprememb tarif pri pogodbenih strankah,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sporazum v obliki izmenjave pisem o spremembi Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško se odobri v imenu Skupnosti.

Besedilo Sporazuma je priloženo k tej uredbi.

Člen 2

Predsednika Sveta se pooblasti, da imenuje osebo, pooblaščeno za podpis Sporazuma, ki zavezuje Skupnost.

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih Skupnosti.

Uporablja se od 1. januarja 1978.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. septembra 1978

Za Svet

Predsednik

H.-D. Genscher

[1] UL L 171, 27.6.1973, str. 2.

--------------------------------------------------

Top