EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31978R2216

Uredba Sveta (EGS) št. 2216/78 z dne 26. septembra 1978 o sklenitvi Sporazuma o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Arabsko republiko Sirijo

OJ L 269, 27.9.1978, p. 1–1 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 11 Volume 012 P. 184 - 184
Spanish special edition: Chapter 11 Volume 011 P. 3 - 89
Portuguese special edition: Chapter 11 Volume 011 P. 3 - 89
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 007 P. 183 - 183
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 007 P. 183 - 183
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 013 P. 260 - 260
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 013 P. 260 - 260
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 013 P. 260 - 260
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 013 P. 260 - 260
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 013 P. 260 - 260
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 013 P. 260 - 260
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 013 P. 260 - 260
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 013 P. 260 - 260
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 013 P. 260 - 260
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 002 P. 204 - 204
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 002 P. 204 - 204
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 021 P. 3 - 3

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1978/2216/oj

Related international agreement

31978R2216



Uradni list L 269 , 27/09/1978 str. 0001 - 0001
finska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 7 str. 0183
grška posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 12 str. 0184
švedska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 7 str. 0183
španska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 11 str. 0003
portugalska posebna izdaja poglavje 11 zvezek 11 str. 0003


Uredba Sveta (EGS) št. 2216/78

z dne 26. septembra 1978

o sklenitvi Sporazuma o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Arabsko republiko Sirijo

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 238 Pogodbe,

ob upoštevanju priporočila Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ker je treba skleniti Sporazum o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Arabsko republiko Sirijo, podpisan v Bruslju 18. januarja 1977,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

S to uredbo se v imenu Skupnosti odobri Sporazum o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Arabsko republiko Sirijo.

Besedilo Sporazuma je priloženo tej uredbi.

Člen 2

Predsednik Sveta Evropskih skupnosti da uradno obvestilo, predvideno v členu 49 Sporazuma [2].

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. septembra 1978

Za Svet

Predsednik

J. Ertl

[1] UL C 133, 6.6.1977, str. 52.

[2] Datum začetka veljavnosti tega sporazuma bo v Uradnem listu Evropskih skupnosti objavil Generalni sekretariat Sveta.

--------------------------------------------------

Top