EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31978R2211

Uredba Sveta (EGS) št. 2211/78 z dne 26. septembra 1978 o sklenitvi Sporazuma o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Maroko

OJ L 264, 27.9.1978, p. 1–1 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 11 Volume 010 P. 130 - 130
Spanish special edition: Chapter 11 Volume 009 P. 3 - 120
Portuguese special edition: Chapter 11 Volume 009 P. 3 - 120
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 005 P. 181 - 181
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 005 P. 181 - 181
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 013 P. 155 - 155
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 013 P. 155 - 155
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 013 P. 155 - 155
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 013 P. 155 - 155
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 013 P. 155 - 155
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 013 P. 155 - 155
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 013 P. 155 - 155
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 013 P. 155 - 155
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 013 P. 155 - 155
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 002 P. 202 - 202
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 002 P. 202 - 202
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 080 P. 11 -

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1978/2211/oj

31978R2211Uradni list L 264 , 27/09/1978 str. 0001 - 0001
finska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 5 str. 0181
grška posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 10 str. 0130
švedska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 5 str. 0181
španska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 9 str. 0003
portugalska posebna izdaja poglavje 11 zvezek 9 str. 0003


Uredba Sveta (EGS) št. 2211/78

z dne 26. septembra 1978

o sklenitvi Sporazuma o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Maroko

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 238 Pogodbe,

ob upoštevanju priporočila Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ker je treba skleniti Sporazum o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Maroko, podpisan v Rabatu 27. aprila 1976,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

S to uredbo se v imenu Skupnosti sklene Sporazum o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Maroko.

Besedilo Sporazuma je priloženo tej uredbi.

Člen 2

Predsednik Sveta Evropskih skupnosti da uradno obvestilo, predvideno v členu 60 Sporazuma [2].

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. septembra 1978

Za Svet

Predsednik

J. Ertl

[1] UL C 259, 4.11.1976, str. 15.

[2] Datum začetka veljavnosti Sporazuma bo v Uradnem listu Evropskih skupnosti objavil Generalni sekretariat Sveta.

--------------------------------------------------

Top