Help Print this page 

Document 31978R0850

Title and reference
Uredba Sveta (EGS) št. 850/78 z dne 24. aprila 1978 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem o spremembi Priloge A k Protokolu 1 Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo
  • In force
OJ L 116, 28.4.1978, p. 1–1 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 11 Volume 009 P. 196 - 196
Spanish special edition: Chapter 11 Volume 008 P. 4 - 6
Portuguese special edition: Chapter 11 Volume 008 P. 4 - 6
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 002 P. 111 - 111
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 002 P. 111 - 111
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 001 P. 193 - 195
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 001 P. 193 - 195
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 001 P. 193 - 195
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 001 P. 193 - 195
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 001 P. 193 - 195
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 001 P. 193 - 195
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 001 P. 193 - 195
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 001 P. 193 - 195
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 001 P. 193 - 195
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 001 P. 182 - 184
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 001 P. 182 - 184
Special edition in Croatian: Information about publishing OJ Special Edition not found, P. 24 - 26

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1978/850/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 24/04/1978
  • Date of effect: 29/04/1978; začetek veljavnosti datum objave + 1 glej člen 3
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Svet Evropske unije
  • Form: Uredba
Procedure
Relationship between documents
Text

31978R0850Uradni list L 116 , 28/04/1978 str. 0001 - 0003
finska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 2 str. 0111
grška posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 9 str. 0196
švedska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 2 str. 0111
španska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 8 str. 0004
portugalska posebna izdaja poglavje 11 zvezek 8 str. 0004


Uredba Sveta (EGS) št. 850/78

z dne 24. aprila 1978

o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem o spremembi Priloge A k Protokolu 1 Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 113 Pogodbe,

ob upoštevanju priporočila Komisije,

ker bi bilo treba skleniti Sporazum v obliki izmenjave pisem o spremembi Priloge A k Protokolu 1 Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo [1],

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V imenu Skupnosti se odobri Sporazum v obliki izmenjave pisem o spremembi Priloge A k Protokolu 1 Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo.

Besedilo Sporazuma je priloženo k tej uredbi.

Člen 2

Predsednika Sveta se pooblasti, da imenuje osebo, pooblaščeno za podpis Sporazuma, ki zavezuje Skupnost.

Člen 3

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih Skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 24. aprila 1978

Za Svet

Predsednik

P. Dalsager

[1] UL L 300, 31.12.1972, str. 189.

--------------------------------------------------

Sporazum

v obliki izmenjave pisem o spremembi Priloge A k Protokolu 1 Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo

Pismo št. 1

Bruselj, …

Vaša visokost,

po prehodnih ureditvah, predvidenih v Protokolu 1 Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo, podpisanim 22. julija 1972, je Združeno kraljestvo pooblaščeno, da vsako leto odpre tarifne kvote z dajatvijo nič za nekatere izdelke iz poglavja 48 Priloge A k Protokolu 1.

Švica je zahtevala, da se te kvote nadomestijo z enotno kvoto.

Pristojni organi Združenega kraljestva in Švice so v svojih tehničnih razpravah sklenili, da bi lahko izvoz švicarskih izdelkov iz poglavja 48 pokrivala enotna tarifna kvota, kar bi bil amalgam za ravni kvot sedanjih devetih tarifnih številk.

Pravilo glede dovoljenega letnega porasta v višini 5 % se uporablja tudi za enotno kvoto.

Zato Skupnost meni, da bi bilo treba v skladu s členom 1(4) Protokola 1 Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo devet začetnih tarifnih kvot z dajatvijo nič, ki jih je Združeno kraljestvo leta 1974 lahko odprlo glede Švice za nekatere izdelke iz poglavja 48, ki so našteti v stolpcu Združenega kraljestva v Prilogi A k navedenemu Protokolu 1, nadomestiti z enotno kvoto. V skladu z določbami člena 1(4) v Protokolu 1 je kvota, ki jo je Združeno kraljestvo za 1978 upravičeno odpreti, ena od 2834 ton.

Bil bi hvaležen, če bi potrdili soglasje vaše vlade glede vsebine tega pisma.

Sprejmite, prosim, vaša visokost, izraz mojega globokega spoštovanja.

V imenu SvetaEvropskih skupnosti

Pismo št. 2

Bruselj, …

Spoštovani,

V čast mi je potrditi današnji prejem vašega pisma z naslednjo vsebino:

"Po prehodnih ureditvah, predvidenih v Protokolu 1 Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo, podpisanim 22. julija 1972, je Združeno kraljestvo pooblaščeno, da vsako leto odpre tarifne kvote z dajatvijo nič za nekatere izdelke iz poglavja 48 Priloge A k Protokolu 1.

Švica je zahtevala, da se te kvote nadomestijo z enotno kvoto.

Pristojni organi Združenega kraljestva in Švice so v svojih tehničnih razpravah sklenili, da bi lahko izvoz švicarskih izdelkov iz poglavja 48 pokrivala enotna tarifna kvota, kar bi bil amalgam za ravni kvot sedanjih devetih tarifnih številk.

Pravilo glede dovoljenega letnega porasta v višini 5 % se uporablja tudi za enotno kvoto.

Zato Skupnost meni, da bi bilo treba v skladu s členom 1(4) Protokola 1 Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo devet začetnih tarifnih kvot z dajatvijo nič, ki jih je Združeno kraljestvo leta 1974 lahko odprlo glede Švice za nekatere izdelke iz poglavja 48, ki so našteti v stolpcu Združenega kraljestva v Prilogi A k navedenemu Protokolu 1, nadomestiti z enotno kvoto. V skladu z določbami člena 1(4) v Protokolu 1 je kvota, ki jo je Združeno kraljestvo za 1978 upravičeno odpreti, ena od 2834 ton.

Bil bi hvaležen, če bi potrdili soglasje vaše vlade glede vsebine tega pisma."

V čast si štejem, da lahko potrdim soglasje vlade k vsebini vašega pisma.

Sprejmite, prosim, vaša visokost, izraz mojega globokega spoštovanja.

V imenu vladeŠvicarske konfederacije

--------------------------------------------------

Top