EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31978R0554

Uredba Komisije (EGS) št. 554/78 z dne 17. marca 1978 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2182/77 v zvezi s prodajo zamrznjenega govejega mesa iz intervencijskih zalog za predelavo v Skupnosti

OJ L 76, 18.3.1978, p. 8–8 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 013 P. 253 - 253
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 013 P. 253 - 253
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 009 P. 176 - 176
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 009 P. 176 - 176
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 003 P. 199 - 199
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 003 P. 199 - 199
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 003 P. 199 - 199
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 003 P. 199 - 199
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 003 P. 199 - 199
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 003 P. 199 - 199
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 003 P. 199 - 199
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 003 P. 199 - 199
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 003 P. 199 - 199

No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1978/554/oj

31978R0554Uradni list L 076 , 18/03/1978 str. 0008 - 0008
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 9 str. 0176
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 13 str. 0253
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 9 str. 0176
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 13 str. 0253


Uredba Komisije (EGS) št. 554/78

z dne 17. marca 1978

o spremembi Uredbe (EGS) št. 2182/77 v zvezi s prodajo zamrznjenega govejega mesa iz intervencijskih zalog za predelavo v Skupnosti

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 805/68 z dne 27. junija 1968 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso [1], nazadnje spremenjene z Uredbo (EGS) št. 425/77 [2], zlasti njenega člena 7(3),

ker je treba, kadar so zadnje četrti govedi prodane v skladu z Uredbo Komisije (EGS) št. 2182/77 z dne 30. septembra 1977 o natančnih navodilih za prodajo zamrznjenega govejega mesa iz intervencijskih zalog za predelavo v Skupnosti ter o spremembah Uredbe (EGS) št. 1687/76 [3], določiti, da je dovoljena odprema pred predelavo določenih kosov, katerih cena in kakovost ne upravičujeta predelave; ker je zato treba spremeniti Uredbo (EGS) št. 2182/77;

ker člen 4(1) Uredbe (EGS) št. 2182/77 ureja polog varščine, izračunane za jamstvo, da bo proizvod predelan, pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe; ker so izkušnje pokazale potrebo po določitvi roka za polog te varščine, da bi se bodočim kupcem preprečilo neupravičeno odlaganje sklepanja kupoprodajnih pogodb; ker je, poleg tega, treba sprejeti prehodne ukrepe za transakcije, za katere trenutno tečejo pogajanja;

ker so ukrepi, predvideni v tej uredbi v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za goveje in telečje meso,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. V členu 1(2) in v Prilogi Uredbe (EGS) št. 2182/77 se beseda "zamrznjeno" izbriše.

2. Naslednij odstavek se doda členu 1 Uredbe (EGS) št. 2182/77:

"4. Za namene te uredbe se lahko predelava zadnjih četrti izvede po odstranitvi navedenih kosov: file in ledja. V takem primeru se 100 kilogramov zadnjih četrti s kostmi, po odstranitvi fileja in ledij, šteje kot enako 66 kilogramom odkoščenega mesa."

Člen 2

Prvi pododstavek člena 4(1) Uredbe (EGS) št. 2182/77 se spremeni in se glasi:

"1. Varščina, izračunana za jamstvo, da bodo proizvodi predelani, se položi pri pristojnem organu države članice, kjer bo potekala predelava, pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe in najkasneje v dveh tednih po predložitvi vloge za nakup ali prijave na razpis. Polog je v nacionalni valuti te države članice."

Člen 3

V primeru vlog za nakup ali ponudb, vloženih v okviru Uredbe (EGS) št. 2182/77, se varščino iz člena 4(1) položi najkasneje 31. marca 1978.

Člen 4

Ta uredba začne veljati 20. marca 1978.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. marca 1978

Za Komisijo

Finn Gundelach

Podpredsednik

[1] UL L 148, 28.6.1968, str. 24.

[2] UL L 61, 5.3.1977, str. 1.

[3] UL L 251, 1.10.1977, str. 60.

--------------------------------------------------

Top