EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31978L0630

Direktiva Sveta z dne 19. junija 1978 ki prvič spreminja Direktivo 76/118/EEC o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z dehidriranim ali delno dehidriranim konzerviranim mlekom za človeško prehrano

OJ L 206, 29.7.1978, p. 12–12 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 022 P. 66 - 66
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 008 P. 211 - 211
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 008 P. 211 - 211
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 008 P. 161 - 161
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 008 P. 161 - 161
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 003 P. 249 - 249
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 003 P. 249 - 249
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 003 P. 249 - 249
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 003 P. 249 - 249
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 003 P. 249 - 249
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 003 P. 249 - 249
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 003 P. 249 - 249
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 003 P. 249 - 249
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 003 P. 249 - 249

No longer in force, Date of end of validity: 16/07/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1978/630/oj

31978L0630Uradni list L 206 , 29/07/1978 str. 0012 - 0012
finska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 8 str. 0161
grška posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 22 str. 0066
švedska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 8 str. 0161
španska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 8 str. 0211
portugalska posebna izdaja poglavje 13 zvezek 8 str. 0211


Direktiva Sveta

z dne 19. junija 1978

ki prvič spreminja Direktivo 76/118/EEC o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z dehidriranim ali delno dehidriranim konzerviranim mlekom za človeško prehrano

(78/630/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti njenih členov 43 in 100,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [2]

ker Direktiva Sveta 76/118/EGS z dne 18. decembra 1975 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z dehidriranim ali delno dehidriranim konzerviranim mlekom za človeško prehrano [3] v členu 3(1) določa, da se lahko za proizvode, opredeljene v Prilogi k navedeni direktivi, uporabijo samo označbe, navedene in opredeljene v navedeni Prilogi; ker je v točki 1(c) te Priloge označba "nesladkano zgoščeno delno posneto mleko" navedena in opredeljena; ker je po tej določbi edino mleko, ki se lahko prodaja v maloprodaji s to označbo delno dehidrirano mleko, ki vsebuje, preračunano na maso, med 4 in 4,5 % maščob in ne manj kot 24 % skupne suhe snovi mleka,

ker zaradi težav razumevanja s strani kupcev Direktiva 76/118/EGS v členu 3(2) določa določene označbe, katerih uporabo lahko zadevne države članice pridržijo za njihova ozemlja,

ker so se podobne težave pojavile v nekaterih državah članicah v zvezi z označbo nesladkano zgoščeno delno posneto mleko, ki se lahko prodaja v maloprodaji; ker je zato treba tem državam dati možnost, določeno v členu 3(2) Direktive 76/118/EGS, kar zadeva maloprodajo proizvodov z zgornjo označbo,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Členu 3(2) Direktive 76/118/EGS se doda naslednje:

"(d) "Geëvaporeerde halfvolle melk" v Belgiji in na Nizozemskem ter "lait demi-écrémé" ter "lait demi-écrémé concentré non sucré" v Belgiji, Franciji in Luksemburgu za označitev, za maloprodajo, proizvoda, navedenega v točki 1 (c) Priloge."

Člen 2

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Luksemburgu, 19. junija 1978

Za Svet

Predsednik

P. Dalsager

[1] OJ C 183, 1.8.1977, str. 59

[2] OJ C 84, 8.4.1978, str. 3

[3] OJ L 24, 30.1.1976, str. 49

--------------------------------------------------

Top