Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31978L0511

Direktiva Komisije z dne 24. maja 1978 o spremembi Direktive 74/268/EGS o posebnih pogojih glede prisotnosti Avena fatua v semenu krmnih rastlin in žit

OJ L 157, 15.6.1978, p. 34–34 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 021 P. 150 - 150
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 014 P. 118 - 118
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 014 P. 118 - 118
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 010 P. 4 - 4
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 010 P. 4 - 4
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 003 P. 231 - 231
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 003 P. 231 - 231
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 003 P. 231 - 231
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 003 P. 231 - 231
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 003 P. 231 - 231
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 003 P. 231 - 231
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 003 P. 231 - 231
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 003 P. 231 - 231
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 003 P. 231 - 231

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1978/511/oj

31978L0511Uradni list L 157 , 15/06/1978 str. 0034 - 0034
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 10 str. 0004
grška posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 21 str. 0150
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 10 str. 0004
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 14 str. 0118
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 14 str. 0118


Direktiva Komisije

z dne 24. maja 1978

o spremembi Direktive 74/268/EGS o posebnih pogojih glede prisotnosti Avena fatua v semenu krmnih rastlin in žit

(78/511/EGS)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 66/401/EGS z dne 14. junija 1966, o trženju semena krmnih rastlin [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Sveta 78/55/EGS [2], in zlasti člena 11 Direktive,

ker je navedena direktiva določila dovoljena odstopanja vrednosti v zvezi s prisotnostjo Avena fatua v semenu krmnih rastlin;

ker so se ta dovoljena odstopanja vrednosti za določene zahteve zdela previsoka;

ker je Direktiva Komisije 74/268/EGS z dne 2. maja 1974 [3] zato določila posebne pogoje v zvezi s prisotnostjo Avena fatua v semenu krmnih rastlin;

ker je Prva Direktiva Komisije 78/386/EGS z dne 18. aprila 1978 o spremembi Priloge k Direktivi Sveta 66/401/EGS o trženju semena krmnih rastlin [4] določila nove pogoje na ravni Skupnosti v zvezi s prisotnostjo Avena fatua v semenu krmnih rastlin,

ker zaradi teh sprememb posebni pogoji iz Direktive 74/268/EGS niso več potrebni;

ker je treba te posebne pogoje, glede semena krmnih rastlin, zato odpraviti;

ker so ukrepi, predvideni s to direktivo, v skladu z mnenjem Stalnega odbora za seme in razmnoževalni material za poljedelstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo,

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Člen 1 Direktive 74/268/EGS se razveljavi.

Člen 2

Države članice najpozneje 1. julija 1980 sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. O tem takoj obvestijo Komisijo, ki obvesti ostale države članice.

Člen 3

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 24. maja 1978

Za Komisijo

Finn Gundelach

Podpredsednik

[1] UL 125, 11.7.1966, str. 2298/66.

[2] UL L 16, 20.1.1978, str. 23.

[3] UL L 141, 24.5.1974, str. 19.

[4] UL L 113, 25.4.1978, str. 1.

--------------------------------------------------

Top