EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31977R1659

Uredba Sveta (EGS) št. 1659/77 z dne 18. julija 1977 o zaščitnih ukrepih, določenih v Sporazumu o sodelovanju in Začasnem sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Hašemitsko kraljevino Jordanijo

OJ L 186, 26.7.1977, p. 3–4 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 11 Volume 009 P. 55 - 56
Spanish special edition: Chapter 11 Volume 006 P. 233 - 234
Portuguese special edition: Chapter 11 Volume 006 P. 233 - 234
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 003 P. 106 - 107
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 003 P. 106 - 107
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 012 P. 123 - 124
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 012 P. 123 - 124
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 012 P. 123 - 124
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 012 P. 123 - 124
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 012 P. 123 - 124
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 012 P. 123 - 124
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 012 P. 123 - 124
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 012 P. 123 - 124
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 012 P. 123 - 124
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 002 P. 151 - 152
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 002 P. 151 - 152
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 126 P. 3 - 4

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1977/1659/oj

31977R1659Official Journal L 186 , 26/07/1977 P. 0003 - 0004
Finnish special edition: Chapter 11 Volume 3 P. 0106
Greek special edition: Chapter 11 Volume 9 P. 0055
Swedish special edition: Chapter 11 Volume 3 P. 0106
Spanish special edition: Chapter 11 Volume 6 P. 0233
Portuguese special edition Chapter 11 Volume 6 P. 0233


Uredba Sveta (EGS) št. 1659/77

z dne 18. julija 1977

o zaščitnih ukrepih, določenih v Sporazumu o sodelovanju in Začasnem sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Hašemitsko kraljevino Jordanijo

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti členov 43 in 113 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ker sta bila 18. januarja 1977 podpisana Sporazum o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Hašemitsko kraljevino Jordanijo (v nadaljnjem besedilu: "Sporazum o sodelovanju") in Začasni sporazum [2];

ker je treba za namene izvajanja zaščitnih klavzul in previdnostnih ukrepov, določenih v členih 30 do 32 in 40 Sporazuma o sodelovanju ter členih 22 do 24 in 31 Začasnega sporazuma, določiti podrobna pravila za uporabo uredb Skupnosti, zlasti Uredbe Sveta (EGS) št. 1439/74 z dne 4. junija 1974 o skupnih pravilih za uvoz [3] in Uredbe Sveta (EGS) št. 459/68 z dne 5. aprila 1968 o zaščiti proti dampingu ali dodeljevanju podpor ali subvencij s strani držav, ki niso članice Evropske gospodarske skupnosti [4], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2011/73 [5],

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V primeru ravnanj, na podlagi katerih Skupnost lahko uporabi zaščitne ukrepe na podlagi člena 32 Sporazuma o sodelovanju in člena 24 Začasnega sporazuma, Komisija odloči ali so zadevna ravnanja združljiva s Sporazumom, brez poseganja v člen 2 te uredbe in po tem, ko na lastno pobudo ali na zahtevo države članice preuči primer.

Člen 2

V primeru dampinga ali državnih pomoči, na podlagi katerih Skupnost lahko uporabi ukrepe, določene v členu 30 Sporazuma o sodelovanju in členu 22 Začasnega sporazuma, se o uvedbi protidampinških ali izravnalnih dajatev odloči v skladu s postopkom in podrobnimi pravili, določenimi v Uredbi (EGS) št. 459/68.

Člen 3

V primeru ravnanj, na podlagi katerih Skupnost lahko uporabi ukrepe, določene v členih 31 in 40 Sporazuma o sodelovanju ter členih 23 in 31 Začasnega sporazuma, lahko Svet pod pogoji, opredeljenimi v teh členih, sprejme ustrezne zaščitne ukrepe v skladu s postopkom in podrobnimi pravili, določenimi v Uredbi (EGS) št. 1439/74 in zlasti v členu 13(2) in (3) Uredbe.

V nujnih primerih in pod pogoji, opredeljenimi v členu 31 Sporazuma o sodelovanju in členu 23 Začasnega sporazuma, lahko:

- Komisija sprejme ustrezne zaščitne ukrepe v skladu s postopkom in podrobnimi pravili, določenimi v Uredbi (EGS) št. 1439/74 in zlasti v členu 12(2) in (3) Uredbe,

- katera koli država članica sprejme začasne zaščitne ukrepe v skladu s postopkom, opisanim v členu 14(1) do (4) Uredbe (EGS) št. 1439/74, na podlagi odstavkov 2 do 4 navedenega člena.

Člen 4

1.Ta uredba ne posega v uporabo uredb o skupni ureditvi kmetijskih trgov ali upravnih določb Skupnosti oziroma nacionalnih upravnih določb, ki izhajajo iz teh uredb, niti posebnih uredb, sprejetih v skladu s členom 235 Pogodbe za predelane kmetijske proizvode; uporablja se kot dopolnitev navedenim uredbam in upravnim določbam.

2. Vendar pa se druga alinea drugega odstavka člena 3 ne uporablja za proizvode, ki jih zajemajo take uredbe.

Člen 5

Komisija uradno obvesti Svet za sodelovanje in Skupni odbor, kot je določeno v členu 32 Sporazuma o sodelovanju in členu 24 Začasnega sporazuma.

Člen 6

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. julija 1977

Za Svet

Predsednik

A. Humblet

[1] Mnenje podano 8. julija 1977 (še neobjavl

jeno v Uradnem listu).

[2] UL L 126, 23.5.1977, str. 166.

[3] UL L 159, 15.6.1974, str. 1.

[4] UL L 93, 17.4.1968, str. 1.

[5] UL L 206, 27.7.1973, str. 3.

Top