Help Print this page 

Document 31977L0096R(01)

Title and reference
Berigtigelse til Rådets direktiv 77/96/EØF af 21. december 1976 om trikinundersøgelse i forbindelse med indførsel af fersk kød af tamsvin fra tredjelande (EFT nr. L 26 af 31.1.1977)

OJ L 223, 18.8.1990, p. 24–24 (DA)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1977/96/corrigendum/1990-08-18/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html DA
PDF pdf DA
Official Journal Display Official Journal
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 18/08/1990
Miscellaneous information
  • Author: Svet Evropske unije
  • Form: Direktiva, Popravek
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

31977L0096R(01)

Berigtigelse til Rådets direktiv 77/96/EØF af 21. december 1976 om trikinundersøgelse i forbindelse med indførsel af fersk kød af tamsvin fra tredjelande (EFT nr. L 26 af 31.1.1977)

EF-Tidende nr. L 223 af 18/08/1990 s. 0024 - 0024


BERIGTIGELSE TIL :

77/96/EOEF: Raadets direktiv af 21. december 1976 om trikinundersoegelse i forbindelse med indfoersel af fersk koed af tamsvin fra tredjelande

Side 68, artikel 3, stk. 2, andet afsnit, foerste linje:

1.2 // i stedet for: // »Udfoerelsen af frysebehandlingen skal attesteres . . .« // laeses: // »Udfoerelsen af frysebehandlingen i det udfoerende tredjeland skal attesteres . . .«

Side 68, artikel 3, stk. 3, andet afsnit, foerste og anden linje:

1.2 // i stedet for: // »Saafremt det ferske koed har vaeret underkastet frysebehandling i det udfoerende tredjeland, skal dette attesteres . . .« // laeses: // »Udfoerelsen af frysebehandlingen i medlemsstaten skal attesteres . . .«

Top