EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31976R2300

Uredba Sveta (EGS) št. 2300/76 z dne 20. septembra 1976 o sklenitvi Okvirnega sporazuma o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in Kanado

OJ L 260, 24.9.1976, p. 1–1 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 11 Volume 008 P. 150 - 154
Spanish special edition: Chapter 11 Volume 006 P. 136 - 140
Portuguese special edition: Chapter 11 Volume 006 P. 136 - 140
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 003 P. 28 - 28
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 003 P. 28 - 28
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 012 P. 91 - 91
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 012 P. 91 - 91
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 012 P. 91 - 91
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 012 P. 91 - 91
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 012 P. 91 - 91
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 012 P. 91 - 91
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 012 P. 91 - 91
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 012 P. 91 - 91
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 012 P. 91 - 91
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 002 P. 121 - 121
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 002 P. 121 - 121
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 042 P. 9 - 9

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1976/2300/oj

Related international agreement

31976R2300Uradni list L 260 , 24/09/1976 str. 0001 - 0001
finska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 3 str. 0028
švedska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 3 str. 0028
grška posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 8 str. 0150
španska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 6 str. 0136
portugalska posebna izdaja poglavje 11 zvezek 6 str. 0136


Uredba Sveta (EGS) št. 2300/76

z dne 20. septembra 1976

o sklenitvi Okvirnega sporazuma o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in Kanado

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, zlasti njenih členov 113 in 235,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ker je s strani Evropske gospodarske skupnosti sklenitev Okvirnega sporazuma o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in Kanado, podpisanega v Ottawi 6. julija 1976, potrebna za dosego ciljev Skupnosti na področju zunanjih gospodarskih odnosov; ker nekatere oblike gospodarskega sodelovanja, določene v Sporazumu, presegajo pooblastila za delovanje na področju skupne trgovinske politike,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V imenu Skupnosti se s to uredbo sklene Okvirni sporazum o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in Kanado.

Besedilo Sporazuma je priloženo tej uredbi.

Člen 2

Na podlagi člena VIII Sporazuma predsednik Sveta opravi notifikacijo, da je Evropska gospodarska skupnost zaključila postopke, potrebne za začetek veljavnosti Sporazuma [2].

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. septembra 1976

Za Svet

Predsednik

M. van der Stoel

[1] Mnenje z dne 14. septembra 1976 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

[2] Dan začetka veljavnosti Sporazuma se objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

--------------------------------------------------

Top