EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31976R1518

Uredba Sveta (EGS) št. 1518/76 z dne 24. junija 1976 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem v zvezi s členom 21 Sporazuma o sodelovanju in členom 14 Začasnega sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Demokratično ljudsko republiko Alžirijo o uvozu otrobov s poreklom iz Alžirije v Skupnost

OJ L 169, 28.6.1976, p. 37–37 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 11 Volume 008 P. 104 - 104
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 010 P. 165 - 167
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 010 P. 165 - 167
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 003 P. 19 - 19
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 003 P. 19 - 19
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 003 P. 51 - 51
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 003 P. 51 - 51
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 003 P. 51 - 51
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 003 P. 51 - 51
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 003 P. 51 - 51
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 003 P. 51 - 51
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 003 P. 51 - 51
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 003 P. 51 - 51
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 003 P. 51 - 51
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 002 P. 159 - 159
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 002 P. 159 - 159

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1976/1518/oj

31976R1518Uradni list L 169 , 28/06/1976 str. 0037 - 0037
finska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 3 str. 0019
grška posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 8 str. 0104
švedska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 3 str. 0019
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 10 str. 0165
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 10 str. 0165


Uredba Sveta (EGS) št. 1518/76

z dne 24. junija 1976

o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem v zvezi s členom 21 Sporazuma o sodelovanju in členom 14 Začasnega sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Demokratično ljudsko republiko Alžirijo o uvozu otrobov s poreklom iz Alžirije v Skupnost

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 113 Pogodbe,

ob upoštevanju priporočila Komisije,

ker je bil Sporazum o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Demokratično ljudsko republiko Alžirijo podpisan 26. aprila 1976;

ker Začasni sporazum [1] o predčasnem izvajanju trgovinskih določb Sporazuma o sodelovanju, podpisan na isti dan, začne veljati 1. julija 1976;

ker je treba skleniti Sporazum v obliki izmenjave pisem v zvezi s členom 21 Sporazuma o sodelovanju in členom 14 Začasnega sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Demokratično ljudsko republiko Alžirijo o uvozu otrobov s poreklom iz Alžirije v Skupnost,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sporazum v obliki izmenjave pisem v zvezi s členom 21 Sporazuma o sodelovanju in členom 14 Začasnega sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Demokratično ljudsko republiko Alžirijo o uvozu otrobov s poreklom iz Alžirije v Skupnost se sklene v imenu Skupnosti.

Besedilo sporazuma je priloženo tej uredbi.

Člen 2

Predsednik Sveta imenuje osebo, pooblaščeno za podpis Sporazuma, ki je za Skupnost zavezujoč [2].

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. junija 1976

Za Svet

Predsednik

G. Thorn

[1] UL L 141, 28.5.1976, str. 2.

[2] Datum podpisa Sporazuma bo objavljen v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

--------------------------------------------------

Top