EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31976R1513

Uredba Sveta (EGS) št. 1513/76 z dne 24. junija 1976 o uvozu otrobov in drugih ostankov, dobljenih pri presejanju, mletju ali drugi obdelavi nekaterih žit s poreklom iz Tunizije

OJ L 169, 28.6.1976, p. 22–23 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 015 P. 177 - 178
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 010 P. 161 - 162
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 010 P. 161 - 162
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 007 P. 148 - 149
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 007 P. 148 - 149
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 003 P. 49 - 50
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 003 P. 49 - 50
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 003 P. 49 - 50
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 003 P. 49 - 50
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 003 P. 49 - 50
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 003 P. 49 - 50
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 003 P. 49 - 50
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 003 P. 49 - 50
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 003 P. 49 - 50
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 002 P. 157 - 158
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 002 P. 157 - 158
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 025 P. 16 - 17

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1976/1513/oj

31976R1513Uradni list L 169 , 28/06/1976 str. 0022 - 0023
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 7 str. 0148
grška posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 15 str. 0177
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 7 str. 0148
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 10 str. 0161
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 10 str. 0161


Uredba Sveta (EGS) št. 1513/76

z dne 24. junija 1976

o uvozu otrobov in drugih ostankov, dobljenih pri presejanju, mletju ali drugi obdelavi nekaterih žit s poreklom iz Tunizije

SVET EVROPSKIH SKUPNOST JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti členov 43 in 113 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ker sta bila Sporazum o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Tunizijo ter Začasni sporazum [2] o predčasnem izvajanju nekaterih določb Sporazuma o sodelovanju podpisana 25. aprila 1976;

ker je treba po členu 22 Sporazuma o sodelovanju in členu 15 Začasnega sporazuma, če Tunizija obračunava posebno dajatev za izvoz otrobov in ostankov, dobljenih pri presejanju, mletju ali drugi obdelavi žit, razen koruze ali riža, ki sodijo pod podštevilko 23.02 A II Skupne carinske tarife, variabilni del prelevmana zmanjšati za znesek, ki je enak 60 % povprečja variabilnih delov prelevmanov za zadevni proizvod v treh mesecih pred mesecem, v katerem se tak del določi, in se nespremenljivi del ne uvede;

ker se mora ta posebna izvozna dajatev odraziti v uvozni ceni navedenih proizvodov v Skupnosti;

ker je treba zaradi zagotovitve pravilne uporabe teh sporazumov sprejeti ukrepe, ki od uvoznika zahtevajo, da ob uvozu otrobov in drugih ostankov predloži dokazilo, da je Tunizija pobrala posebno izvozno dajatev;

ker so med drugim na podlagi Sporazuma v obliki izmenjave pisem, v zvezi s členom 22 Sporazuma o sodelovanju in členom 15 Začasnega sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Tunizijo o uvozu otrobov s poreklom iz Tunizije [3] v Skupnost, za te sporazume potrebna podrobna pravila za njihovo uporabo,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Variabilni del prelevmana za uvoz otrobov in drugih ostankov, dobljenih pri presejanju, mletju ali drugi obdelavi žit, razen koruze ali riža, ki sodijo pod podštevilko 23.02 A II Skupne Carinske tarife, s poreklom iz Tunizije, je variabilni del, ki se izračuna v skladu s členom 2 Uredbe Sveta (EGS) št. 2744/75 z dne 29. oktobra 1975 o uvozu in izvozu proizvodov, predelanih iz žit in iz riža [4], zmanjšan za znesek, ki je enak 60 % povprečja variabilnih delov prelevmanov za zadevni proizvod v treh mesecih pred mesecem, v katerem se tak del določi.

Člen 2

Člen 1 se uporablja za ves uvoz, za katerega lahko uvoznik predloži dokazilo, da je Tunizija pobrala posebno izvozno dajatev v skladu s členom 22 Sporazuma o sodelovanju ali členom 15 Začasnega sporazuma.

Člen 3

Podrobna pravila za uporabo te uredbe, zlasti glede določitve zneska, za katerega se zmanjša prelevman, se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 26 Uredbe št. 359/67/EGS.

Člen 4

Nespremenljivi del prelevmana za uvoz v Skupnost otrobov in drugih ostankov s poreklom iz Tunizije, dobljenih pri presejanju, mletju ali drugi obdelavi žit, razen koruze ali riža, ki sodijo pod podštevilko 23.02 A II Skupne carinske tarife, se ne zaračuna.

Člen 5

Ta uredba začne veljati na dan začetka veljavnosti Sporazuma v obliki izmenjave pisem, v zvezi s členom 22 Sporazuma o sodelovanju in členom 15 Začasnega sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Tunizijo o uvozu otrobov s poreklom iz Tunizije v Skupnost.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. junija 1976

Za Svet

Predsednik

G. Thorn

[1] Mnenje, podano 18. junija 1976 in še ni objavljeno v Uradnem listu.

[2] UL L 141, 28.5.1976, str. 195.

[3] UL L 169, 28.6.1976, str. 20.

[4] UL L 281, 1.11.1975, str. 65.

--------------------------------------------------

Top