EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31976R0311

Uredba Sveta (EGS) št. 311/76 z dne 9. februarja 1976 o zbiranju statističnih podatkov o tujih delavcih

OJ L 39, 14.2.1976, p. 1–1 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 67 - 67
Spanish special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 68 - 68
Portuguese special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 68 - 68
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 001 P. 189 - 189
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 001 P. 189 - 189
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 001 P. 185 - 185
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 001 P. 185 - 185
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 001 P. 185 - 185
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 001 P. 185 - 185
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 001 P. 185 - 185
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 001 P. 185 - 185
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 001 P. 185 - 185
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 001 P. 185 - 185
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 001 P. 185 - 185
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 001 P. 162 - 162
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 001 P. 162 - 162

No longer in force, Date of end of validity: 19/08/2007; razveljavil 32007R0862

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1976/311/oj

31976R0311Uradni list L 039 , 14/02/1976 str. 0001 - 0001
finska posebna izdaja: poglavje 5 zvezek 1 str. 0189
grška posebna izdaja: poglavje 05 zvezek 2 str. 0067
švedska posebna izdaja: poglavje 5 zvezek 1 str. 0189
španska posebna izdaja: poglavje 05 zvezek 2 str. 0068
portugalska posebna izdaja poglavje 05 zvezek 2 str. 0068


Uredba Sveta (EGS) št. 311/76

z dne 9. februarja 1976

o zbiranju statističnih podatkov o tujih delavcih

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, zlasti člena 213 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [2],

ker morajo biti na voljo statistični podatki o številu tujih delavcev in prvi zaposlitvi, v katero se vključijo ti delavci v državah članicah Skupnosti,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Države članice zbirajo naslednje statistične podatke v zvezi z delavci, ki so državljani druge države članice ali tretje države:

- število delavcev,

- prva zaposlitev, v katero se vključi zadevni delavec na njenem ozemlju v določenem letu.

Statistični podatki vključujejo naslednje podatke:

- državljanstvo,

- spol,

- starost,

- področje dejavnosti ali poklicno skupino,

- regijo.

2. Države članice zberejo statistične podatke enkrat letno iz različnih virov, ki so jim običajno na voljo, zlasti iz podatkov o socialnem zavarovanju, popisov prebivalstva, statističnih podatkov, ki jih zagotavljajo delodajalci, ali dovoljenj za bivanje ali delovnih dovoljenj.

Člen 2

1. Ob začetku veljavnosti te uredbe države članice pošljejo Komisiji vse razpoložljive podatke, navedene v členu 1(1).

Najkasneje pet let po začetku veljavnosti te uredbe države članice pošljejo Komisiji vse podatke, navedene v členu 1(1).

2. Ko Komisiji pošljejo podatke, države članice navedejo uporabljene vire.

Člen 3

1. Pri izvajanju te uredbe države članice tesno sodelujejo s Komisijo.

2. Države članice vsako leto najkasneje do 31. marca obvestijo Komisijo o napredku pri uporabi drugega pododstavka člena 2(1).

Na podlagi dobljenih podatkov Komisija poroča Svetu.

Člen 4

Ta uredba začne veljati prvi dan meseca, ki sledi mesecu objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. februarja 1976

Za Svet

Predsednik

G. Thorn

[1] UL C 129, 11.12.1972, str. 13.

[2] UL C 60, 26.7.1973, str. 7.

--------------------------------------------------

Top