EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31976L0766

Direktiva Sveta z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonodaje držav članic, ki se nanaša na alkoholne tablice

OJ L 262, 27.9.1976, p. 149–152 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 13 Volume 004 P. 123 - 126
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 005 P. 188 - 191
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 005 P. 188 - 191
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 005 P. 178 - 181
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 005 P. 178 - 181
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 003 P. 265 - 268
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 003 P. 265 - 268
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 003 P. 265 - 268
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 003 P. 265 - 268
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 003 P. 265 - 268
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 003 P. 265 - 268
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 003 P. 265 - 268
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 003 P. 265 - 268
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 003 P. 265 - 268
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 003 P. 81 - 84
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 003 P. 81 - 84
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 024 P. 9 - 12

No longer in force, Date of end of validity: 01/12/2015; razveljavil 32011L0017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/766/oj

31976L0766Uradni list L 262 , 27/09/1976 str. 0149 - 0152
finska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 5 str. 0178
grška posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 4 str. 0123
švedska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 5 str. 0178
španska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 5 str. 0188
portugalska posebna izdaja poglavje 13 zvezek 5 str. 0188


Direktiva Sveta

z dne 27. julija 1976

o približevanju zakonodaje držav članic, ki se nanaša na alkoholne tablice

(76/766/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 100 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [2],

ker v nekaterih državah članicah obstajajo zakoni o določanju koncentracije alkohola v mešanici vode in etanola in ker se ti zakoni med državami članicami razlikujejo ter s tem ustvarjajo ovire v trgovini; ker je zato na tem področju potrebno usklajevanje na ravni Skupnosti in skupna opredelitev;

ker je Svet z resolucijo o industrijski politiki z dne 17. decembra 1973 [3] pozval Komisijo, da mu do 1. decembra 1974 posreduje predlog direktive o alkoholometriji in alkoholometrih;

ker je usklajevanje zakonodaje in drugih predpisov, ki se nanašajo na metodo določanja koncentracije alkohola iz rezultatov meritev, hkrati pomembno dopolnilo k direktivi o usklajevanju alkoholometrov in alkoholnih hidrometrov, s čimer bi odstranili vsako tveganje dvoumnosti ali spora,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Ta direktiva opredeljuje metodo za izražanje koncentracije alkohola glede na prostornino oziroma na maso, kot je določeno v prilogi, in navaja formulo, s katero je mogoče sestaviti tablice za izračunavanje koncentracije alkohola na podlagi meritev.

Člen 2

Od 1. januarja 1980 države članice ne smejo več dvomiti o vrednostih koncentracije alkohola, izpeljanih iz alkoholnih tablic, ki so bile sestavljene na podlagi formule iz priloge, in meritev z alkoholometri oziroma alkoholnimi hidrometri, ki nosijo oznake in znake EGS, oziroma z instrumenti, ki zagotavljajo najmanj enakovredno stopnjo natančnosti, iz razlogov, ki so povezani z uporabo teh tablic oziroma instrumentov.

Člen 3

Simboli, ki se uporabljajo za prikaz koncentracije alkohola, omenjene v členu 2 in opredeljene v prilogi, so naslednji:

"% vol" za koncentracijo alkohola glede na prostornino,

"% mas" za koncentracijo alkohola glede na maso.

Člen 4

Od 1. januarja 1980 države članice prepovejo uporabo koncentracij alkohola, ki ne ustrezajo zahtevam te direktive.

Člen 5

1. Države članice sprejmejo predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, v štiriindvajsetih mesecih od dneva notifikacije te direktive in o tem takoj obvestijo Komisijo.

Te predpise začnejo uporabljati najpozneje do 1. januarja 1980.

2. Države članice zagotovijo, da bodo besedila glavnih določb nacionalne zakonodaje, sprejete na področju, ki ga ureja ta direktiva, posredovana Komisiji.

Člen 6

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 27. julija 1976

Za Svet

Predsednik

M. van der Stoel

[1] UL C 76, 7.4.1975, str. 39.

[2] UL C 248, 29.10.1975, str. 22.

[3] UL C 117, 31.12.1973, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA

KONCENTRACIJA ALKOHOLA

1. OPREDELITEV

"Koncentracija alkohola glede na prostornino" mešanice vode in etanola je razmerje med prostornino čistega alkohola v mešanici pri 20 °C in skupno prostornino mešanice pri isti temperaturi.

"Koncentracija alkohola glede na maso" mešanice vode in etanola je razmerje med maso alkohola v tej mešanici in skupno maso mešanice.

2. IZRAŽANJE KONCENTRACIJE ALKOHOLA

Koncentracija alkohola se izraža v delih alkohola na sto delov mešanice.

Ustrezna simbola sta:

"% vol" za koncentracijo alkohola glede na prostornino,

"% mas" za koncentracijo alkohola glede na maso.

3. DOLOČANJE KONCENTRACIJE ALKOHOLA

Postopki za določanje koncentracije alkohola z instrumenti, opredeljenimi v Direktivi Sveta z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonodaje držav članic, ki se nanašajo na alkoholometre in alkoholne hidrometre [1], so naslednji:

- razbiranje alkoholometra oziroma alkoholnega hidrometra pri temperaturi mešanice,

- merjenje temperature mešanice.

Rezultati se dobijo iz mednarodnih alkoholnih tablic.

4. FORMULA ZA IZRAČUNAVANJE MEDNARODNIH ALKOHOLNIH TABLIC ZA MEŠANICE VODE IN ETANOLA

Gostota "ρ", izražena v kilogramih na kubični meter (kg/m3), mešanice vode in etanola pri temperaturi (t), izraženi v stopinjah Celzija, je podana z naslednjo formulo kot funkcija:

- deleža glede na maso "p", izraženega v obliki decimalnega števila [2],

- temperature "t", izražene v stopinjah Celzija (IPTS-68),

- spodaj navedenih številčnih koeficientov.

Ta formula velja za temperaturno območje od –20 do + 40 °C.

ρ = A

+ ∑

A

p

+ ∑

B

+ ∑

C

p

n | = | 5 |

m1 | = | 11 |

m2 | = | 10 |

m3 | = | 9 |

m4 | = | 4 |

m5 | = | 2 |

ŠTEVILČNI KOEFICIENTI V FORMULI

k | Ak kg/m3 | Bk |

1 | 9,982 012 300 · 102 | –2,061 851 3 · 10-1 kg/(m3 · °C) |

2 | –1,929 769 495 · 102 | –5,268 254 2 · 10-3 kg/(m3 · °C2) |

3 | 3,891 238 958 · 102 | 3,613 001 3 · 10-5 kg/(m3 · °C3) |

4 | –1,668 103 923 · 103 | –3,895 770 2 · 10-7 kg/(m3 · °C4) |

5 | 1,352 215 441 · 104 | 7,169 354 0 · 10-9 kg/(m3 · °C5) |

6 | –8,829 278 388 · 104 | –9,973 923 1 · 10-11 kg/(m3 · °C6) |

7 | 3,062 874 042 · 105 | |

8 | –6,138 381 234 · 105 | |

9 | 7,470 172 998 · 105 | |

10 | –5,478 461 354 · 105 | |

11 | 2,234 460 334 · 105 | |

12 | –3,903 285 426 · 104 | |

| C1, k kg/(m3 · °C) | C2, k kg/(m3 · °C 2) |

1 | 1,693 443 461 530 087 · 10-1 | –1,193 013 005 057 010 · 10-2 |

2 | –1,046 914 743 455 169 · 101 | 2,517 399 633 803 461 · 10-1 |

3 | 7,196 353 469 546 523 · 101 | –2,170 575 700 536 993 |

4 | –7,047 478 054 272 792 · 102 | 1,353 034 988 843 029 · 101 |

5 | 3,924 090 430 035 045 · 103 | –5,029 988 758 547 014 · 101 |

6 | –1,210 164 659 068 747 · 104 | 1,096 355 666 577 570 · 102 |

7 | 2,248 646 550 400 788 · 104 | –1,422 753 946 421 155 · 102 |

8 | –2,605 562 982 188 164 · 104 | 1,080 435 942 856 230 · 102 |

9 | 1,852 373 922 069 467 · 104 | –4,414 153 236 817 392 · 101 |

10 | –7,420 201 433 430 137 · 103 | 7,442 971 530 188 783 |

11 | 1,285 617 841 998 974 · 103 | |

k | C3, k kg/(m3 · °C 3) | C4, k kg/(m3 · °C 4) | C5, k kg/(m3 · °C 5) |

1 | –6,802 995 733 503 803 · 10-4 | 4,075 376 675 622 027 · 10-6 | –2,788 074 354 782 409 · 10-8 |

2 | 1,876 837 790 289 664 · 10-2 | –8,763 058 573 471 110 · 10-6 | 1,345 612 883 493 354 · 10-8 |

3 | –2,002 561 813 734 156 · 10-1 | 6,515 031 360 099 368 · 10-6 | |

4 | 1,022 992 966 719 220 | –1,515 784 836 987 210 · 10-6 | |

5 | –2,895 696 483 903 638 | | |

6 | 4,810 060 584 300 675 | | |

7 | –4,672 147 440 794 683 | | |

8 | 2,458 043 105 903 461 | | |

9 | –5,411 227 621 436 812 · 10-1 | | |

[1] UL L 262, 27.9.1976, str. 143.

[2] Zgled: za 12 % delež glede na maso je p = 0,12.

--------------------------------------------------

Top